• Посилання скопійовано

Витрати на транспорт у благодійного фонду

Благодійник (резидент) за заявою БФ закупив за кордоном обладнання, перевезення якого оплатив БФ за рахунок отриманої від інших благодійників допомоги. Куди віднести витрати на транспортні послуги: потрібно їх додати до вартості обладнання чи списати окремо на благодійну діяльність та відобразити у звіті про використання доходів неприбуткової організації?

Благодійна діяльність — добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені чи за дорученням бенефіціара (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону про благодійництво1).

1 Закон України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та меті благодійної діяльності (ч. 2 ст. 16 Закону про благодійництво).

Згідно з ч. 3 ст. 16 Закону про благодійництво розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.

Згідно з пп. 133.4.2 ПКУ доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Порушення благодійною організацією, що перебуває у Реєстрі, вимог Закону про благодійництво, у тому числі щодо перевищення граничного розміру адміністративних витрат, що призводить до порушення п. 133.4 ПКУ, є підставою для вилучення такої організації з Реєстру з нарахуванням ПЗ з податку на прибуток відповідно до пп. 133.4.3 та 133.4.4 ПКУ та переходом до сплати податку на прибуток у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ для платників цього податку.

Тож для благодійного фонду, який має обмеження щодо розміру адміністративних витрат — 20% від бухгалтерських доходів, важливо ретельно аналізувати свої витрати і залишити саме ті, які належать до ліміту адміністративних витрат.

Витрати на доставку обладнання з-за кордону не є адміністративними витратами. Ми вважаємо, що їх можна включити до вартості обладнання як транспортно-заготівельні витрати згідно з п. 9 НП(С)БО 9.

Що каже НП(С)БО

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

... транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць...

Пункт 9 НП(С)БО 9 «Запаси»

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру