• Посилання скопійовано

Собівартість у сфері телепродакшн

ТОВ, яке спеціалізується на мультимедійних проєктах, частково у січні — лютому 2022 р. виконувало послуги постпродакшн проєкту за договором за бюджетні кошти, але внаслідок агресії рф проєкт закрито. Як списати залишки витрат на рахунку 23? Чи обліковувати реквізит до проєктів, зазначений в актах виконаних робіт субпідрядника декоратора? Чи є галузеві норми визначення собівартості мультимедійних проєктів? Чи може бухгалтер-ФОП бути членом інвентаризаційної комісії?

Щодо незавершеного виробництва закритого проєкту

Отже, підприємство витратило певні кошти на проєкт, але внаслідок форс-мажорних подій його закрито. Це означає, що доходи за цим проєктом не отримуватимуться. Тому, на наш погляд, незавершене виробництво на рахунку 23 потрібно списати: Д-т 949 К-т 23.

Підставою для списання може бути наказ керівника ТОВ про закриття проєкту і списання незавершеного виробництва. На підставі такого наказу можуть складати бухгалтерську довідку, за якою і роблять проведення зі списання, наведене вище.

Реквізит до проєкту

За додатковими умовами запитання, під реквізитом маються на увазі крісла, килими, світильники тощо. Ці предмети надаються субпідрядником (ФОПом) у межах виконання робіт з декорації за актом приймання-передачі виконаних робіт. Причому передаються саме виконані роботи, а не окремі предмети.

Очевидно, що передана за актом декорація є окремим матеріальним об’єктом, який складається з різних предметів.

Нагадаємо, що основні засоби (ОЗ) — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більший за один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (п. 4 НП(С)БО 7).

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) — це запаси, що використовуються протягом не більше ніж один рік або нормальний операційний цикл, якщо він більший ніж один рік (п. 6 НП(С)БО 9).

Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності й отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг (п. 3 розд. І НП(С)БО 1).

Строк виробництва проєкту — це операційний цикл. Таким чином, декорація, як матеріальний об’єкт, використовується протягом строку, що не перевищує операційний цикл. Тому вона належить до МШП.

Вартість МШП, переданих в експлуатацію, вилучається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання (п. 23 НП(С)БО 9).

На наш погляд, якщо ФОП передав виконані роботи з декорації за актом, то на підставі такого акта декорації можна відразу списати на виробничу собівартість відповідного проєкту: Д‑т 23 К-т 631. Обліковувати їх у складі МШП на рахунку 22, а вже потім окремо списувати на собівартість (Д-т 23 К-т 22), на наш погляд, недоречно.

Водночас у повній відповідності з п. 23 НП(С)БО 9 списані на собівартість декорації потрібно відображати в оперативному кількісному обліку. По суті, це відомість, в якій перелічено предмети декорації в кількісному вигляді.

Якщо після закінчення відповідного проєкту окремі предмети з декорації не використовуватимуться і підлягають утилізації, їх списують з оперативного кількісного обліку. Господарську операцію утилізації (наприклад, поміщення до сміттєконтейнера) потрібно оформити первинним документом, наприклад актом про розбирання декорацій тощо.

Якщо окремі предмети можуть бути використані, їх оприбутковують на баланс ТОВ.

Особливості оприбуткування залежать від різних чинників. Тут окремо на цьому питанні не спиняємося.

Терміни

Телепродакшн — це процес створення телевізійних програм, відеороликів та інших медіаматеріалів для телевізійного мовлення. Він включає в себе всі аспекти створення телевізійного контенту, від ідеї до реалізації.

Постпродакшн — це етап виробництва в телевізійних, мультимедійних проєктах (кіно, реклама, музичні кліпи тощо), коли матеріал відзнятий і його залишається змонтувати.

Чи є галузеві норми визначення собівартості мультимедійних проєктів?

Наприклад, у пп. 3.5 Методрекомендацій №151 зазначено, що виробнику рекомендується здійснювати окремий облік витрат на виробництво фільму, а також облік фінансових вкладень сторін у виробництво фільму. Для ведення бухгалтерського обліку рекомендується використовувати:

— Методичні рекомендації з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві, затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 №1238/0/16-07;

— Методичні рекомендації з обліку об’єктів сценічно-постановочних засобів на підприємствах кіновиробництва, затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 02.11.2007 №1381/0/16-07;

— Методичні рекомендації з обліку нематеріальних активів кіновиробництва, затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 02.04.2008 №353/0/16-08.10.9;

— Методичні рекомендації щодо застосування граничних термінів проведення періодів (етапів) виробництва фільмів за видами, хронометражем та форматом, затверджені наказом Міністерства культури України від 28.09.2012 №1076.

Але у відкритих джерелах цих нормативних документів (крім останнього) немає. Тому рекомендуємо з цього питання звернутися до Мінкульту. Або до Мінфіну, як до держоргану, що регулює в Україні питання методології бухгалтерського обліку (див. ч. 2 ст. 6 Закону про бухоблік).

Чи може бухгалтер-ФОП бути членом інвентаризаційної комісії?

Так, може бути.

Це прямо передбачено пп. 1 розд. ІІ Положення №879, де зазначено, що для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності — фізособи, яка веде бухгалтерський облік на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери).

Нормативна база

  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.1999 №996‑XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • Методрекомендації №151 — Методичні рекомендації щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму, затверджені наказом Державного агентства України з питань кіно від 19.09.2016 №151.
  • Положення №879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.
  • НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73.
  • НП(С)БО 7 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92.
  • НП(С)БО 9 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №246.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру