Усі статті по тегу «Основні засоби»

Статей: 135
 • Визначення доходів у юросіб-«єдинників»
  Яка дата вважається датою отримання доходу юрособи-«єдинника» ІІІ групи? Які доходи юросіб не оподатковуються єдиним податком? Як оподатковуються безоплатне отримання ОЗ та поворотна фіндопомога? Відповідаємо на ці та інші запитання.
  «ДК» №15 від 08.04.2024
 • Повернення учасникові негрошового вкладу
  Підприємство зменшило статутний капітал за рахунок повернення за балансовою вартістю основного засобу учаснику. Як визначити базу оподаткування ПДВ? Як ця операція вплине на об’єкт оподаткування податком на прибуток (підприємство застосовує податкові різниці)?
  «ДК» №15 від 08.04.2024
 • Первісна вартість переміщеного ОЗ
  Підприємство використовувало об’єкт ОЗ в орендованому магазині. Після закінчення договору оренди об’єкт ОЗ демонтовано та переміщено до іншого орендованого магазину. Підприємство понесло витрати на демонтаж за старою адресою та монтаж ОЗ на новому місці. Як обліковувати послуги демонтажу і монтажу старого (що вже був у використанні) об’єкта ОЗ за новою адресою? Чи можна збільшити первісну вартість ОЗ на суму витрат на його монтаж на новому місці?
  «ДК» №14 від 01.04.2024
 • ПДВ при передачі ОЗ за планом санації
  Чи потрібно нараховувати ПДВ при передачі інвестору ОЗ підприємства-боржника, який перебуває у стані банкрутства, згідно з планом санації, за інвестиційним договором? Чи можна в цій ситуації застосувати норму п. 46 підр. 2 розд. ХХ ПКУ і розглядати такі операції як звільнені від оподаткування ПДВ?
  «ДК» №04 від 22.01.2024
 • Продаж списаних ОЗ: як облікувати?
  Підприємство (платник податку на прибуток і ПДВ) у червні провело інвентаризацію ОЗ та списало повністю замортизовані ОЗ (104) і МНМА (112). Але утилізації не було. У грудні керівник знайшов покупця на списані ОЗ та вирішив продати. Як ці операції відобразити в обліку?
  «ДК» №03 від 15.01.2024
 • Облік та оподаткування при зміні ціни придбаного генератора
  Підприємство придбало генератор і взяло на баланс як ОЗ. За договором постачання ціна у гривнях прив’язана до курсу долара США на дату оплати. На дату кінцевої оплати складено акт коригування ціни, яка зменшилася. Як зміна ціни відображається в обліку покупця і продавця? Як зміна ціни впливає на оподаткування?
  «ДК» №01-02 від 08.01.2024
 • Облік ремонтів і поліпшень ОЗ
  Підприємство ремонтує чи поліпшує власні ОЗ. У цій статті розглянемо, яким чином такі господарські операції відображають в обліку.
  «ДК» №50 від 11.12.2023
 • ПДВ за ст. 199 ПКУ в первісній вартості ОЗ
  Підприємство придбало ОЗ, що використовуватимуться як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних видах діяльності. Тож потрібно нарахувати компенсуючий ПДВ за ст. 199 ПКУ. Куди відносити такий ПДВ у бухобліку, якщо ПН на придбані ОЗ (не) зареєстрована?
  «ДК» №50 від 11.12.2023
 • Інвентаризація основних засобів
  Необоротні активи підприємства — це те, що воно планує використовувати довше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію. А ще це те, стан і наявність чого слід перевіряти шляхом інвентаризації.
  «ДК» №45 від 06.11.2023
 • Два обліки — різні методи амортизації
  Підприємство-великодохідник має ОЗ, які у бухобліку амортизуються за виробничим методом, а в податковому — за прямолінійним. 2020 року підприємство не скористалося правом почати використовувати виробничий метод амортизації і в податковому обліку і для нових ОЗ далі застосовує різні методи амортизації. Чи може підприємство застосовувати різні методи амортизації у бухгалтерському та податковому обліку для ОЗ, введених в експлуатацію після травня 2020 року?
  «ДК» №45 від 06.11.2023
 • На якому субрахунку обліковувати системи газопостачання, пожежогасіння, електромережі, каналізацію?
  Під час будівництва заводу підприємство окремо обліковувало витрати з облаштування систем газопостачання, пожежогасіння, електромережі, каналізацію, автоматичну систему управління виробничим обладнанням (складається з комп’ютерів, датчиків, мережі тощо). Планується вводити ці системи в експлуатацію як окремі об’єкти ОЗ. На яких субрахунках обліковувати ці системи?
  «ДК» №45 від 06.11.2023
 • Перегляд строку амортизації ОЗ
  У складі ОЗ підприємства обліковується будівля первісною вартістю 10 761 258,67 грн, нараховано амортизацію до вересня 2023 р. включно 5 061 592,98 грн. Місячна амортизація 44 879,26 грн. Залишилося амортизувати 127 місяців. Підприємство планує збільшити строк використання на 5 років (60 місяців). Як збільшити строк використання?
  «ДК» №44 від 30.10.2023
 • Придбання додаткового обладнання для орендованого ОЗ: як облікувати?
  Підприємство орендує колісний автонавантажувач. Орендар купує для орендованої техніки навісне обладнання вартістю 300 000 грн, яке може зноситися від одного до трьох років. Чи є це обладнання об’єктом основних засобів?
  «ДК» №34 від 21.08.2023
 • Поповнення основними засобами СК КП
  Комунальне підприємство, платник ЄП III групи, отримало від селищної ради основні засоби і МНМА для поповнення статутного капіталу. Які проведення?
  «ДК» №33 від 14.08.2023
 • Амортизація невживаних ОЗ
  На балансі є нерухомість і невиробничі ОЗ. На ці ОЗ та інвестиційну нерухомість в бухобліку і податковому обліку не нараховували амортизацію через обмеження ПКУ щодо невиробничих ОЗ, а також тому, що підприємство не отримує доходу від їх використання. Чи є можливим такій підхід щодо амортизації ОЗ невиробничого призначення? Як нараховувати амортизацію на виробничі ОЗ, які тимчасово не використовуються через зниження чи відсутність обсягів робіт у воєнний час?
  «ДК» №22 від 29.05.2023
 • Списання капіталу в дооцінках, якщо ОЗ вже списано
  У 1998 р. під час приватизації ЦМК згідно з актом оцінки визначено суму дооцінки залишкової вартості ОЗ, яка й дотепер обліковується на балансі підприємства на субрахунку 411. Хоча більшу частину дооцінених ОЗ протягом минулих років списано. Що робити з цим капіталом?
  «ДК» №21 від 22.05.2023
 • Податкова амортизація основних засобів
  Коли нараховувати податкову амортизацію? Які її мінімальні строки? Коли нараховувати податкову амортизацію на ОЗ, передані ЗСУ? Що з амортизацією ОЗ на ТОТ або на території бойових дій?
  «ДК» №20 від 15.05.2023
 • Засновник здійснює управлінські функції: право на продаж ОЗ
  Функціі директора ТОВ виконує його засновник. Є покупець на причіп до машини. Цей причіп обліковують у складі ОЗ. Чи є можливість оформити продаж причепа фізособі самим засновником? Які його дії? Чи цього робити не можна, якщо не нараховується зарплата і в штаті, крім нього, нікого немає?
  «ДК» №17 від 24.04.2023
 • Продаж основних засобів: знос та документи
  18.03.2023 підприємство продало верстат за 33 тис. грн, у т. ч. ПДВ — 5 500 грн. Первісна вартість верстата — 27 тис. грн (був придбаний без ПДВ). Його введено в експлуатацію 17.10.2022, переведено до складу НА, утримуваних для продажу, 28.02.2023, знос на 01.03.2023 — 900 грн (щомісячний знос — 450 грн). Чи нараховувати за березень знос 450 грн? У яких звітах відображати продаж ОЗ? До якого звіту і до якого повідомлення додається акт ф. №ОЗ-1?
  «ДК» №16 від 17.04.2023
 • Зменшення корисності, переоцінка будівель, пошкоджених вибухами
  ТОВ не робило переоцінку ОЗ, хоча балансова вартість будівель на субрахунку 103 разів у 25 менша за ринкову. Внаслідок збройної агресії РФ будівлі пошкоджено вибухами. Можливо, слід зменшити корисність будівель чи відобразити цю подію якимось іншим чином?
  «ДК» №16 від 17.04.2023
 • Безоплатна передача між неприбутківцями
  Неприбуткова організація (НО) безоплатно передає власні ОЗ, МШП іншій НО. Окреме майно повністю замортизоване (нульова залишкова вартість). Чи можна в документах на передачу зазначити ринкову (іншу договірну) вартість? Як відобразити в бухобліку?
  «ДК» №03 від 16.01.2023
 • Перегляд строку корисного використання
  Підприємство має на балансі ОЗ, які повністю замортизовані, але ще використовуються в госпдіяльності. Деякі ОЗ та МНМА були модернізовані. Як оформити і провести в обліку перегляд строку корисного використання, переоцінку таких основних засобів? Як далі нараховувати амортизацію?
  «ДК» №47 від 21.11.2022
 • Передача основних засобів у користування працівникам на дистанційній роботі
  Працівники на дистанційній роботі. Які документи треба оформити підприємству для передачі їм для роботи ноутбука та мобільного телефону (договір, акт приймання-передачі)?
  «ДК» №47 від 21.11.2022
 • Інвентаризація ОЗ-2022: воєнні особливості
  Перед складанням річної фінансової звітності проводять обов’язкову інвентаризацію необоротних активів. Тому підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів, до яких належать і ОЗ. Під час інвентаризації ОЗ перевіряють і документально підтверджують їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання та оцінку.
  «ДК» №46 від 14.11.2022
 • Облік продажу половини об’єкта ОЗ
  Підприємство продає половину збірно-розбірного стелажа, який обліковується у складі ОЗ. Як відобразити в бухобліку?
  «ДК» №39 від 26.09.2022