• Посилання скопійовано

Курсові різниці при цільовому фінансуванні: що в обліку?

Неприбуткова благодійна організація отримала цільове фінансування в іноземній валюті. Як у такому разі обліковувати курсові різниці? Як можна використовувати залишки на субрахунку 484, що виникають унаслідок різниці між курсом НБУ та курсом продажу валюти?

Особливості обліку цільового фінансування під час війни ми розглянули в однойменній статті в «ДК» №19/2022, аналізуючи лист Мінфіну від 27.04.2022 р. №41020-06-5/8479.

Позаяк в описаному у запитанні випадку йдеться про отримання цільового фінансування в іноземній валюті, варто звернути увагу, що відповідно до п. 5 НП(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання перераховують у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції.

Нагадаємо також, що Постановою №18 роботу валютного ринку України призупинено, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Гривневу суму цільового фінансування фіксують на субрахунку 48 і надалі не перераховують, бо цільове фінансування — це немонетарна стаття балансу. Відповідно до п. 7 НП(С)БО 21 на кожну дату балансу немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких на баланс пов’язано з операцією в іноземній валюті, відображають за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції.

Тож переоцінювати валютний залишок на субрахунку 48 не потрібно.

Водночас, згідно з Інструкцією №291, за кредитом рахунку 48 відображають кошти цільового призначення, для фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Таким чином, за дебетом має бути показано не гривневу суму коштів, отриману від продажу валюти, а суми витрат, які покриваються таким цільовим фінансуванням. Відповідно, сума на рахунку 48 не може мати від’ємного значення (крім випадків, коли фінансування надається після понесення витрат), адже в разі недостатності сум цільового фінансування і відсутності його додаткового надходження витрати мають бути покриті за рахунок інших доходів (у цьому випадку це буде додатна різниця між курсом Нацбанку та міжбанківським курсом продажу іноземної валюти).

Наприклад, у разі отримання цільового фінансування в іноземній валюті бухгалтерські записи матимуть такий вигляд:

  • Д-т 312 К-т 484 — 100000,00 грн;
  • Д-т 311 К-т 334 — 102000,00 грн;
  • Д-т 334 К-т 711 — 2000,00 грн;
  • Д-т 92 К-т 631 — 102000,00 грн (понесені витрати);
  • Д-т 484 К-т 719 — 100000,00 грн.

Тобто вважаємо, що фактично понесені витрати підприємство покриває двома частинами:

  • 100000,00 грн — за рахунок цільового фінансування, яке було відображено за курсом на дату надходження;
  • 2000,00 грн — за рахунок доходу від додатної курсової різниці.

Нормативна база

  • Інструкція №291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291.
  • НП(С)БО 21 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. №193.
  • Постанова №18 — Постанова Правління Національного банку України від 24.02.2022 р. №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Автор: Станіслав Горбовцов

До змісту номеру