Рентна плата

Змін з нового року зазнав і такий загальнодержавний податок, як рентна плата: законами №1791 та №1797 унесено зміни до розділу IX ПКУ.

Насамперед зазначимо, що такі об'єкти оподаткування рентною платою залишено без змін (додатково див. пп. 14.1.217 та ст. 251 ПКУ):

— за користування надрами для видобування корисних копалин;

— за користування надрами з метою, не пов'язаною із видобуванням корисних копалин;

— за користування радіочастотним ресурсом України;

— за спеціальне використання води;

— за спеціальне використання лісових ресурсів;

— за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин1

Коло платників рентної плати розширено. Тепер платниками є не тільки СГ, які отримали спеціальні дозволи у межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, а й СГ, які виконують роботи, для проведення яких необхідно отримати погодження Держслужби геології та надр2 (новий пп. 252.1.6 ПКУ). Як наслідок, з'явився новий пп. 252.3.3 ПКУ, що вказує, який обсяг товарної продукції є об'єктом оподаткування.

З появою нового пп. 252.1.6 ПКУ треба внести зміни і до постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1174: нині Держгеонадр не має повноважень видавати погодження (зміни слід внести у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом №1797).

Очікувати щоквартальної середньої ціни однієї тонни для руд чорних, кольорових та легувальних металів, яку затверджував орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, тепер уже не треба (абз. 3 та 4 з п. 252.8 ПКУ вилучено).

Сума доходу від реалізації видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за податковий (звітний) період зменшується на суму не тільки витрат на доставку, а й на суму витрат, пов'язаних з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням) (уточнення до абз. 9 п. 252.8, п. 252.9 та 252.11 ПКУ).

Податкову декларацію з рентної плати3 тепер слід подавати починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому платник отримав або переоформив спеціальний дозвіл (зміна у п. 252.23 ПКУ).

Оновленим п. 252.22 ПКУ підкориговано критерії застосування коефіцієнта. Зокрема, відтепер величина коригуючого коефіцієнта може виражатися у довільному вигляді (тобто не тільки як десятковий дріб із 4 знаками після коми), а Мінекономрозвитку більше не зобов'язане щомісяця до 10 числа розміщувати визначену величину коефіцієнта на своєму сайті.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України4

Законом №1791 збільшено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (п. 254.4 ПКУ передбачає застосування підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів).

Дещо уточнено порядок нарахування ПЗ з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України платниками, які не користуються радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій. Вони сплачують рентну плату починаючи з дати видачі першого дозволу в цій смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати (оновлений абз. 3 пп. 254.5.3 ПКУ).

1 Тут зміни набрали чинності з 01.01.2017 р.

2 У тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об'єктів, уточнення у пп. 252.3.3 ПКУ.

3 Увага: затверджено нові форми, див. https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/41711.

4 Зміни набрали чинності з 01.01.2017 р.

Рентна плата за спеціальне використання води1

Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності — вторинні водокористувачі більше не будуть платниками ренти за воду. Таким чином, ті користувачі, які не здійснюють забору води з водних об'єктів, а отримують її від первинних та інших водокористувачів, не сплачуватимуть рентної плати. З огляду на такі зміни пп. 255.11.2 — 255.11.4 ПКУ також підкориговано.

Отже, платниками рентної плати за спецвикористання води будуть:

— первинні водокористувачі;

— СГ, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва (п. 255.1 ПКУ викладено у новій редакції).

Ставки рентної плати за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, для потреб гідроенергетики, водного транспорту, рибництва, за воду, що входить виключно до складу напоїв, за шахтну, кар'єрну та дренажну воду збільшено (зміни до п. 255.5 ПКУ за Законом №1791).

До об'єкта оподаткування за спеціальне використання води не включатиметься обсяг втрат води в системах водопостачання (зміни до п. 255.3, пп. 255.11.12, пп. 255.11.3, пп. 255.11.4 ПКУ).

Проте рентна плата за спеціальне використання води справлятиметься за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах (пп. 255.4.6 ПКУ вилучено з переліку випадків, коли рентна плата за спеціальне використання води не справляється).

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів2

Змінами уточнено, що рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спецдозволах, виданих у відповідному календарному році (п. 257.5 ПКУ). Це не стосується лісокористувачів:

1) фізосіб, а також підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки; а також лісокористувачів, у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25% однієї МЗП, установленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата3. Такі особи вносять рентну плату до кас суб'єктів лісових відносин, які видають спецдозволи;

1 Усі зміни, які стосуються цієї рентної плати, наберуть чинності лише з 01.01.2018 р. (останній абз. п. 1 р. II Закону №1797). Тому весь 2017 рік (якщо не буде внесено додаткових змін до ПКУ) працюємо за торішніми правилами.

2 Зміни набрали чинності з 01.01.2017 р.

3 До абз. 3 пп. «а» пп. 256.11.6 ПКУ внесено зміну Законом №1791.

2) з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Законом №1791 збільшено ставки за спеціальне використання лісових ресурсів.

Ставки рентної плати з інших об'єктів

Рентну плату з інших об'єктів також збільшено. Так, Законом №1791 збільшено ставки:

— за користування надрами з метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин;

— за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування (4,8 долара США).

Проте рентну плату за користування надрами для видобування нафти, навпаки, зменшено (зміни внесено до п. 252.20 ПКУ Законом №1791).

Нормативна база

  • Закон №1791 — Закон України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
  • Закон №1797 — Закон України від 21.12.2016 р. №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

Теги:
Рентна плата