• Посилання скопійовано

Рахуємо працівників

Про те, що залежно від певної кількості працівників має бути створено робочі місця для осіб з інвалідністю, роботодавці знають добре. А от як порахувати цю кількість, особливо під час війни?

Тема кількості працівників та виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю за останній місяць стала чи не найпопулярнішою.

Нагадаємо: у ст. 19 Закону №875 для роботодавців, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Раніше був звіт за формою №10-ПОІ, і всі знали порядок його складання. Наприклад, що норматив рахується виходячи зі середньооблікової кількості працівників, в обох випадках: чи то коли рахується від 8 до 25 працівників, чи то коли їх більше.

Тобто була відома практична сторона обчислення нормативу, а головне —  штрафу!

Тепер цей звіт скасовано (див. «ДК» №44/2022), хоча норматив залишається. Докладно про це ми розповіли в «ДК» №10/2023.

Тож роботодавців, хоча тепер вони і не рахують штраф самі, цікавить, як виконати цей норматив, щоб штрафу не було? А це безпосередньо залежить від кількості працівників протягом року.

Річ у тім, що про працевлаштування осіб з інвалідністю фахівці ПФУ дізнаються з таблиці 1 об’єднаного «зарплатного» звіту. У таблиці 1 зазначають таку інформацію:

рядок 101 — середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період;

рядок 102 — працівники, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб;

рядок 103 — працівники, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

рядок 104 — облікова кількість штатних працівників;

рядок 105 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення);

рядок 106 — кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення;

рядок 107 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з-поміж подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок;

рядок 108 — жінки;

рядок 109 — чоловіки;

рядок 110 — кількість створених нових робочих місць у звітному періоді.

Показники «середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період» та «облікова кількість штатних працівників» обчислюють відповідно до Інструкції №286.

Але, як правило, навіть якщо звіт заповнюється бухгалтерською програмою, інформація з додатка Д1 до таблиці звіту автоматично не «підтягується», а якщо там і бачите цифри, то найчастіше це некоректні дані. Тож цю інформацію слід самостійно розраховувати і вносити вручну. Адже інформацію в рядках 101 — 110 виправити після подання звіту неможливо.

Загальні засади та поняття

По-перше, середньооблікову кількість штатних працівників розраховують на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників. (п. 3.2 Інструкції №286)

По-друге, середньооблікову кількість штатних працівників за місяць обчислюють шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 до 30 або 31 числа (для лютого — до 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

А кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше вихідних чи святкових та неробочих днів поспіль кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував (пп. 3.2.1 Інструкції №286)

По-третє, обчислюючи середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу, враховують усі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 Інструкції №286, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 3.2.2 Інструкції №286).

Кого не рахуємо

Увага: Інструкція №286 містить вичерпний перелік осіб, яких не враховують до середньооблікової та облікової кількості штатних працівників. Унаочнимо у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Кого не включаємо до облікової кількості штатних працівників


з/п
Категорії осіб
1. Працівники, які працюють за зовнішнім сумісництвом*
2. Особи, які співпрацюють за договором ЦПХ із підприємством (ФОПом)
3. Практиканти з ПТУ
4. Особи, скеровані підприємствами для навчання у навчальних закладах із відривом від виробництва
5. Особи, які навчаються за кошти, передбачені у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які вводитимуться в дію
6. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони вилучаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу
* Працівники, які працюють за внутрішнім сумісництвом, в обліковій кількості штатних працівників враховуються як одна фізособа.

Таблиця 2

Кого не включаємо до середньооблікової кількості штатних працівників


з/п
Категорії осіб
1. Працівники, які працюють за зовнішнім сумісництвом*
2. Особи, які співпрацюють за договором ЦПХ із підприємством (ФОПом)
3. Практиканти з ПТУ
4. Особи, скеровані підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва
5. Особи, які навчаються за кошти, передбачені у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які вводитимуться в дію
6. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони вилучаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу
7. Працівниці, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах
8. Працівниці, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;
* Працівники, які працюють за внутрішнім сумісництвом, в обліковій кількості штатних працівників враховуються як одна фізособа.

Мобілізовані працівники

Держстат у листі від 04.07.2014 №09.3-6/145‑14  надав рекомендації із заповнення статистичного звіту №1-ПВ. Але про заповнення іншої звітності нічого не сказано.

Та якщо читати прямі норми Інструкції №286, то випливає висновок, що мобілізованих працівників враховують у середньообліковій кількості, тому що:

— мобілізованих працівників ураховують в обліковій кількості штатних працівників на кінець звітного періоду;

на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників і розраховують середньооблікову кількість штатних працівників.

Цитата з пп. 3.2.2 Інструкції №286: «При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (підпункти 2.5.8 — 2.5.9 Інструкції)».

Повернімось до зазначеного у пп. 3.2.2 Інструкції №286. Тут не передбачено неврахування мобілізованих працівників під час обчислення середньооблікової кількості штатних працівників.

Отже, мобілізованих працівників включають до облікової та середньооблікової кількості штатних працівників. Відповідно, їх ураховують при заповненні рядків 101,102, та 104 об’єднаного звіту.

Працівники, з якими призупинено дію трудового договору

Знову ж таки Держстат має свою думку з цього питання, але в Інструкції №286 написано дещо інше.

Держстат у роз’ясненні щодо показників форми державного статистичного спостереження №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» від 31.10.2022 №19.1.2-12/45-22 пише, що у звіті з праці треба відображати працівників, з якими призупинили дію трудового договору, лише в обліковій кількості та не відображати у середньообліковій кількості штатних працівників.

Але ж норми Інструкції 286 не змінювалися, тож тут ситуація аналогічна до ситуації з мобілізованими працівниками.

Таким чином, позаяк норми Інструкції №286 не містять винятків чи вказівок щодо працівників, з якими призупинено дію трудових договорів, з цього випливає, що й цих працівників враховують у середньообліковій кількості, адже:

— працівників, з якими призупинено трудові договори, враховують в обліковій кількості штатних працівників на кінець звітного періоду;

на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників і розраховують середньооблікову кількість штатних працівників.

Тож рекомендуємо керуватися нормами Інструкції №286 як нормативно-правового акта, зареєстрованого в Мін’юсті.

Таким чином працівників, з якими призупинено трудові договори, включають до облікової та середньооблікової кількості штатних працівників. Ну і, відповідно, враховують при заповненні рядків 101,102, та 104 об’єднаного звіту .

Звісно, теорія — це чудово, а як же на практиці розраховувати середньооблікову кількість штатних працівників, аби розуміти, чи виконано квоту, чи ні? Відповімо далі на найпопулярніші запитання.

У якому місяці прийняти особу з інвалідністю, щоб виконати норматив?

Запитання такого характеру надходять дуже і дуже часто. Також у спільноті бухгалтерів побутує думка, що не турбуватися про кількість осіб з інвалідністю можна півроку. А працевлаштувавши до 16 липня поточного року особу з інвалідністю, можна виконати норматив.

Проте зрозуміло, що якщо на підприємстві працює з початку року щомісяця середньооблікова кількість працівників 250 осіб, то одна особа з інвалідністю для виконання квоти аж ніяк не врятує.

Тобто для виконання нормативу треба протягом року планувати загальну кількість найманих працівників і стежити за виконанням цього показника. А влаштувати на роботу осіб з інвалідністю можна і не з першого січня. Але у другій половині року робити це для виконання нормативу ризиковано. Проте все можливо!

Приклад 1 Якщо 20.07.2023 прийняти двох працівників з інвалідністю, то за липень СКШП осіб з  інвалідністю = (2 особи х 12 к. дн.) : 31 к. дн. = 0,77 ≈ 1 особа. І навіть у тій ситуації, коли одна особа з інвалідністю до кінця року (наприклад, у жовтні) й звільниться, однаково норматив буде виконано.

Якщо норматив осіб з інвалідністю становить 1 особу, то трьох працівників з інвалідністю можна приймати і пізніше ніж у липні 2023 року. Аби за 2023 рік вийти на «СКШП осіб з інвалідністю ≈ 1 особа», на роботу треба прийняти їх не пізніше ніж 05.11.2023, наприклад 03.11.2023:

1) СКШП листопада = (3 особи х 28 к. дн. з 03.11 до 30.11.2023) : 30 к. дн. = 2,8 ≈ 3 (особи);

2) СКШП осіб з інвалідністю за 2023 рік: (0 січ + 0 лют + 0 берез + 0 квіт + 0 трав + 0 черв + 0 лип + 0 серп + 0 верес + 0 жовт + 3 листоп + 3 груд) : 12 = 0,5 ≈ 1 (особа). Норматив виконано!

А якщо осіб з інвалідністю працевлаштуєте ще більше, то можна укладати з ними трудові договори навіть у грудні, хоча ми не рекомендуємо відкладати таку подію на останній місяць року.

Особа з інвалідністю працювала 3 місяці (один квартал) і звільнилася. Чи є якийсь термін, щоб закрити вакансію, чи впливатиме цей проміжок пошуку на дотримання нормативу?

Почасти відповідь міститься у першому запитанні. Наприклад, якщо норматив осіб з інвалідністю становить 1 особу, працівник працював у першому кварталі 2023 року і звільнився, то до кінця року, звісно, слід прийняти на роботу ще хоча б одну особу з інвалідністю (кількість необхідних працівників залежить від місяця їх прийняття).

