• Посилання скопійовано

Що нового

Зміни в Порядку обчислення середньої зарплати

!  Бухгалтерам

Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 №100.

Зокрема, уточнено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Водночас визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

Докладніше див. «ДК» №38/2023, текст постанови — «ДК» №38/2023.

Постанова КМУ від 08.09.2023 №957
чинна з 12.09.2023


З 8 жовтня — оновлений Порядок надіслання контролюючими органами ППР

!  Платникам податків

Міністерство фінансів внесло зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 №1204. Цим Порядок №1204 та форми ППР приведено у відповідність до останніх змін у ПКУ зокрема та законодавстві загалом.

Зокрема, виключено посилання на фіксований розмір штрафу у ППР форм «Ш» (додаток 7), «Н» (додатки 24, 25) та «АН» (додатки 29, 30).

Крім того, з форм ППР, які використовуються тільки для застосовування штрафів, без визначення ПЗ, виключено попередження про застосування штрафу у порядку і розмірах, передбачених статтею 124 ПКУ.

У зв’язку з прийняттям Закону про платіжні послуги виключено посилання на Закон про платіжні системи, а до згадок про банки та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, додалися також небанківські надавачі платіжних послуг, еквайри, емітенти електронних грошей — це стосується форм ППР «Ш» (додаток 7), «В1» (додаток 11), «В3» (додаток 13).

У формі «АН» (додаток 30) внесено технічну правка у частині зміни кодів класифікації доходів бюджету: замість кодів класифікації доходів бюджету 3014020100 та 3014021900 зазначатиметься 14020100 та 14021900 відповідно.

До форм ППР внесено технічні правки щодо логічного розміщення інформації та єдиного формату викладення інформації у всіх формах ППР.

Тим часом наказом Мінфіну від 28.07.2023 №413 до цього наказу внесено редакційні правки.

Наказ Мінфіну від 04.07.2023 №368
набере чинності 08.10.2023


Форма акта перевірки у сфері зменшення вживання тютюнових виробів

!  СГ

Міністерства охорони здоров’я виклало у новій редакції уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, затверджену наказом МОЗ від 18.12.2019 №2500.

Метою змін є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного контролю.

Тим часом до наказу внесено редакційні зміни наказом МОЗ від 31.08.2023 №1556.

Наказ МОЗ від 20.07.2023 №1326
набере чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 13.09.2023 не опублікований


Набрала чинності нова форма розрахунку держдивідендів

!  Платникам держдивідендів

Як ми писали в «ДК» №33/2023, Міністерство фінансів виклало в новій редакції форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, однак на той момент ще не було офіційного опублікування документа.

Наказ було опубліковано в «Офіційному віснику» 08.09.2023, того ж дня він набрав чинності.

Наказ Мінфіну від 04.07.2023 №366
чинний з 08.09.2023


Банківська таємниця й інформування ДПС

!  Банкам і їхнім клієнтам

Національний банк вніс зміну до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ від 14.07.2006 №267.

Згідно зі зміною вимоги п. 7 — 14 гл. 3 Правил не поширюються не тільки на випадки надання банками інформації ДПСУ про відкриття та закриття рахунків платників податків відповідно до ст. 69 ПКУ, щодо виявлених фактів володіння фізичною (юридичною) особою — резидентом України часткою в іноземній юрособі відповідно до ст. 39-2 ПКУ, а й на випадки, передбачені ст. 39-3 ПКУ.

Нагадаємо, стаття 39-3 «Міжнародний автоматичний обмін інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки» була внесена до ПКУ Законом від 20.03.2023 №2970-IX.

Постанова НБУ від 05.09.2023 №107
чинна з 06.09.2023


Припинено дію Угоди з РФ про співробітництво в галузі карантину рослин

!  Рослинникам

У зв’язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 06.09.2023 наступного дня набрав чинності Закон «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі карантину рослин».

Зазначена Угода була вчинена 7 червня 2011 року в м. Москві та ратифікована Законом від 18.09.2012 №5258-VI.

Закон України від 10.08.2023 №3330-IX
чинний з 07.09.2023


Припинено дію Угоди з РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій

!  Інвесторам

У зв’язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 06.09.2023 наступного дня набрав чинності Закон «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій».

Зазначена Угода була вчинена 27 листопада 1998 року у м. Москві та ратифікована Законом від 15.12.1999 №1302-XIV.

Закон України від 10.08.2023 №3329-IX
чинний з 07.09.2023


Внесено зміни до низки законодавчих актів у зв’язку зі скасуванням карантину

!  Усім

У зв’язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 06.09.2023 наступного дня набрав чинності Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з відміною карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Зміни внесено до: ГПКУ, ЦПКУ, КАСУ, законів «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про звернення громадян», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про зайнятість населення», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про оренду державного та комунального майна», «Про систему громадського здоров’я», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Вони стосуються скасування окремих норм, дія яких була розрахована на час запровадження на території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також перегляду таких норм і збереження їх на постійній основі.

Окремі зміни набирають чинності з дня введення в дію Закону від 06.09.2022 №2573-IX «Про систему громадського здоров’я» — з 01.10.2023.

Закон України від 09.08.2023 №3302-IX
чинний з 07.09.2023


Новий Закон про кредитні спілки

!  Кредитним спілкам

У зв’язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 02.09.2023 наступного дня набрав чинності Закон «Про кредитні спілки».

Цей Закон визначає правовий статус кредитних спілок, порядок створення, діяльності та припинення кредитних спілок та їх об’єднань, основні засади захисту прав та законних інтересів членів кредитних спілок, а також порядок здійснення державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок.

Згідно із Законом, зокрема, кредитна спілка є юрособою приватного права, що створюється відповідно до закону.

Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи та право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг після отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки у порядку, передбаченому цим Законом.

Кредитна спілка може мати стандартну або спрощену ліцензію.

Якщо цим Законом не визначено інше, дія положень цього Закону щодо видачі, анулювання ліцензії поширюється і на стандартну ліцензію, і на спрощену ліцензію.

Кредитну спілку може бути віднесено до категорії значущих кредитних спілок, за умови її відповідності критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора.

Для досягнення мети своєї діяльності, визначеної в цьому Законі та статуті кредитної спілки, кредитна спілка на умовах, визначених законом, може засновувати та бути членом (учасником) об’єднаних кредитних спілок, асоціацій (об’єднань) кредитних спілок, бюро кредитних історій, благодійних організацій, громадських об’єднань, кооперативних банків, операторів платіжних систем, непідприємницьких товариств, а також бути членом (учасником) платіжних систем.

Кредитна спілка не може бути засновником або учасником іншого, ніж зазначено вище, суб’єкта (суб’єктів) господарювання, крім випадків, передбачених законом.

Також Закон вносить зміни до ГКУ, ЦКУ, ГПКУ, КУзПБ і Закону про держреєстрацію.

Водночас втратив чинність Закон від 20.12.2001 №2908-III «Про кредитні спілки».

Закон вводиться в дію з 01.01.2024 року, за винятком окремих положень.

Закон України від 14.07.2023 №3254-IX
чинний з 03.09.2023


Як визначають СГ, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів

!  Сміттярам

Кабмін затвердив Порядок визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів.

Цей Порядок встановлює процедуру та механізм визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють відновлення та/або видалення побутових відходів з урахуванням правил благоустрою населеного пункту, регіонального та місцевих планів управління відходами на території територіальної громади за територіальним принципом та за видами побутових відходів.

Для визначення СГ суб’єктом, який здійснює відновлення та видалення побутових відходів, зазначений суб’єкт подає уповноваженому органу заяву в паперовій або електронній формі, яка підписується СГ або його уповноваженою особою (у разі подання в електронній формі — за допомогою КЕП) та повинна містити:

найменування юрособи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) ФОПа;

ідентифікаційний код юрособи згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП для ФОПа (для фізосіб без РНОКПП — серія та номер паспорта);

місцезнаходження СГ, контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

місцезнаходження об’єкта оброблення побутових відходів.

До заяви додаються в паперовій та/або електронній формі:

засвідчені належним чином копії протоколів зборів засновників СГ щодо рішень, які стосуються осіб, що мають право на підписання документів;

інформаційна довідка про перебування СГ у процедурі банкрутства (неплатоспроможність);

документи, що підтверджують право власності на об’єкт оброблення побутових відходів, його виробничу потужність.

Постанова КМУ від 05.09.2023 №941
чинна з 07.09.2023


Оновлено Порядок безперервного професійного навчання аудиторів

!  Аудиторам

Міністерство фінансів виклало в новій редакції Порядок безперервного професійного навчання аудиторів, затверджений наказом Мінфіну від 06.07.2020 №400.

Цей Порядок визначає форми, види, обсяг, тривалість, умови та порядок контролю за проходженням аудиторами безперервного професійного навчання.

Аудитор відповідно до ч. 16 ст. 19 Закону про аудит має дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання.

Мінімальний обсяг, тривалість безперервного професійного навчання аудитора становлять 120 годин протягом 3 календарних років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на календарний рік.

Аудитори можуть проходити безперервне професійне навчання за різними формами та видами відповідно до цього Порядку.

Формами безперервного професійного навчання аудиторів є: очна, заочна і дистанційна. Форми безперервного професійного навчання аудиторів можуть поєднуватись.

Основними видами безперервного професійного навчання аудиторів є:

освітні заходи;

короткострокові заходи, передбачені п. 4 розд. II;

інші заходи, передбачені п. 5 розд. II.

Наказ Мінфіну від 21.08.2023 №447
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 13.09.2023 офіційно не опублікований


Визначено процедуру набуття статусу е-резидента

!  Іноземцям

Кабмін затвердив:

Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг;

Порядок формування та ведення інформаційної системи «Е-резидент» та доступу до неї контролюючих органів і податкових агентів платників єдиного податку.

Іноземець набуває статус е-резидента за відсутності підстав, передбачених п. 70-1.2 ПКУ, після подання ним через інформаційну систему «Е-резидент» заяви про набуття статусу е-резидента, форма якої затверджується Мінцифри, а також його ідентифікації та надання йому кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Установлено, що набуття статусу електронного резидента (е-резидента) не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, реалізації права на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями відповідно до законодавства.

Постанова КМУ від 05.09.2023 №970
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 13.09.2023 офіційно не опублікована


Нове в пропуску та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня

!  Отримувачам і надавачам гумдопомоги

Кабмін затвердив Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

Документ визначає на період воєнного стану механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України.

Вимоги цього Порядку поширюються також на отримувачів гуманітарної допомоги, яких на дату набрання чинності постановою №953 було зареєстровано в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюється з дня набрання чинності цією постановою.

Пункт 3 постанови (про внесення змін до Постанови КМУ від 28.04.2000 №728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» чинний з 13.09.2023.

Абзац 2 п. 10 та абз. 6 п. 12 Порядку (щодо подання звітів отримувачами гумдопомоги) набирають чинності 01.03.2024.

Постанова КМУ від 05.09.2023 №953
набирає чинності 01.12.2023

Автор: Анастасія Поритко

До змісту номеру