• Посилання скопійовано

Фінзвітність новоствореного ТОВ

Новостворене ТОВ у 2022 році мало дохід від реалізації 56 тис. грн, отримані аванси — 600 тис. грн, витрати — 500 тис. грн, був один директор. У 2023 році дохід перевищить 80 млн грн, кількість працівників — 2, гіг-спеціалістів — 55. За якою формою подавати фінансову звітність і чи звітувати щокварталу, якщо ТОВ веде облік за національними стандартами?

Залежно від розміру підприємства, якщо воно веде бухоблік і складає фінансову звітність за Національними стандартами бухгалтерського обліку, воно може подавати фінансову звітність мікропідприємства, малого підприємства чи повний комплект фінансової звітності.

Розмір підприємства для облікових потреб визначається ст. 2 Закону про бухоблік.

Там зазначено, що новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Причому відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш ніж 12 місяців, але не більш ніж 15 місяців.

Тобто, якщо ТОВ створено до жовтня 2022 р., воно вперше має складати фінансову звітність за 2022 рік — станом на 31.12.2022.

Якщо ТОВ створено в жовтні, листопаді чи грудні 2022 року, воно може складати першу фінансову звітність за 2022 рік станом на 31.12.2022 чи станом на 31.12.2023 за період з дати створення до кінця 2023 року.

Якщо фінзвітність складали станом на 31.12.2022

За умовами запитання дохід від продажу — 56 тис. грн. Кількість працівників — 1 особа.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік, мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

— балансова вартість активів — до 350 тисяч євро включно;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро включно;

— середня кількість працівників — до 10 осіб включно.

За двома ознаками — обсягу доходу і кількості працівників — ТОВ належить до мікропідприємства.

Мікропідприємства складають фінансову звітність мікропідприємств (див. п. 2 ч. 2 розд. І НП(С)БО 25) у складі Балансу форми №1-мс і Звіту про фінрезультати форми №2-мс.

Таким чином, за 2022 рік ТОВ має подавати саме таку фінансову звітність — у складі Балансу №1-мс і Звіту про фінансові результати №2-мс.

А яку фінзвітність подавати у 2023 році?

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно належить до відповідної категорії підприємств (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік).

Тобто в будь-якому разі ТОВ вважатиметься мікропідприємством у 2023 і 2024 роках, і тільки якщо за наслідками як 2023, так і 2024 не відповідатиме показникам мікропідприємства, тоді перейде до іншої категорії підприємств тільки починаючи з 2025 року.

Мікропідприємства подають фінансову звітність лише за наслідками року. Тобто проміжну (квартальну) фінансову звітність вони не подають.

Це означає, що, якщо ТОВ подавало фінансову звітність за 2022 рік, воно в будь-якому разі буде мікропідприємством в 2023 і 2024 роках і подаватиме за ці роки тільки річну фінансову звітність за формами №1-мс, №2-мс.

Якщо фінзвітність складатимуть уперше станом на 31.12.2023

За умовами запитання у 2023 році планується дохід понад 80 млн грн.

Для визначення відповідності критеріям, установленим у євро, застосовують офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів НБУ, що встановлювалися для євро протягом відповідного року (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік).

Тож, аби розрахувати вартісну ознаку доходу від реалізації, потрібно знати як точну суму доходу, так і середній курс гривні до євро на підставі курсів НБУ. Він стане відомий тільки після закінчення 2023 року.

Наприклад, за 2022 рік середній офіційний валютний курс НБУ — 33,98 грн за 1 євро.

Це — 2 354 326 євро (80 000 000 : 33,98).

Дивимося критерії для малого підприємства, наведені в ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

— балансова вартість активів — від 350 тисяч євро до 4 мільйонів євро включно;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро включно;

— середня кількість працівників — до 50 осіб включно.

За критерієм чистого доходу ТОВ належить до малих підприємств. Щодо працівників, то податкова консультує так: якщо гіг-спеціалісти перебувають у штаті резидента «Дія.Сіті» і таким спеціалістам нараховується дохід у вигляді заробітної плати, вони є працівниками.  Тож фактично ТОВ матиме 57 працівників (2 + 55). Але це вже одна з ознак середнього підприємства.

Консультують податківці

Чи зазначає резидент Дія Сіті у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» заголовної частини Розрахунку гіг-спеціалістів, які перебувають у штаті резидента Дія Сіті та яким нараховується дохід у вигляді заробітної плати?

Якщо гіг-спеціалісти перебувають у штаті резидента Дія Сіті і таким спеціалістам нараховується дохід у вигляді заробітної плати, то при заповненні Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 із змінами та доповненнями (далі — Розрахунок), резидент Дія Сіті зазначає вказаних спеціалістів у рядках 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період», 104 «Облікова кількість штатних працівників» та 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» заголовної частини Розрахунку.

ЗІР, підкатегорія 201.06.01

Далі потрібно визначати ознаку балансової вартості активів. Якщо вона становитиме величину до 4 млн євро, то за підсумками двох критеріїв (балансової вартості і чистого доходу) ТОВ буде малим підприємством.

Отже, таке ТОВ подаватиме першу фінансову звітність малого підприємства станом на 31.12.2023 у складі Балансу форми №1-м і Звіту про фінансові результати форми №2-м.

Причому проміжну фінансову звітність у 2023 році таке ТОВ не подаватиме, адже підсумки діяльності, за якими буде визначено розмір ТОВ, стануть відомі щойно за наслідками 2023 року.

Але вже в 2024 році таке ТОВ має подавати проміжну фінансову звітність у складі Балансу форми №1-м і Звіту про фінансові результати форми №2-м.

Нормативна база

  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 №73.
  • НП(С)БО 25 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 №39.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру