Працевлаштування ВПО: зміни за Постановою №735

Постановою №735, яка набрала чинності з 02.07.2022 р., внесено зміни до правил компенсації роботодавцям за працевлаштованих працівників-переселенців. Розгляньмо, що змінилося.

Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО

ВПО — це внутрішньо переміщені особи, яких часто ще називають переселенцями.

Компенсація стосується витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Компенсацію виплачують згідно з Порядком №331, до якого маємо зміни згідно з Постановою №735. Про особливості застосування цього Порядку ми писали в статті «Як отримати компенсацію за прийняття на роботу переселенця: аналіз Порядку №331» у «ДК» №14/2022.

Документи, які слід додати до паперової заяви до центру зайнятості

Відповідно до п. 5 Порядку №331, серед іншого, подають:

— копію наказу про працевлаштування особи або

— документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 цього Порядку.

Раніше передбачалося подання як копії наказу, так і документа про працевлаштування. Але це було помилкою, яку й виправлено.

Документ, що підтверджує працевлаштування, — це гіг-контракт або ж трудовий договір у письмовій формі. Таким чином, у разі укладання трудового договору може подаватися копія наказу або копія трудового договору. У разі укладання гіг-контракту подають копію контракту.

Підтвердження інформації, якщо заяву подають через Дію

Особливості подання заяви в електронній формі через Портал Дія наведено у п. 6 і 7 Порядку №331.

В оновленій редакції п. 8 Порядку №331 зазначено, що формування та подання заяви буде припинено засобами Порталу Дія, якщо роботодавець надасть дані не в повному обсязі чи такі дані не відповідатимуть відомостям, отриманим засобами Порталу Дія з інформаційно-комунікаційних систем (ДРФО, ЄДРПОУ, ДРЗДСС, ЄІБДВПП).

Далі уточнено: якщо відомості підтверджені, то вони блокуються для редагування роботодавцем. Підтверджені відомості передаються на розгляд та прийняття рішення до регіонального центру зайнятості.

Прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації

Новим абзацом пункту 9 Порядку №331 встановлено, що додаткова підстава для відмови — підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном згідно з Методикою №123.

Якщо така невідповідність встановлена вже після прийняття рішення про виплату компенсації і компенсація виплачена, рішення скасовується, а роботодавець має повернути кошти.

Якщо рішення про компенсацію прийнято, а працівник звільнився, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційно до відпрацьованого працівником часу за місяць.

Строк виплати компенсації за перший місяць роботи

Регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості (п. 10 оновленого Порядку №331). Раніше було — протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців — отримувачів компенсації витрат через Портал Дія.

Але роботодавець не має змоги контролювати, коли центр зайнятості отримає кошти на свій рахунок. Таким чином, на наш погляд, процедура отримання коштів стає менш прозорою.

Компенсація за другий місяць роботи

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має підтвердити продовження зайнятості відповідних працівників:

— засобами Порталу Дія або

— шляхом подання відомості про працівників до центру зайнятості (безпосередньо чи на адресу електронної пошти).

Регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості. Раніше було — протягом 5 робочих днів після надходження повідомлення.

У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення двох місяців працевлаштування регіональний центр зайнятості переказує кошти роботодавцю за два місяці роботи працівника (п. 12 Порядку №331 у редакції Постанови №735).

До речі, в останньому розділі цієї статті ми розглядаємо особливості виплат компенсацій, призначених станом на 07.05.2022 р. Такі компенсації мають виплачуватися в порядку, що діяв до цієї дати. Тому за буквального розуміння цієї норми, якщо компенсація, про яку йдеться, призначена до 07.05.2022 р. включно, її мають виплачувати в загальному порядку, що діяв до цієї дати.

На час війни зупинено виплату роботодавцям компенсації ЄСВ

Згідно з п. 2 ч. 4 Постанови №735 Держслужба зайнятості на час воєнного стану тимчасово зупиняє виплату і фінансування компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ, відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість.

Про яку компенсацію ЄСВ ідеться?

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував їм заробітну плату в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Держбюджету, передбачених у бюджеті Фонду соцстраху на випадок безробіття, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, згідно з Порядком №153.

Про особливості цієї компенсації ми розповіли в статті «Компенсація ЄСВ за створення робочих місць» у «ДК» №21/2019.

У цій нормі сказано: «на час воєнного стану». Але Постанова №735 набрала чинності 02.07.2022 р. Тому, на нашу думку, виплати зупиняються з 02.07.2022 р.

Щоправда, в наступному розділі ми розглядаємо особливості виплат компенсацій, призначених станом на 07.05.2022 р. Такі компенсації мають виплачуватися в порядку, що діяв до цієї дати. Тому за буквального розуміння цієї норми, якщо компенсація призначена до 07.05.2022 р. включно, її мають виплачувати в загальному порядку, що діяв до цієї дати.

А зупинятися мають виплати, призначені після цієї дати.

Доведеться почекати пояснення позиції Держслужби зайнятості з цього питання.

Що змінилося і на чому треба наголосити?

Допомога по безробіттю призначатиметься з восьмого дня після реєстрації безробітного за його заявою. Під час дії воєнного стану, час воєнного стану, у період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, допомога призначатиметься з 1 дня.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не може перевищувати 360 календарних днів (особам передпенсійного віку — не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а в разі відсутності цих відомостей — довідок про заробітну плату. <...>

Повідомлення Держцентру зайнятості від 01.07.2022 р.

Особливості виплати компенсацій, призначених станом на 07.05.2022 р.

Згідно з ч. 2 Постанови №735 на час воєнного стану суб’єктам господарювання, яким на день набрання чинності Законом №2220 призначено виплату компенсацій, визначених Законом про зайнятість та Законом №1533, такі виплати здійснюються з дотриманням умов, передбачених законодавством, що діяло до набрання чинності Законом №2220.

Що це за компенсації?

Дивимося:

— компенсація роботодавцям згідно зі ст. 26 Закону про зайнятість за працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість (ч. 2 ст. 7 Закону №1533). Особливості виплати встановлені Порядком №347;

— компенсація роботодавцям — суб’єктам малого підприємництва згідно зі ст. 27 Закону про зайнятість за працевлаштування безробітних (ч. 2 ст. 7 Закону №1533). Особливості виплати встановлені Порядком №347. Обидва ці види компенсації ми розглянули у згаданій статті в «ДК» №21/2019;

— компенсація згідно з ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість, про яку ми розповіли в розділі вище;

— компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО, згідно з Порядком №696 (п. 2 ч. 2 ст. 24-1 Закону про зайнятість);

— компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з числа ВПО, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб, згідно з Порядком №696 (п. 3 ч. 2 ст. 24-1 Закону про зайнятість);

— компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, згідно з Порядком №331. Ми цю компенсацію розглянули на початку статті.

Законом №2220 розділ VIII Закону №1533 доповнено п. 3-3, в якому зазначено, що під час воєнного стану КМУ має визначити перелік видів забезпечення, соціальних послуг, компенсацій та допомоги у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також особливості їх надання.

Також доповнено розділ ХІ Закону про зайнятість пунктом 5-2 подібного змісту, як і п. 3-3.

На наш погляд, у ч. 2 Постанови №735 КМУ частково виконав вказівку Закону №2220 — визначив особливості надання наведених вище компенсацій, призначених до 07.05.2022 р. включно. А що після цієї дати — доведеться чекати нових постанов чи пояснень КМУ.

Нормативна база

  • Закон №1533 — Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
  • Закон №2220 — Закон України від 21.04.2022 р. №2220-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану».
  • Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI «Про зайнятість населення».
  • Методика №123 — Методика здійснення верифікації виплат по безробіттю, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2021 р. №123.
  • Порядок №153 — Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 13.03.2013 р. №153.
  • Порядок №331 — Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затверджений постановою КМУ від 20.03.2022 р. №331.
  • Порядок №347 — Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 р. №347.
  • Порядок №696 — Порядок здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою КМУ від 08.09.2015 р. №696.
  • Порядок №735 — Порядок надання допомоги по безробіттю, затверджений постановою КМУ від 21.06.2022 р. №735.
  • Постанова №735 — Постанова КМУ від 21.06.2022 р. №735 «Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення або скасування».

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату

Автор:
Олександр Золотухін
Теги:
Трудові відносини , Трудовий кодекс