• Посилання скопійовано

Декларація для спецгрупи ЄП за ставкою 2%: як складати і подавати?

Декларацію для «єдинників», які з квітня перейшли на третю групу зі ставкою 2%, вже затвердили. Давайте ознайомимося з нею. Граничний термін подання за квітень — 20 травня 2022 року.

Нагадаємо, що відповідно до пп. 9.4 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану, на території України відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, встановлюється у розмірі 2% доходу, визначеного згідно зі ст. 292 глави 1 розд. XIV ПКУ. От саме цю третю групу «єдинників» ми і називатимемо тут і далі спецгрупою.

І для таких особливих «єдинників» має бути власна звітність!

Підпунктом 9.6 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ встановлено, що податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ, дорівнює календарному місяцю.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп. 9.7 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ для подання податкової декларації.

Отже:

  • граничний термін подання податкової декларації платника спецгрупи за квітень припадає на 20 травня 2022 року (див. роз’яснення ДПСУ від 06.05.2022 р. у рубриці «Документи для роботи» цього номера «ДК»);
  • а сплатити суму єдиного податку, зазначену в цій декларації, треба до 30 травня 2022 року включно.

При цьому спеціальних строків подання для випадку припинення підприємницької діяльності або для виходу зі «спецгрупи» ПКУ не встановлено. Отже, ці строки є актуальними для всіх, хто зобов’язаний подати декларацію.

Також не передбачено строків подання для жодних «довідкових» форм (додатків 2). Таким чином, ті, хто бажає оформити пенсію або інші страхові виплати, просто повинні будуть вчасно подати «довідкові» додатки 2 разом із черговою звітністю. І що раніше вони це зроблять, то скоріше їм будуть призначені виплати.

Свіжа форма декларації

Мінфін Наказом №124 затвердив форму щомісячної декларації для «єдинників» 3-ї групи зі ставкою 2%. Форма цієї декларації діє з 6 травня.

Перше, на що звертається увага, це те, що якоїсь інструкції чи порядку складання нової форми (вже, на жаль, традиційно) немає. Тому про те, як її складати, платникові доведеться знову здогадуватися, спираючись на попередній досвід. А хто такого досвіду не має, користуватися нормами ПКУ, назвами рядків або шукати роз’яснень. Податківці наразі рекомендацій із прикладами складання цієї декларації не надавали. Тож спробуємо надати їх ми.

Нова форма декларації є однаковою як для ФОПів, так і для юросіб.

Зі самої форми видно, що вона має три типи: звітна, звітна нова та уточнююча. З п. 50.1 ПКУ ми знаємо, що звітну декларацію подаємо, коли звітуємо за певний період уперше. Якщо ж нам треба виправити помилки, то подаємо звітну нову декларацію (якщо граничний строк звітування ще не минув) або уточнюючу декларацію.

Складається форма декларації з основного документа (декларації) та двох додатків:

1) додаток 1 «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік»;

2) додаток 2 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

Про подання додатків треба не забути проставити позначку «Х» в окремому рядку наприкінці основного документа.

А ще у складі декларації можна за бажанням платника подати доповнення у довільній формі згідно з п. 46.4 ПКУ. Про що теж обов’язково зазначити наприкінці декларації. Однак просто проставити хрестик в цьому випадку не вийде: слід зафіксувати кількість аркушів доповнення, номер за підрахунком та його зміст.

Основний документ

У самій декларації платник вже традиційно наводить відомості про себе, про орган ДПС, до якого звітує, та про звітний період, за який подає декларацію. А він, нагадаємо ще раз, місячний. Отже, в першому звіті в клітинках рядка 2 декларації буде зазначено «04 2022». А рядок 3 (податковий період, який уточнюється) у цьому першому звіті не заповнюють — бо це справді перший раз, коли цей новий звіт з нової спецгрупи подається.

Далі починається таблична частина декларації. Таблиць усього три.

Перша таблиця має назву «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку». У ній зазначають базу оподаткування (тобто суму місячного доходу) та суму єдиного податку за звітний місяць.

Нагадуємо!

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку, який визначено статтею 292 ПКУ, поширюється на суб’єктів господарювання, які зареєструються платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2%.

Отже:

1. Треба порахувати загальну суму оподатковуваного доходу за квітень.

2. Вона складатиметься як мінімум зі суми коштів, отриманих у квітні за реалізовані товари, роботи, послуги, необоротні активи.

3. Про перехідні операції! Якщо відвантаження товарів/необоротних активів, надання послуг, виконання робіт (згідно з первинними документами) відбулося до 1 квітня і їхня вартість потрапила до оподатковуваного доходу попередніх звітних періодів (це стосується тих, хто був платником податку на прибуток), то включати таку вартість до оподатковуваного єдиним податком доходу повторно не потрібно (пп. 6 п. 292.11 ПКУ). І навпаки: якщо платник податку на прибуток отримав аванс до переходу, то до доходу, який оподатковується єдиним податком, включається вартість товарів, робіт та послуг, реалізованих у межах цього авансу (п. 292.6 ПКУ).

4. Щодо ПДВ, то платникам спецгрупи їхній статус платників ПДВ тимчасово призупиняється. Тож до оподатковуваного єдиним податком доходу потраплятиме вся сума коштів, отриманих за товари, роботи, послуги, необоротні активи — ПЗ з ПДВ при цьому не нараховуватимуться. Але якщо перша подія — реалізація — відбулася до переходу до спецгрупи, а кошти за таку реалізацію надійшли вже після переходу, то оподатковуватиметься єдиним податком ціна за мінусом ПЗ з ПДВ (див. пп. 1 п. 292.11 ПКУ).

5. ФОПи не включають до оподатковуваного єдиним податком доходу пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізособі та використовується в її господарській діяльності (пп. 1 п. 292.1 ПКУ).

6. Юрособи, які продають основні засоби, пам’ятають про п. 292.2 ПКУ: дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. Але якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

7. Потрапить до оподатковуваного доходу й вартість безплатно отриманих товарів, робіт або послуг (п. 292.3 ПКУ).

8. А от із несплаченими боргами ситуація складна. Адже буквально п. 292.3 ПКУ говорить: до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. З цього можна зробити висновок: за прощеним боргом оподатковуваний дохід не мав би виникати. Але податківці проти і трактують майно за прощеними боргами як безоплатно отримане і вимагають включення до оподатковуваного єдиним податком доходу. Що ж до кредиторки, за якою минув строк давності, то за нею оподатковуваний єдиним податком дохід виникатиме лише в юросіб, які до переходу були платниками ПДВ і яким цей статус на період перебування у спецгрупі призупинено!

9. Транзитні кошти (за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами) до оподаткованого доходу не потрапляють (п. 292.4 ПКУ).

10. А в разі отримання доходів в іноземній валюті сума оподатковуваного доходу визначатиметься за офіційним курсом НБУ на дату визнання такого доходу (п. 292.5 ПКУ).

Це було коротке нагадування норм ст. 292 ПКУ, яке знадобиться тим, хто визначатиме, з чого ж треба буде платити єдиний податок за ставкою 2%.

Після того як суму доходу буде визначено, до неї і застосовується ставка 2% у другому рядку першої таблиці.

Друга таблиця має назву «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку з урахуванням позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок».

Як зазначено у примітках до декларації, цю таблицю заповнюють платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки доходу — власники, орендарі, користувачі на інших умовах (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов’язок подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання у складі податкової декларації за грудень поточного року (на підставі пункту 297-1.1 ПКУ).

Отже: ця таблиця не для всіх, і за квітень 2022 року ми її не заповнюємо!

Третя таблиця має назву «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок».

Як зрозуміло з назви, її складатимуть лише ті, хто бажає виправити помилки у деклараціях, допущені під час перебування у спецгрупі. А тому в першому звіті — форма «Звітна» за квітень 2022 року — ця таблиця ще теж буде порожня.

От якщо ви подали перший звіт і знайшли в ньому помилку, тоді ця таблиця стане вам у пригоді. Але про це поговоримо окремо!

Додаток 1 до декларації

Додаток 1 має назву «Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік» і таку саму примітку, як і друга таблиця декларації.

Отже, це додаток, який подають лише землевласники/землекористувачі (причому йдеться про землі сільгосппризначення!) лише раз на рік і за рік загалом (додається до декларації за грудень). Тому за квітень його складати ще не потрібно!

Він доволі цікавий, проте докладно розглядати його складання має сенс наприкінці календарного року, що ми обов’язково зробимо.

Додаток 2 до декларації

Додаток 2 має назву «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», і, як ви вже здогадалися, його складають лише ФОПи про себе.

Як зазначено у примітках до декларації, додаток 2 не подають та не заповнюють згадані платники за умови дотримання ними вимог, визначених частинами 4 та 6 статті 4 Закону про ЄСВ, що дають право на звільнення таких осіб від сплати ЄСВ за себе. Такі особи можуть подавати додаток 2 виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, що ФОПи-«єдинники» (так само і як ФОПи на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства) звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року.

Відповідно до Закону про ЄСВ платники, які скористаються цією пільгою, розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався. Це також не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ у декларації з метою отримання страхового стажу. Про це ми писали в статті «Як ФОПам сплачувати ЄСВ за І квартал через війну?» в «ДК» №16/2022.

Тому:

1) якщо ФОП вирішив не платити ЄСВ, він цей додаток не складає і не подає;

2) якщо ФОП дбає про наявність страхового стажу і не бажає його скорочення, він має право скласти і подати цей додаток. При цьому сума ЄСВ за місяць, добровільно визначена таким ФОПом до сплати за себе, має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. У квітні 2022 року він становить 1430 грн.

Сам додаток 2 має звичний вигляд уже знайомої нам таблиці з річного звіту. В ній наведено місяці року, суму доходу, на який нараховується ЄСВ, ставку ЄСВ та суму ЄСВ. Але із заголовної частини цього додатка ми дізнаємося, що він може подаватися за певний місяць певного року. То подавати цей додаток разом із декларацією за квітень чи ні?

Про це ми теж дізнаємося з приміток до додатка 2. У них сказано, що цей додаток подають загалом за рік — і в цьому випадку в графі «Місяць» зазначають цифру «12». Тобто в базовому режимі додаток 2 до декларації за квітень 2022 року теж не подають!

При цьому в заголовній частині додатка 2 слід зафіксувати період перебування ФОПа на спрощеній системі оподаткування протягом звітного року (рядок 8). Період наводять із точністю до дня!

Але є виняток: якщо вам потрібно оформити пенсію протягом року, або отримати інші страхові виплати (лікарняні, декретні тощо), або припинити підприємницьку діяльність (ліквідувати ФОПа), то чекати грудня не потрібно. У такому разі цей додаток 2 подаєте у складі декларації за відповідний місяць, номер якого зазначаєте в заголовній частині додатка.

Крім цього, тим, хто подає додаток 2 у складі декларації для оформлення пенсії або страхової виплати, треба поставити позначку «Х» у відповідному «віконечку» рядка 5 «Тип форми». А ті, хто подає додаток 2 у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності, зазначатимуть у рядку 6 дату державної реєстрації припинення.

Як виправити помилки?

Про помилки, які можуть виникнути у вас за наслідками року, ми поговоримо вже у грудні. А зараз розглянемо ті помилки, яких ви можете припуститися, складаючи декларацію за квітень 2022 року.

Як ми вже зазначили вище, для виправлення помилок є два типи декларацій (і додатків до них). Тож:

1) якщо ви знайшли помилку в квітневій декларації (або додатку 2) до 20 травня включно, ви можете подати «Звітну нову» декларацію;

2) якщо ж помилку буде виявлено пізніше, то виправляти доведеться в «Уточнюючій» декларації;

3) крім цього, помилки минулих звітних періодів (теоретично) можна виправляти й у «Звітній» декларації. Проте, якщо при цьому треба буде подавати два однакові додатки — один за поточний звітний період, а інший за попередній, — з цим можуть виникнути проблеми. Утім, такі збіги траплятимуться нечасто, а сама форма декларації «Звітний» варіант виправлення помилок у додатку 2 не виключає (про що далі).

Якщо помилка в сумі єдиного податку (в декларації)

У такому разі ви зазначаєте в заголовній частині декларації місяць та рік, в який подається уточнена декларація, місяць та рік, за які вносите уточнення. А також яка це декларація залежно від того, коли ви знайшли помилку (див. вище).

Хоча податкових роз’яснень ще немає, а з форми декларації це не очевидно, на нашу думку, виправляти помилку в табличній частині треба таким чином.

Спочатку (як це було і раніше) треба заповнити таблицю І правильними показниками.

Далі складаєте таблицю ІІІ декларації. У ній послідовно зазначаєте:

1) неправильний показник суми єдиного податку з раніше поданої декларації (рядок 05);

2) правильну суму єдиного податку, яка мала бути в цій поданій декларації (рядок 06);

3) збільшення суми податку до сплати — додатну різницю (рядок 07);

4) зменшення суми податку до сплати — від’ємну різницю (рядок 08).

У назвах рядків таблиці ІІІ чітко зазначено номери рядків, які застосовуються під час її заповнення. Тож помилитися (ще раз) буде досить важко, потрібна лише уважність.

І жодних «самоштрафів» та пені в таблиці ІІІ немає!

Якщо помилка в сумі ЄСВ (стосується ФОПа і додатка 2)

У такому разі ви подаєте декларацію-«пустушку» (адже в основному документі суми ЄСВ не зазначають), до якої додаєте додаток 2 з виправленнями.

Для виправлень, на нашу думку, треба спочатку заповнити основну частину таблиці (до рядка 10) правильними показниками — за той звітний період, за який ви подали цей додаток із помилкою.

Далі у додатку 2 є спеціальний рядок 10. У ньому наводите неправильну суму ЄСВ, раніше показану у звіті (службовий рядок 1), і правильну суму ЄСВ (службовий рядок 2). Тобто відбувається заміна неправильного показника на правильний. Різниця при цьому визначається як збільшення (службовий рядок 3) або зменшення (службовий рядок 4) суми ЄСВ до сплати.

Знову ж таки, про штрафи та пеню в додатку 2 не йдеться.

Проте є одне «але»: якщо ви подали додаток 2 за певний місяць, це означало, як ми зазначили вище, три варіанти: пенсія, страхові виплати або ліквідація ФОПа. А потім ви знайшли помилку. Що робити, який тип декларації подати?

Із приміток до додатка 2 дізнаємося, що «Уточнюючий» тип додатка 2 (а отже, і декларації для виправлення помилок у ньому) подають, якщо помилки було знайдено у річному звіті або якщо помилки знайдено у «ліквідаційному» звіті після закінчення граничного строку їх подання. Тобто коли йдеться про декларацію за грудень або за останній місяць роботи ФОПа. І то, якщо строк подання минув.

Якщо ж ми говоримо про дані, що їх надають для оформлення пенсій та/або інших страхових виплат, то тут виправити помилки можна тільки шляхом подання «Звітної» або «Звітної нової» декларації (та додатка 2 до неї). «Уточнююча» форма для цього не застосовується!

Відповідальність за порушення

Декларацію, звісно, треба подавати — цей обов’язок щойно встановлено, саме на час війни, і він діє навіть під час війни. Проте якщо якомусь «спецгрупнику» війна завадить виконати цей обов’язок і він зможе це довести, то під час перевірки зможе посилатися на норми Закону №2118, яким внесено зміни до ПКУ. Про них ми писали в статті «Сплата податків та подання звітності під час воєнного стану» в «ДК» №11/2022.

Пунктом 69.1 ПКУ встановлено, що за відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок він звільняється від відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Утім, до 31 травня 2022 року в Україні ще діє коронавірусний карантин, а отже, і мораторій на штрафи за податкові порушення, який поширюється й на єдиний податок. Тож у травні 2022 року ще можна почуватися досить спокійно, і звітувати із запізненням, і виправляти помилки.

А от що буде далі, якщо карантин не подовжать (а найімовірніше, так і буде) і не буде можливості довести (бажано документально), що це війна завадила вчасно подати декларацію та правильно визначити суму податку до сплати, — побачимо. Про всяк випадок радимо не розслаблятися, а тим, хто розслабився за два роки мораторію на штрафи, — знову зосередитися і за можливості виконувати обов’язки вчасно та без порушень.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Закон №2118 — Закон України від 03.03.2022 р. №2118-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану».
  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
  • Наказ №124 — Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2022 р. №124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні».

Автор: Бикова Ганна

До змісту номеру