Порахуємо, що з нормативом, якщо працівник працював лише перший квартал (1 січ + 1 лют + 1 берез + 0 квіт + 0 трав + 0 черв + 0 лип + 0 серп + 0 верес + 0 жовт + 0 листоп + 0 груд) : 12 = 0,25, тобто менше ніж одна особа.

Тож, аби виконати норматив, слід буде прийняти на роботу особу з інвалідністю не пізніше ніж 1 жовтня 2023 року.

Порахуємо, що з нормативом, якщо працівник з інвалідністю працював перший квартал та четвертий квартал (1 січ + 1 лют + 1 берез + 0 квіт + 0 трав + 0 черв + 0 лип + 0 серп + 0 верес + 1 жовт + 1 листоп + 1 груд) : 12 = 0,5, округлюємо й отримуємо 1.

Якщо в нас працювали з січня до квітня 9 осіб, а з травня до грудня 2, то середньорічна 4, й особа з інвалідністю не потрібна? Чи як?

Так, на нашу думку, як і раніше, кількість працівників від 8 до 25 осіб теж рахується виходячи зі середньооблікової кількості працівників. Хоча в Законі №875 це прямо не сказано, але такий порядок був раніше для складання звіту №10-ПОІ, і, на нашу думку, таким він і залишається на сьогодні. Хоча це можна уточнити у Фонді інвалідів або у Держпраці (яка перевірятиме виконання нормативу).

Середньооблікову кількість штатних працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюють шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4, ... 12 (пп. 3.2.5 Інструкції №286).

Приклад 2 Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: із січня до квітня — 9, а з травня до грудня — 2. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Середньооблікова кількість працівників (дані до прикладу)

Місяці
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2
(9 + 9 + 9 + 9 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 = 4,3

У цій ситуації потреби у працевлаштуванні особи з інвалідністю немає.

Скільки має бути працевлаштовано осіб з інвалідністю при чисельності, наприклад, 28 осіб?

Якщо середньооблікова кількість працівників за рік становить 28 осіб, то для виконання квоти з працевлаштування осіб з інвалідністю за рік має бути 1 особа (28 х 4%). Якщо ж середньооблікова за рік буде 38 осіб, тоді вже осіб з інвалідністю за рік має бути дві (38 х 4% = 1,52).

Але щоб правильно порахувати середньооблікову кількість за рік, її треба правильно рахувати за місяць. Покажемо алгоритм такого розрахунку.

Крок 1. Визначаємо облікову кількість штатних працівників за кожний календарний день роботи підприємства за кожен місяць. Облікова кількість штатних працівників на підприємстві дорівнює кількості працівників, що працюють за основним місцем роботи на певну дату. Зверніть увагу, що облікова кількість штатних працівників у вихідний день дорівнює обліковій кількості в останній день роботи, що передує вихідному.

Крок 2. Віднімаємо від облікової кількості штатних працівників за кожен день працівниць, які перебували у відпустках по вагітності та пологах, і працівників чи працівниць, що перебували у відпустці для догляду за дитиною. Їх не потрібно враховувати у середньообліковій кількості (пп. 2.5.8, 2.5.9 Інструкції №286). Результати покажемо в таблиці 4.

Таблиця 4

Розрахунок СКШП за місяць

Число місяця Кількість штатних працівників облікового складу Кількість працівників у відпустках для догляду за дитиною, по вагітності та пологах Кількість працівників, яких включаємо при розрахунку СКШП
А 1 2 3 = 1 - 2
1 35 3 32
2 35 3 32
3 (субота) 35 3 32
4 (неділя) 34 3 31
5 35 3 32
6 37 3 34
7 59 3 56
8 (святковий день) 59 3 56
28 59 3 56
29 59 2 57
30 59 2 57
31 (субота) 59 2 57
Усього 1686 90 1596

Крок 3. Рахуємо середньооблікову за кожен місяць шляхом ділення сумарної облікової кількості штатних працівників на кількість днів місяця. Наприклад:

1596 : 31 = 51,5 працівника.

Округлюємо результат за правилом парної цифри — 52 працівники.

Крок 4. Розраховуємо середньооблікову кількість працівників за рік — підсумовуємо середньооблікову кількість за всі місяці роботи підприємства у календарному році та ділимо на 12 (пп. 3.2.5, 3.2.6 Інструкції №286). Результат округлюємо за правилом парної цифри.

Нормативна база

  • Закон №875 — Закон України від 21.03.1991 №875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
  • Інструкція №286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286.

Автор: Галина Казначей

До змісту номеру