• Посилання скопійовано

Надання безкоштовної послуги фізособі

Підприємство безкоштовно надає консультаційні послуги для фізосіб (не працівники, не ФОПи, резиденти і нерезиденти). Яке оподаткування, у т. ч. ПДФО та ПДВ?

ПДФО і ВЗ

У разі надання безкоштовної послуги пересічній фізособі це для неї є негрошовий подарунок, який підлягає оподаткуванню, якщо його вартість перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (пп. 165.1.39 ПКУ), тобто у 2023 році це 1 675,00 грн (6 700,00 грн х 25%), із застосуванням натурального коефіцієнта (1,219512). Сума, яка не перевищує 25% МЗП (1 675,00 грн), не оподатковується.

У додатку 4ДФ до об’єднаної звітності:

— неоподатковувану суму безкоштовного подарунка у вигляді послуги (або його частини) відображають за ознакою доходу «160»;

— оподатковувану суму подарунка, збільшену на натуральний коефіцієнт, — за ознакою доходу «126», як дохід у вигляді додаткового блага.

Військовий збір утримують лише з тої частини вартості дарунка, з якої утримують ПДФО, але без застосування натурального коефіцієнта (пп. 1.2 і 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). А з тієї частини вартості подарунка, що її не оподатковують ПДФО, не утримують і ВЗ.

ЄСВ

Позаяк у цій ситуації дохід фізособи (непрацівника) не пов’язаний із наданням нею послуг, то на вартість подарунка ЄСВ нараховувати не потрібно. Відповідно, не потрібно цей дохід показувати у додатку 1 до Об’єднаної звітності.

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до Н(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) (пп. 140.5.10 ПКУ), зокрема особам, що не є платниками податку (крім фізосіб, які є платниками податку на доходи фізосіб).

Отже, при безоплатному наданні послуг фізособам, які є платниками податку на доходи фізосіб (резидентам та нерезидентам), не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування. Такі операції відображають за правилами бухгалтерського обліку.

ПДВ

Безкоштовне надання послуг для потреб ПДВ вважається їх постачанням (пп. 14.1.185 ПКУ). Якщо місце постачання — на території України, операція є об’єктом оподаткування ПДВ (п. 185.1 ПКУ).

Тож на дату безкоштовного надання послуг платник повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Базу оподаткування в цьому разі визначають за загальними правилами, встановленими п. 188.1 ПКУ, а саме: виходячи з договірної вартості, але не нижче від ціни придбання таких послуг або їх звичайної ціни, якщо послуги не придбаваються, а формуються самим постачальником.

Позаяк при безкоштовному наданні послуг договірна вартість дорівнює нулю, податкові зобов’язання слід нараховувати виходячи з мінімальної бази та скласти дві податкові накладні:

1) «звичайну» — на суму, розраховану виходячи з фактичної (нульової) ціни постачання (на покупця);

2) з типом причини «15» — на суму, розраховану виходячи з «мінімальної бази» (на себе).

Обидві податкові накладні необхідно зареєструвати в ЄРПН.

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру