• Посилання скопійовано

Подання звітів у вихідні дні

Працівниця ТОВ із п’ятиденним графіком роботи з вихідними днями субота і неділя надіслала в суботу ДПС повідомлення про прийняття працівника. Відділ кадрів каже, що в суботу подавати повідомлення було не можна. Проте працівниця у суботу частенько реєструє ПН та подає бухгалтерські звіти. Чи є це порушенням?

Повідомлення про прийняття на роботу

Почнімо зі самого повідомлення. Його потрібно надати ДПС після оформлення трудового договору чи наказу, але до фактичного початку роботи працівника. Краще, звісно, це було зробити у п’ятницю. Але заборони повідомити у суботу чи навіть у неділю немає.

Отже, якщо роботодавець має КЕП і подає повідомлення про прийняття на роботу працівника в електронному вигляді, він може зробити це й у вихідний день, і в будь-який час (а не тільки в робочі години).

А от за неподання повідомлення може бути застосовано штраф, як за порушення інших вимог законодавства про працю (абз. 9 ч. 2 ст. 265 КЗпП), у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (у 2023 році — 6 700 грн). Проте, найімовірніше, якщо повідомлення, хоч і з запізненням, але буде подано, інспектори Держпраці не штрафуватимуть. Адже порушення (неподання повідомлення) хоч і було, але його було виправлено, а з порушенням строків нічого вже не вдієш.

Крім того, за порушення трудового законодавства може бути накладено адміністративний штраф на посадових осіб у розмірі від 30 до 100 н. м. д. г. (від 510 до 1 700 грн) (ч. 3 ст. 41 КУпАП). Але він може бути застосований не пізніш як через 3 місяці з дня виявлення такого порушення (і то, якщо його на той момент не буде виправлено, — повідомлення залишатиметься неподаним).

Порядок залучення працівників до роботи у вихідні дні

...ст. 68 КЗпП України визначено, що на підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї й інші), вихідні дні встановлюються місцевими радами.

Також визначений окремий порядок надання вихідних днів на безперервно діючих підприємств, в установ, організацій відповідно до ст. 69 КЗпП України.

Так, на підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних із роботою транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця і тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації.

Слід зауважити, що залучення до роботи у вихідний день у зв’язку з виробничою необхідністю чинним законодавством не передбачено.<...>

Держпраці, «Запитання/відповіді»

Виписування ПН у вихідний

Щодо податкових накладних, то, якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважається операційним днем (п. 3 Порядку №1246). Така норма виникла не на порожньому місці: багато хто з бухгалтерів саме в останній день, попри те, чи є він для них робочим, працюють над реєстрацією ПН/РК.

Так само, як і не містить заборони Порядок №557 щодо подання податкових декларацій в електронній формі у вихідний день. У ньому зазначено, що платник надсилає звіт онлайн протягом операційного дня. А операційний день — це частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг (п. 2 розд. 1 Порядку №557). А це будь-який день з 8 до 20 години, крім часу технічного обслуговування.

Підсумовуючи вищезазначене, розуміємо, що не щоразу, але іноді бухгалтер може у суботу надсилати звіти, реєструвати ПН/РК і доправляти інші документи до ДПС та інших органів. І повідомлення про прийняття працівників на роботу — це лише один із можливих варіантів таких документів. І порушення ПКУ тут немає. Але кожен вихід на роботу має бути зазначено у табелі обліку робочого часу. А виходи на роботу у вихідний — відповідати вимогам КЗпП.

Зверніть увагу! Сам бухгалтер не має права визначати, в які години він працює, навіть якщо він переробляє — тобто залишається після роботи або виходить на роботу (працює з дому) у вихідні дні.

Добре, якщо про це ніхто ніколи не дізнається. Але ж у разі використання е-кабінетів та/або бухгалтерських програм, листування з ДПС час і дата, коли це було, чітко фіксуються. І на це можуть звернути увагу під час камеральних або документальних перевірок фахівці ДПС та повідомити Держпраці.

А виявивши такий факт під час перевірки, можуть запитати, як оплачено роботу бухгалтера у вихідний день. Нині робота у вихідні дні компенсується так, як і до війни, тобто, керуючись ст. 107 КЗпП, працівникові надають інший день відпочинку або оплачують фактично відпрацьовані у вихідний день години в грошовій формі у подвійному розмірі.

Проте як робота у вихідні, так і її оплата є законними лише в тому разі, якщо працівника на роботу у вихідний день призначив роботодавець за письмовим наказом (а не з ініціативи працівника!). Якщо бухгалтерка самовільно працює у свій вихідний день, на жаль, вона порушує правила трудового розпорядку. А за порушення трудової дисципліни передбачено два варіанти покарання на вибір роботодавця: догана або звільнення (ст. 147 КЗпП). І ще один момент: викликати на роботу можна тільки у виняткових випадках, які наведено у ст. 71 КЗпП. А виняток на те й виняток, що він не має стати за правило.

Робота у вихідні дні. Коли можливо?

Робота у вихідні дні забороняється (ст. 71 КЗпП). Проте є винятковий порядок застосування такої роботи. Так, залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині другій цієї статті.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, установи, організації загалом або їхніх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Звісно, подання звітів і реєстрація ПН/РК — дуже важливі для підприємства, і їх можна кваліфікувати за п. 3 ст. 71 КЗпП, проте як у керівника підприємства, так і в інспекторів Держпраці може виникнути резонне запитання, чому «аврал» стається часто і чому не можна було цю роботу виконати у робочі дні.

Нормативна база

  • КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII.
  • КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X.
  • Порядок №557 — Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів від 06.06.2017 №557.
  • Порядок №1246 — Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1246.

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру