• Посилання скопійовано

Виправляємо помилки у декларації з ПДВ

Розпочинаємо цикл статей про виправлення помилок у декларації з ПДВ. Сьогодні поговоримо про базові правила, такі як форма і строки виправлень, типи помилок у деклараціях.

Коли подавати звітну нову декларацію, а коли — УР?

Термін подання декларації з ПДВ становить 20 днів після закінчення звітного місяця. Якщо помилку в поданій податковій декларації виявлено до закінчення граничного терміну її подання, подавати УР не потрібно, тому що до закінчення граничного строку подання можна подати нову декларацію типу «звітна нова». Кількість звітних нових декларацій, що їх можна подавати до закінчення граничного строку подання декларації, не обмежено. До уваги береться і проводиться в картці платника тільки остання звітна нова декларація, тож сам факт і кількість поданих звітних нових декларацій ні на що не впливає.

Звітну нову декларацію складають так само, як і звітну, тільки вже з правильними показниками, включно з додатками. Усі додатки звітної нової декларації теж матимуть тип «звітний новий».

Якщо помилку виявлять після закінчення граничного строку подання декларації, для її виправлення потрібно буде подати уточнюючий розрахунок (УР). Надалі у статті будемо говорити тільки про виправлення помилок після закінчення строку подання декларації з ПДВ.

Які можуть бути помилки в декларації з ПДВ

Порядок виправлення помилок у податкових деклараціях (розрахунках) визначено ст. 50 ПКУ, відповідно до якої виправлення помилки є обов’язком платника податків, а не його правом. Але це не догма, на практиці деякі помилки в декларації можна не виправляти, і це не матиме жодних наслідків. Докладніше про це — далі.

Однозначно потрібно виправляти ті помилки, які призвели до заниження суми ПДВ до сплати, до завищення від’ємного значення або бюджетного відшкодування. Якщо їх не виправити, під час перевірки податківці самі донарахують цю суму ПДВ і накладуть штраф за ст. 123 ПКУ: в розмірі 10% суми помилки — на перший раз, 25% — якщо доведуть факт умислу, і 50% — за повторне умисне порушення протягом 1095 днів (див. таблицю 1).

Таблиця 1

За що оштрафують податківці, якщо виявлять помилку під час перевірки

Суть помилки, виявленої податківцями під час перевірки Рядок декларації з ПДВ, в якому виникає ця помилка Розмір штрафу згідно зі ст. 123 ПКУ
Занижено суму ПДВ до сплати Рядок 18 10% від суми помилки,
якщо помилка неумисна (п. 123.1 ПКУ);
25% від суми помилки, якщо помилка умисна та виявлена вперше за останні 1095 к. д. (п. 123.2 ПКУ);
50% від суми помилки, що вчинена умисно та повторно протягом 1095 к. д. (п. 123.3 ПКУ)
Завищено суму від’ємного значення, яке включається до складу ПК з ПДВ Рядки 19, 20.3, 21
Завищено суму зменшення податкового боргу з ПДВ Рядок 20.1
Завищено суму бюджетного відшкодування Рядок 20.2

Якщо платник самостійно виправить ці помилки, він уникне цих штрафів від податківців. При самостійному виправленні штраф 3% буде тільки за донарахування ПДВ у рядку 18 декларації, а помилки в рядках 19, 20 та 21 виправляються без самоштрафу. Докладніше про цей штраф буде далі.

Отже, всі помилки, що в кінцевому підсумку впливають на значення рядків 18, 19, 20 та 21 розділу ІІІ декларації (тобто впливають на будь-який показник розділу ІІІ декларації, в якому наводяться розрахунки з бюджетом щодо ПДВ), потрібно виправляти, щоб не наразитися на штрафи під час перевірки.

Помилки, що не впливають на показники розділу ІІІ декларації з ПДВ

Декларація з ПДВ містить рядки, в яких заповнюють лише обсяг постачання чи придбання в колонці А та не визначають суму ПДВ у колонці Б:

— 2.1 — Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;

— 2.2 — Операції, що звільнені від оподаткування;

— 3 — Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою;

— 5 — Операції, що не є об’єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування;

— 10.4 — Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість.

Значення рядків 2.1, 2.2, 3 та 5 можуть брати участь у розрахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях у таблиці 1 додатка 6, і тоді вони впливатимуть на розподіл податкового кредиту відповідно до ст. 199 ПКУ. А якщо платник не розподіляє податкового кредиту за ст. 199 ПКУ, то помилки в рядках 2.1, 2.2, 3 та 5 декларації не впливатимуть на показники розділу ІІІ. Далі, якщо помилки в цих рядках у колонці А не призвели до помилок у розділі ІІІ декларації, відсутність їх виправлення не призведе до негативних наслідків, адже санкції на такі випадки не передбачені нормами ПКУ. Докладніше ми розглянемо різні випадки таких помилок у наступних статтях.

Крім цього, є показники додатків до декларації з ПДВ, помилки в яких також не вплинуть на інші показники декларації і додатків, за умови якщо платник не розподіляє податковий кредит за ст. 199 ПКУ:

— Додаток 1, таблиця 1.1, графа 5;

— Додаток 1, таблиця 1.2, графа 5;

— Додаток 1, таблиця 2.1, графа 5;

— Додаток 1, таблиця 2.2, графа 3.2;

— Додаток 2, таблиця 1, графи 2, 3, 4;

— Додаток 5, таблиця 1;

— Додаток 5, таблиця 2.

Докладніше ми розглянемо ці показники у наступних статтях про виправлення помилок у декларації з ПДВ.

Коли можна подавати УР до декларації з ПДВ

Загальні правила такі. Для виправлення помилок є строки давності, встановлені п. 50.1 ПКУ та п. 2 розділу І Порядку №21. Так, не можна подати УР після закінчення строку давності 1095 днів, встановленого п. 102.1 ПКУ.

Перебіг строку давності розпочинається з дати, наступної за граничним строком подання податкової декларації, а якщо вона була подана із запізненням, — то з дати, наступної за днем фактичного подання декларації, наприклад:

— декларацію за січень 2019 року подано вчасно 6 лютого 2019 року. Перебіг строку давності починається з 21 лютого 2019 року;

— декларацію за січень 2019 року подано із запізненням 15 квітня 2019 року. Перебіг строку давності починається з 16 квітня 2019 року.

Але карантин і війна подовжили строки давності.

Згідно з абз. 11 п. 52-2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ на період з 18 березня 2020 року до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабміном на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID‑19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ. Наразі карантин триває до 30 червня 2023 року згідно з Постановою Кабміну від 25 квітня 2023 р. №383.

Але дію п. 52-2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ зупинено на період дії воєнного, надзвичайного стану згідно із Законом №2120.

Відповідно до п. 102.9 ПКУ на період дії правового режиму воєнного стану в Україні зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених ПКУ. При цьому згідно з пп. 69.9 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, крім певних строків, перерахованих в цьому підпункті. Строків давності для подання податкових декларацій та УР в цьому переліку немає, отже, вони призупинені на період дії воєнного стану. Тож строк давності для подання УР заморожений з 18 березня 2020 року і по сьогодні. Для того, щоб дізнатися, яку декларацію ще можна виправити, а яку вже ні, потрібно відрахувати 1095 днів назад від 18 березня 2020 року: отримаємо граничну дату 18 березня 2017 року. Це значить, що можна виправляти показники декларацій, що були подані вчасно за лютий 2017 року (строк був 20 березня 2017 року) та із запізненням за більш ранні періоди з датою подання до 18.03.2017 включно. 

Зверніть увагу!

Платники ПДВ тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання УР до податкових декларацій за звітні періоди до лютого 2022 року з показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ (абзац сьомий пп. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Також нагадуємо, що не можна подавати УР до декларацій з ПДВ під час проведення документальних планових та позапланових перевірок за періоди, що підлягають цій перевірці. Подання УР до податкової декларації за період, який уже був раніше закритий податковою перевіркою, є підставою для позапланової податкової перевірки щодо ПДВ на підставі пп. 78.1.3 ПКУ.

Загальні правила заповнення УР до декларації з ПДВ

Помилки в декларації з ПДВ виправляють лише через уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. УР завжди подають за формою, чинною на момент виправлення помилки, навіть якщо в періоді допущення помилки декларація була інша і поточна форма не містить необхідних рядків для виправлення. Тоді до УР можна додати пояснення у вільній формі щодо суті виправлень та особливостей заповнення окремих рядків (п. 46.4 ПКУ), хоча чинна форма УР цього не передбачає.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2023 року актуальною є форма декларації з ПДВ зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 17.01.2023 №26.

В УР відображають усі заповнені рядки податкової декларації, що уточнюється. Рядки, не заповнені в декларації, в УР також залишаються незаповненими.

У графі 4 УР фіксують відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. Якщо цю декларацію раніше вже виправляли, у графі 4 поточного УР відображають відповідні показники графи 5 останнього УР, який подавали перед поточним.

