• Посилання скопійовано

Продаж деревини від розчищення посадок

Підприємство має на балансі земельну ділянку, на якій є насадження дерев. Є технічна документація щодо розчищення ділянки. Укладено договір із ФОПом на розчищення за ціною 200 грн, у т. ч. ПДВ за куб зваленої деревини. Далі ця деревина продається цьому самому ФОПу (ділова — за 480 грн, у т. ч. ПДВ, неділова — за 360 грн, у т. ч. ПДВ). Як документально оформити та відобразити в обліку?

На наш погляд, вартість розчищення відносять на собівартість отриманої деревини, яку потім продають за ціною, наведеною у запитанні. Позаяк продається за різною ціною ділова і неділова деревина, то їх слід оприбуткувати окремо.

Оприбуткування, документування та облік

Порядок оприбуткування має визначатися договором із ФОПом на розчищення. Наприклад, кількість отриманої ФОПом деревини, окремо ділової і неділової, можна зазначати в акті приймання-передачі виконаних робіт, який складають зі встановленою в договорі періодичністю, приміром один раз наприкінці кожного місяця або щодня, раз на тиждень тощо.  На підставі такого акта замовникові (підприємству) передають як виконані роботи, так і деревину. Тож акт буде первинним документом, на підставі якого в обліку підприємства відображатимуть отримання виконаних робіт і оприбуткування деревини.

Нагадаємо!

Затвердженої типової форми акта виконаних робіт (наданих послуг) немає. Тож суб’єкт господарювання може особисто розробити зручний для застосування бланк акта, який повинен відповідати вимогам Закону про бухоблік.

Так, відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік первинні облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

— назву документа (форми);

— дату складання;

— назву підприємства, від імені якого складено документ;

— зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

— особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у господарській операції.

Зверніть увагу: якщо хоча б одна зі сторін є платником ПДВ, то назви виконаних робіт / наданих послуг мають відповідати назвам у податковій накладній, інакше податківці під час перевірки на підставі такої невідповідності можуть визнати цю податкову накладну недійсною.

А передачу цієї самої деревини ФОПу можна оформлювати звичайними видатковими накладними.

Повторимося, що порядок документування доречно обумовити договором на розчищення. По суті, такий договір міститиме елементи як договору підряду (на виконання робіт із розчищення), так і договору купівлі-продажу (деревини).

У цій ситуації можуть бути різні схеми бухгалтерських проведень. Наведемо в таблиці один із доречніших, на наш погляд, варіантів.

Ще раз наголосимо: ми навели один із можливих варіантів бухгалтерських проведень.

Але в Україні державним органом, що регулює питання методології бухгалтерського обліку, є Мінфін (див. ч. 2 ст. 6 Закону про бухоблік). Тому для уникнення непорозумінь для вирішення цього питання може бути доречним звернутися до Мінфіну.

Встановлення ціни виконаної роботи

За умовами запитання ціна роботи за договором становить 200,00 грн, у т. ч. ПДВ.

Унаслідок округлень будуть розбіжності між ціною за одиницю та загальною вартістю робіт.

Наприклад, щоб вийти на загальну ціну, у рядку 1 таблиці довелося вартість округлити до 333,30 грн. Хоча, якщо ціну 166,67 грн помножити на 2 м куб., отримаємо 333,34 грн.

Таблиця

Варіант відображення в обліку продажу деревини, отриманої від розчищення посадок


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
Отримання виконаних робіт і оприбуткування деревини
1. Отримано виконані роботи й оприбутковано деревину:
— ділову (10 м куб. х 166,67);

209д

631

1 666,70
  — неділову (2 м куб. х 166,67) 209н 631 333,30
2. Відображено ПК з ПДВ 641 631 400,00
3. Оплата виконаних робіт ФОПу 631 311 2 400,00
Продаж деревини
4. Продаж ділової деревини (10 м куб. х 480 грн) 361 712 4 800,00
5. Нараховано ПЗ з ПДВ 712 641 800,00
6. Дохід від продажу віднесено на фінансовий результат 712 791 4 000,00
7. Списано собівартість проданої ділової деревини 943 209д 1 666,70
8. Собівартість реалізації віднесено на фінрезультати 791 943 1 666,70
9. Продаж неділової деревини (2 м куб. х 360 грн) 361 712 720,00
10. Нараховано ПЗ з ПДВ 712 641 120,00
11. Дохід від продажу віднесено на фінансовий результат 712 791 600,00
12. Списано собівартість проданої ділової деревини 943 209н 333,30
13. Собівартість реалізації віднесено на фінансовий результат 791 943 333,30
14. Отримано оплату за продаж ділової та неділової деревини 311 361 5 520,00

Тож доречно ціну встановлювати без ПДВ і вже після цього додавати до неї 20% ПДВ — див.  пп. 194.1.1 Податкового кодексу України.

У змальованій у запитанні ситуації це може мати такий вигляд: ціна за 1 м куб. деревини — 166,67 грн, окрім того ПДВ. Тоді, наприклад, загальна вартість 5 м куб. з ПДВ буде розрахована так:

1) вартість без ПДВ: 166,67 грн х 5 м куб. = 833,35 грн;

2) сума ПДВ: 20% від 833,35 грн = 166,67 грн;

3) загальна вартість 5 м куб. з ПДВ: 833,35 + 166,67 = 1 000,02 грн.

Податкову накладну складають на 5 м куб. за ціною 166,67 грн таким чином:

— 166,67 х 5 = 833,35 грн, сума ПДВ — 166,67 грн, загальна вартість — 1 000,02 грн.

По змозі можна встановлювати ціну без ПДВ з точністю до 10 коп. або до цілої гривні, наприклад:

— 167,00 грн/м куб. х 5 м куб. = 835,00 грн, сума ПДВ — 167,00 грн, загальна вартість — 1 002 грн.

Нагадаємо, що ПН складається на підставі первинного документа (в наведеній ситуації — накладної, ТТН тощо). Тому питання з округленням слід вирішити передусім для правильного складання ПН.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.
  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.1999 №996‑XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • НП(С)БО 15 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.1999 №290.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру