• Посилання скопійовано

Усі працюють, один простоює

ВС не заперечує можливості оголошення простою на цілому підприємстві чи в окремих підрозділах. Проте для оголошення простою щодо окремих працівників без достатніх причин (по суті, замаскувати простоєм інші ситуації) суд не вбачає законних можливостей*.

Причини (підстави) та умови запровадження простою і досі призводять до значної кількості спорів працівників із роботодавцями.

* Постанова ВС від 23.01.2024 у справі №759/4617/21.

Нагадаємо, що простій — це зупинення роботи, спричинене браком організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП).

І важливо розуміти, що жодної конкретизації зазначених умов (причин, підстав) оголошення простою на конкретному підприємстві не встановлено, як не встановлено і жодних обмежень для цього. Отже, вирішення питання щодо оголошення простою віддано на розсуд самого роботодавця.

До речі, і запровадження воєнного стану також саме по собі не є підставою для оголошення простою, за винятком наявності об’єктивних причин для цього, зокрема знищення або пошкодження майна підприємства, ведення активних бойових дій на території його розташування, на період релокації виробництва тощо.

Проте одною з обов’язкових дій роботодавця є ухвалення наказу та доведення його до відома працівників.

Оголошення простою щодо окремого працівника

У коментованій нами справі 17.03.2020 керівник ДП видав наказ про простій працівників підприємства. Відповідно до цього наказу з метою виконання заходів органів державної влади та міського самоврядування щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, керуючись ч. 1 ст. 113 КЗпП, оголошено простій не з вини працівників у період з 18.03.2020 до 03.04.2020 для працівників підприємства, крім працівників підрозділів, що виконують невідкладні роботи та роботи із життєзабезпечення діяльності підприємства, зазначених в окремому додатку.

Працівника підприємства було включено до такого додатка. Згодом працівника окремим розпорядженням було відсторонено від роботи.

Роботодавець обґрунтував своє рішення тим, що підставою для відсторонення працівника від роботи були відомості про можливі зловживання службовим становищем та можливе порушення ним трудової дисципліни. З метою встановлення чи спростування таких можливих фактів було ініційовано відповідну службову перевірку, на період виконання якої працівника й було відсторонено від роботи.

Але в наказі про оголошення простою роботодавець посилається на скорочення обсягів виробництва, брак технічних та організаційних умов, необхідних для виконання робіт, спричинених світовим спадом економіки, сповільненням експортно-імпортних операцій через поширення карантину та запровадження у зв’язку з цим обмежувальних заходів.

Звертаючись до суду, працівник зауважив, що накази (розпорядження) про відсторонення його від посади та запровадження простою не були належним чином доведені до його відома. Роботодавець не обґрунтував підстав для оголошення простою, не ознайомив працівника з актом перевірки, не повідомив про причини відсторонення від посади наприкінці 2020 року. Накази були прийняті за відсутності визначених законодавством підстав для відсторонення працівників, а також оголошення простою, тож є незаконними та підлягають скасуванню.

Що вирішив суд

Суд наголосив, що, попри запровадження в Україні карантину, працівник певний час до відсторонення від посади виконував невідкладні планові роботи на підприємстві, бо працював начальником підрозділу, що виконував виробничі завдання, невідкладні роботи, роботи із життєзабезпечення діяльності підприємства.

Отже, це спростовує твердження роботодавця про оголошення простою через карантин. Доказів наявності інших підстав необхідності оголошення простою, які б свідчили про призупинення роботи, спричинене браком організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, роботодавець не надав. Також не надано доказів, що працівникові на виконання вимог ч. 2 ст. 34 КЗпП пропонувалося переведення на іншу роботу. Таким чином, немає підстав і для застосування стосовно персонально працівника простою у наступні періоди 2021 року.

Отже, суд визнав незаконним та скасував розпорядження про відсторонення працівника від роботи, визнав незаконними дії ДП щодо оголошення простою та стягнув на користь працівника 476 тис. грн середнього заробітку.

Апеляційна інстанція цілком погодилася з такими висновками та додала, що відомості про можливе зловживання неконкретизованим колом працівників не можуть бути законною підставою відсторонення працівника (керівника відділу) від роботи, жодних підстав запровадження роботодавцем простою стосовно персонально працівника також не надано.

Простій — зупинення роботи підприємства чи окремих підрозділів

1. Щодо визнання незаконними наказів про відсторонення від роботи

ВС нагадав, що під час відсторонення трудові відносини працівника з роботодавцем не припиняються, тому тут не йдеться про звільнення з роботи. Але при цьому працівник тимчасово не допускається до виконання трудових обов’язків.

Важливо! Відсторонення від роботи можливе лише у випадках, передбачених законодавством. Про це оголошується наказом або розпорядженням керівника підприємства, установи чи організації, і про це працівник повинен бути повідомлений. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Працівник має право оскаржити наказ про відсторонення від роботи у встановленому законом порядку.

Водночас за змістом ст. 46 КЗпП допускається відсторонення працівника або у випадках, перелічених у статті, або в інших випадках, які мають бути також передбачені певним нормативно-правовим актом.

Натомість роботодавець видав розпорядження про відсторонення працівника від керівництва відділом без зазначення причин відсторонення. Немає й посилання на будь-які підстави, передбачені у тому числі положеннями ст. 46 КЗпП, які б надавали право відсторонювати працівника від роботи.

2. Щодо підстав оголошення періоду простою працівників підприємства

ВС вважає: тлумачення свідчить про те, що обов’язковою підставою для запровадження простою на підприємстві є повне зупинення його роботи або роботи окремих підрозділів.

Водночас, попри запровадження карантину, працівник виконував невідкладні планові роботи на підприємстві з березня до жовтня 2020 року, бо працював начальником підрозділу, що виконував виробничі завдання, невідкладні роботи, роботи із життєзабезпечення діяльності підприємства.

Важливо! Підприємство має довести необхідність та причини саме повного зупинення роботи підрозділу, де працював працівник, а також довести неможливість забезпечити працівника дистанційною роботою.

Отже, запровадження простою стосовно конкретного працівника є незаконним та здійснено за відсутності жодних причин (підстав), до яких факт запровадження карантину чи інших обмежувальних заходів не може бути віднесений.

Простій окремого працівника можливий

Коло осіб, на яких поширюється дія відповідного рішення:

— простій може запроваджуватися щодо всього підприємства, або відділу, або конкретного працівника;

— призупинення дії трудового договору має індивідуальний характер, тобто щодо кожного працівника приймається окремий наказ.

Роз’яснення Координаційного центру з надання правової допомоги від 27.04.2022 «Що таке простій та чим він відрізняється від призупинення дії трудового договору»

Чи відрізняється позиція судів під час воєнного стану?

Зокрема, в ситуації, коли працівників спочатку, після 24.02.2022, перевели на дистанційну роботу, а згодом — оголосили простій, суди покликалися фактично на ті самі тлумачення норм КЗпП та інших законів.

Роботодавці, зокрема, вказують на те, що зупинення роботи можливе лише у разі, якщо з об’єктивних причин організувати роботу в дистанційному режимі неможливо. Простій у цьому разі запроваджено у зв’язку з іншими, не залежними від роботодавця та працівника обставинами: військовою агресією з боку рф та запровадженням воєнного стану. Тому роботодавець має право оголошувати простій як на підприємстві, так і в структурному підрозділі чи окремому працівникові. Встановлення простою з ініціативи власника через запровадження воєнного стану є складовою права на управління діяльністю підприємства.

Водночас роботодавець не зазначив обставин, які б свідчили про відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи працівниками, а також не навів доказів таких обставин, які б, зокрема, свідчили про об’єктивну неможливість виконання роботи саме через воєнний стан1.

В іншій справі2 суд вказує на приписи ч. 2 ст. 65 ГКУ, якими передбачено, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

1 Рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.08.2022 у справі №335/3371/22.

2 Постанова Київського апеляційного суду від 07.12.2022 у справі №756/4717/22.

Утім, причинами оголошення простою роботодавець називає «запровадження воєнного стану в Україні, військові дії у місті Києві, відсутність організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, неможливість працювати дистанційно». При цьому простій застосовано лише до окремо взятих працівників.

Доводи роботодавця, що наказ видано задля збереження можливості фінансувати заробітну плату працівників, але при цьому застосовано різний підхід до визначення працівників щодо простою і не доведено необхідність застосування простою до конкретного працівника, колегія суддів вважає незаконними. Доказів відмови чи неможливості виконання обов’язків такими конкретними працівниками за рівних з іншими працівниками умов не надано. Не переконали суд і посилання роботодавця на положення Закону про воєнний стан та ст. 13 Закону №2136 як підставу для припинення трудового договору шляхом визначення працівнику простою.

Адже, відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону №2136, призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що унеможливлює для обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. При цьому обов’язковою умовою призупинення трудового договору є неможливість роботодавця забезпечити працівників безпечними умовами праці або неможливість працівника виконувати цю роботу.

Але призупинення дії трудового договору і простій — це різні речі, і регулюються вони різними нормами трудового законодавства. Тож роботодавець має право обирати, як саме оформити те, що працівник не працюватиме під час воєнного стану, але при цьому він може застосовувати лише одну підставу. Відповідно, простій не з вини працівника має бути обґрунтований як простій (і працівник має право на отримання оплати простою), а призупинення дії трудового договору — як призупинення (яке не оплачується).

Нормативна база

  • ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV.
  • КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII.
  • Закон №2136 — Закон України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
  • Закон про воєнний стан — Закон України від 12.05.2015 №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану».

Автор: Канарьова Наталія

До змісту номеру