У графі 5 УР показують правильні показники, вже з урахуванням виправлення.

У графі 6 відображають суму помилки з відповідним знаком (+/-) — відповідно збільшення або зменшення. У разі якщо абсолютне значення дорівнює нулю, відповідний рядок графи 6 УР не заповнюють. До тих рядків, до яких були додатки до декларації, але в яких немає помилок і графа 6 УР у цих рядках не заповнена, уточнюючі додатки до УР не подають.

Якщо виправляють значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, УР подають за один звітний період, до якого вносять відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 21 УР (як збільшення, так і зменшення) враховують у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий розрахунок (п. 5 розділу VI Порядка №21). Якщо виправляють значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, УР подають за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2 (п. 6 розділу VI Порядку №21).

Якщо є додатки

Якщо виправляємо помилки у рядках декларації, до яких додаються додатки, до УР додаються такі самі додатки, але вже типу «уточнюючий» із виправленими даними. Увага: деякі додатки до УР подаються заново з правильними показниками, а деякі (зокрема, додаток 1) потребують тільки сторнування неправильної інформації і зазначення правильної. Докладніше про це буде у наступних статтях цього циклу.

Нарахування і сплата пені та штрафних санкцій

Виявлена помилка в податковій декларації може бути пов’язана як із заниженням, так і з завищенням суми податку до сплати.

Якщо суму ПДВ було завищено, штраф і пеня не нараховуються, а у платника після подання УР виникає переплата з ПДВ. Для повернення такої передплати є механізм, передбачений ст. 43 ПКУ. Нагадаємо, що зменшувати можна тільки показники декларацій за періоди починаючи з лютого 2022 року і пізніше.

У разі самостійного донарахування ПДВ до сплати за звітні періоди до введення воєнного стану, тобто до лютого 2022 року, при поданні УР потрібно нарахувати та сплатити штраф у розмірі 3% від суми донарахованих податкових зобов’язань (абзац четвертий п. 50.1 ПКУ). Цей штраф відображають у рядку 18.1 графи 6 УР.

При самостійному донарахуванні ПДВ до сплати за звітні періоди до лютого 2022 року пеня нараховується, якщо минуло понад 90 к. д., наступних за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов’язань, що були занижені (пп. 129.1.3 ПКУ). На суми грошового зобов’язання (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) при самостійному виправленні помилки нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включно з днем погашення, з розрахунку 100% річних облікової ставки Нацбанку, що діє на кожен такий день. Важливо враховувати, що у разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

Нагадаємо!

У разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням вимог ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені (абзац 14 пп. 69.1  підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Лист ДПС України від 16.02.2023 №3478/7/99-00-04-02-03-07

Донараховану суму ПДВ, штраф 3% та пеню сплачують до подання УР згідно з вимогами п. 50.1 ПКУ. Зазвичай на практиці ці суми сплачують за день до подання УР. Але можна впоратися з цим і за один день, якщо зранку сплатити всі необхідні суми, а через кілька годин подати УР.

Відповідно до п. 200-1.2 ПКУ розрахунки з бюджетом у СЕА ПДВ здійснюються з рахунків, відкритих платникам податків у СЕА, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 87.1 ПКУ.

Пунктом 20 Порядку №569 передбачено, що у разі подання УР до податкових декларацій з ПДВ за попередні звітні періоди, які передбачають збільшення сум ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, для перерахування таких зобов’язань до бюджету ДФС не пізніше наступного робочого дня після подання УР надсилає Казначейству реєстр платників ПДВ, в якому зазначаються, зокрема, суми ПДВ, що підлягають перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми ПДВ з електронних рахунків платників до бюджету.

Водночас п. 25 Порядку №569 зазначено, що сплата передбачених ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюється платником з його поточного рахунку в банку до бюджету.

Це означає: якщо платник ПДВ подає УР, що передбачає збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, то він повинен сплатити суму недоплати ПДВ на свій електронний рахунок, з якого потім Казначейство перерахує суму недоплати до бюджету — так само, як і поточні податкові зобов’язання за декларацією. На відміну від суми недоплати ПДВ, штраф у розмірі 3% та пеню платник ПДВ повинен сплатити самостійно безпосередньо до бюджету, на бюджетний рахунок. Загалом, якщо донараховано ПДВ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), штраф 3% та пеня сплачуються на бюджетний рахунок з кодом класифікації доходів бюджету 14060100.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.
  • Закон №2120 — Закон України від 15.03.2022 №2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
  • Порядок №21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21.
  • Порядок №569 — Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 №569.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру