• Посилання скопійовано

Нерезидент компенсує доставку товару: ПДВ

Підприємство експортує товар вартістю до 150 євро. Покупець-нерезидент компенсує вартість доставки — 10 євро. Чи оподатковується компенсація ПДВ? Якщо так, на яку суму виписувати ПН?

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються у процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

Позаяк вартість доставки товару виділена в договорі окремо і не входить в ціну товару, отримання компенсації витрат на доставку є, по суті, продажем (постачанням з метою оподаткування ПДВ) послуг з такої доставки.

А відповідно до пп. «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання послуг, місце постачання яких — митна територія України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Хоча, наприклад, у подібній ситуації, а саме у разі компенсації судового збору, ДПС не бачить операції постачання.

Щодо цього читаємо відповідь ДПС на запитання в ЗІР (101.04): «Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума судового збору, який за рішенням суду платнику податку компенсує друга сторона?».

ДПС цитує ті самі норми ПКУ, що й ми навели вище. Але висновок робить прямо протилежний: компенсація судового збору не підпадає під визначення операції з постачання товарів/послуг, тому ПДВ за такою операцією не нараховується.

Судовий збір — без ПДВ

<...>

Статтею 141 ЦПКУ визначено, що судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Враховуючи те, що сума документально підтвердженого судового збору, який за рішенням суду платнику податку у повному обсязі або частково компенсується другою стороною, не підпадає під визначення операції з постачання товарів/послуг, то ПДВ за такою операцією не нараховується.

Роз’яснення Головного управління ДПС у м. Києві від 24.10.2022

Щоправда, ДПС має іншу думку, якщо компенсуються витрати на сплату земельного податку та податку на нерухоме майно.

Отже, запитання в ЗІР (101.04): «Чи включаються кошти, отримані як відшкодування (компенсація) земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до складу орендної плати, та чи включаються такі суми до бази оподаткування ПДВ орендодавця (у тому числі за умови, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендарем компенсації таких витрат)?».

ДПС відповідає, що отримані орендодавцем (крім бюджетної установи) кошти є складовою частиною орендної плати та включаються до бази оподаткування й оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, зокрема за умови, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендарем компенсації таких витрат.

Як бачимо, залежно від особливостей кожної конкретної ситуації податкова служба може мати різну позицію. Але наведене — це всього лишень думка податкової служби, бо в ПКУ такі особливості не прописані.

Якщо йдеться про компенсацію податків та зборів, які самі по собі не є обʼєктом оподаткування ПДВ, ще можна сподіватися, що податківці не вимагатимуть сплати ПДВ із суми їх компенсації. Але у випадку, коли компенсуються витрати на послуги, сподіватися на поблажки від ДПС не варто.

Хоча свою позицію ми вище висвітлили. На наш погляд, компенсація витрат доставки є операцією постачання послуг. А тому така операція оподатковуватиметься ПДВ, якщо місце постачання послуг — митна територія України, згідно зі ст. 186 ПКУ.

Окремо такої операції, як компенсація витрат, у ст. 186 ПКУ немає. Тоді згідно з п. 186.4 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п. 186.2, 186.3 і 186.3-1 ПКУ.

Постачальник в описаній ситуації — це підприємство, яке виставляє витрати для компенсації. Таке підприємство є резидентом України, тобто місце постачання — митна територія України. Отже, на операцію компенсації витрат ПДВ нараховується в загальному порядку, як і для інших операцій експорту послуг.

Особливості оподаткування ПДВ під час експорту послуг ми докладно розглянули в статті «Експорт послуг: оподаткування» в «ДК» №40/2022. Там зазначили, що податкове зобов’язання з ПДВ нараховується за правилом першої події згідно з п. 187.1 ПКУ.

Особливості складання податкової накладної під час експорту послуг роз’яснили одеські податківці.

Консультують податківці

...пунктом 201.1 ст. 201 [ПКУ] визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Згідно з п. 8 Порядку [№1307], при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в п. 10 — 15 Порядку №1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та, зокрема, у разі складання податкової накладної при постачанні послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, зазначається тип причини «21».

Пунктом 12 Порядку №1307 визначено, зокрема, що у разі складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю)-нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування П. І. Б. нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «500000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Розділ Б податкової накладної заповнюється без особливостей.

Роз’яснення Головного управління ДПС в Одеській області від 17.07.2023

У декларації з ПДВ експортовані послуги відображають у рядку 1.1, якщо місце постачання на митній території України і послуги оподатковуються за ставкою 20%.

На яку суму виписувати ПН?

Якщо підприємство отримало компенсацію 10 євро, то ця сума містить у тому числі ПДВ.

Адже податок становить 20%, 7% і 14% бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг (пп. 194.1.1 ПКУ).

Тобто ПДВ у ціні товару сплачує покупець.

Нехай підприємство отримало компенсацію 16.10.2023 у розмірі 10 євро, і це є перша податкова подія. Офіційний курс НБУ на цю дату — 38,2782 грн за 1 євро. У перерахунку на гривні сума отриманої оплати — 382,78 грн (10 х 38,2782). У тому числі ПДВ — 63,80 грн (382,78 : 6).

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.
  • Порядок №1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру