• Посилання скопійовано

Виправлення декларації ЄП груп 1 та 2

ФОПи — платники ЄП першої та другої груп подають декларацію з ЄП разом із додатками раз на рік. Якщо у поданій декларації згодом виявиться помилка, доведеться подавати уточнюючу декларацію.

Відповідно до п. 296.2 ПКУ, платники єдиного податку першої та другої груп подають до ДПС декларацію у строк, установлений для річного звітного періоду, протягом 60 к. д. після закінчення звітного періоду.

Нагадаємо, що форма декларації має три типи: звітна, звітна нова та уточнююча. Якщо помилку в декларації виявили до закінчення граничного строку її подання, то така помилка виправляється поданням правильної декларації типу «звітна нова», в такому самому порядку, як і декларація типу «звітна». Тип «звітна нова» вказує податківцям лише на те, що до уваги потрібно взяти ту декларацію, що подана останньою до закінчення граничного строку подання, а всі попередні декларації анулюються. Для виправлення помилок, виявлених після закінчення граничного строку подання декларації за минулий звітний рік та виявлених у деклараціях за попередні роки, призначено тип декларації «уточнююча».

Нормою п. 50.1 ПКУ передбачено два способи виправлення помилок у деклараціях:

— надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, в якій виявлено помилку;

— зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Механізм нарахування та сплати ЄП І і ІІ груп авансовими внесками незалежно від суми доходу, а отже і форма декларації, не передбачають можливості виправлення помилок за другим варіантом, тож нам залишається лише перший — уточнююча декларація.

Пам’ятайте!

Відповідно до загального правила абз. 2 п. 102.1 ПКУ подання уточнюючої декларації перериває строк давності для податкових перевірок, передбачений ст. 102 ПКУ. Це означає, що податківці можуть перевірити звітний рік, за який подано уточнюючу декларацію, протягом 1095 днів з дня подання уточнюючої декларації. Наразі діють «карантинні» та «воєнні» правила відліку строків, передбачених ст. 102 ПКУ, — докладніше про це див. у статті «Зупинення строків за ПКУ на час дії воєнного стану: які наслідки для платників?» у «ДК» №12/2022.

Реквізити 2 «Податковий (звітний) період» та 3 «Податковий (звітний) період, який уточнюється» в уточнюючій декларації мають збігатися. Дата подання уточнюючої декларації вказує на період, в якому виявлено та виправлено помилку. На цю дату в інтегрованій картці платника буде проведено результат уточнення відповідно до п. 2 глави 4 розділу IV Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 12 січня 2021 року №5. Сума недоплати ЄП, якщо вона показана у рядку 17 уточнюючої декларації, вже має бути сплачена перед поданням декларації, інакше виникне податковий борг. У платників ЄП І та ІІ груп така ситуація може виникнути лише тоді, коли вони в уточнюючій декларації донараховують ЄП за ставкою 15%. Докладніше про це — трохи далі.

У платників ЄП І та ІІ груп може бути дві групи помилок у декларації, які можуть впливати або не впливати на суму єдиного податку. Проте виправляти потрібно всі помилки, навіть якщо сума єдиного податку не зміниться.

Виправляємо помилки, які не впливають на суму ЄП

Показники декларації, помилки в яких не впливають на суму єдиного податку, — це:

— показник 9 розділу І — фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб);

— показник 10 розділу І — види підприємницької діяльності у звітному періоді;

— щомісячні авансові внески з ЄП у розділах ІІ та ІІІ декларації;

— обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до ст. 292 ПКУ — рядок 01 розділу ІІ та рядок 03 розділу ІІІ.

Позаяк ставка ЄП для І та ІІ груп не залежить від обсягу отриманого доходу, то й сума сплаченого ЄП не залежить від значення рядка 01 розділу ІІ та рядка 03 розділу ІІІ декларації.

Авансовий внесок з ЄП І та ІІ груп у картці платника нараховують податківці, а ФОП повинен тільки вчасно сплачувати ЄП та подати річну декларацію. Навіть заповнення показника «Щомісячні авансові внески» в розділах ІІ або ІІІ не впливає на суму нарахованого єдиного податку в інтегрованій картці ФОПа. Згідно з п. 295.2 ПКУ при нарахуванні авансових внесків з ЄП протягом звітного року податківці враховують не показники декларації, а таку інформацію:

— дата переходу ФОП на ЄП І або ІІ групи та його КВЕДи, адреси здійснення діяльності;

— подані заяви щодо відпустки та щодо тимчасової непрацездатності — ЄП за ці місяці не нараховується.

Хоча ці показники і не впливають на суму ЄП, деякі помилки в декларації можуть призвести до втрати статусу платника ЄП — якщо податківці на підставі такої декларації приймуть рішення про анулювання реєстрації платника ЄП (п. 299.6 ПКУ). Наприклад, це може статися в таких випадках:

— ФОП І групи ЄП помилково зазначив ненульову чисельність найманих працівників у реквізиті 9 розділу І декларації;

— ФОП ІІ групи ЄП помилково зазначив чисельність найманих працівників більше ніж 10 осіб;

— ФОП І або ІІ групи ЄП помилково зазначив у реквізиті 10 розділу І декларації такий КВЕД, якого немає в його реєстрі платників ЄП або який не дозволений на І або ІІ групі ЄП.

Недостовірність показника доходу ФОПа у рядку 01 розділу ІІ та рядку 03 розділу ІІІ не призведе до втрати статусу платника ЄП, якщо не перевищено річного ліміту доходу. Проте податківці можуть порівняти суму доходу, задекларовану ФОПом, і суму доходу, яку щодо цього ФОПа показали його контрагенти у додатку 4ДФ до об’єднаної звітності з кодом 157. І якщо сума за даними додатка 4ДФ буде більша, податківці зроблять запит до ФОПа з проханням пояснити розбіжність і надати первинні документи. Але така ситуація може виникнути і з вини контрагентів, які помилково завищили суму доходу, виплачену цьому ФОПу. Тоді вже контрагент повинен виправити дані у додатку 4ДФ.

Виправляємо показники декларації ЄП І та ІІ груп, які не впливають на суму ЄП, за простим алгоритмом: формуємо декларацію типу «уточнююча», в якій заповнюємо всі показники правильно. Податкова декларацiя платника єдиного податку ФОП для І та ІІ груп для подання в електронній формі має код F0103406. Для виправлення помилок, не пов’язаних з донарахуванням ЄП, можна використовувати цю саму форму декларації з кодом F0103406.

Виправляємо помилки, що впливають на суму ЄП

Виправлення помилки у нарахуванні ЄП за ставкою 15% покажемо на прикладі.

Приклад 1 ФОП ІІ групи ЄП у березні 2023 р. виявив, що він перевищив річний обсяг доходу у листопаді 2022 р. Річний ліміт доходу для другої групи у 2022 році був 5 421 000 грн. Під час виправлення помилки виявилося, що:

— ФОП отримав за 2022 рік загальну суму доходу 5 600 000 грн;

— у декларації за 2022 рік відображено дохід у рядку 03 розділу ІІІ в сумі 5 356 000 грн — у межах річного ліміту, тож ЄП за ставкою 15% не нараховувався. Решта рядків звітної декларації не заповнені.

Сума перевищення річного доходу становить: 5 600 000 - 5 421 000 = 179 000 грн. Сума ЄП з цих доходів за ставкою 15%: 179 000 х 15% = 26 850 грн. Цю суму потрібно сплатити до подання уточнюючої декларації. Заповнення помилкової та уточнюючої декларації показано у таблиці.

Таблиця

Заповнення звітної та уточнюючої декларацій ЄП для І або ІІ групи в разі виправлення суми ЄП за ставкою 15%

Показник декларації Код рядка декларації Показник звітної декларації за 2022 рік Показник уточнюючої декларації за 2022 рік
Розділ ІІІ. Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи
Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до ст. 292 ПКУ 03 5356000 5421000
Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15% згідно з п. 293.4 ПКУ 04 179000
Розділ V. Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку
Загальна сума доходу за звітний період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) 08 5356000 5600000
Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15%) 09 26850
Нараховано всього за звітний період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11) 12 26850
Сума ЄП, яка підлягає нарахуванню та сплаті за підсумками поточного звітного періоду (рядок 12 - рядок 13) 14.1 26850
Загальна сума ЄП, яка підлягає нарахуванню та сплаті за підсумками поточного звітного періоду (рядок 14.1 + рядок 14.2) 14 26850
Розділ VІ. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Сума ЄП, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації) 15
Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний період, у якому виявлена помилка 16 26850
Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15) 17 26850
Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, 3% (рядок 17 х 3% або 17 х 5%) 19

Позаяк ФОП виправляє помилку, що сталася у період дії воєнного стану (перевищення сталося у листопаді 2022 року), він звільнений від нарахування самоштрафу за п. 50.1 ПКУ та від нарахування пені.

Що зі штрафами та пенею?

Норми ПКУ щодо сплати штрафів та пені при самостійному виправленні помилок змінювалися протягом 2022 — 2023 рр. Нагадаємо, що з 25.07.2022 діяли норми про необхідність сплати штрафів та пені, що визнавали і податківці у своїх роз’ясненнях, наприклад, у роз’ясненні ГУ ДПС в Одеській області від 25.08.2022.

З 03.01.2023 набрала чинності нова норма пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ про те, що «у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, та пені».

Крім цього, до початку воєнного стану діяло карантинне звільнення від штрафів та пені — з 1 березня 2020.

Тож якщо ФОП на ЄП І або ІІ групи виправляє помилки, що виникли у 2020 році та пізніше, він не нараховує штраф 3% за п. 50.1 ПКУ та пеню за ст. 129 ПКУ. А от якщо виявлено помилки і донараховано єдиний податок за 2019 рік та раніше, штраф і пеню доведеться нараховувати та сплачувати.

Увага! Якщо ФОП І або ІІ групи ЄП подає уточнюючу декларацію в електронній формі, у якій заповнено рядок 17, на практиці потрібно використовувати форму декларації для ІІІ групи з кодом F0103308 — тільки тоді сума ЄП з рядка 17 буде відображена у картці платника. Як свідчить практика, за формою F0103406 значення рядка 17 не нараховується в інтегрованій картці платника, тому що це не передбачено алгоритмом прийняття цієї форми.

До речі, тепер ФОПу з прикладу 1 доведеться переходити на загальну систему. Позаяк ФОП пропустив строк, коли він повинен був перейти на загальну систему — з 01.01.2023 відповідно до пп. 298.2.3 ПКУ, він подає заяву про відмову від спрощеної системи з ІІ кварталу 2023 року в загальний строк до 21.03.2023 включно — за 10 к. д. до початку нового кварталу (пп. 298.2.1 ПКУ). За I квартал 2023 року ФОП подає декларацію з ЄП і сплачує його, бо формально він ще платник ЄП. Проте слід пам’ятати, що під час перевірки (якщо вона буде) податківці самі переведуть його на загальну систему з 1 січня 2023 року і розрахують за І квартал 2023 р. зобов’язання з ПДФО, військового збору та ЄСВ за правилами загальної системи. А сам ФОП не має механізму для самостійної зміни системи оподаткування заднім числом, якщо він пропустив строк, визначений пп. 298.2.3 ПКУ. Якщо перевірка І кварталу 2023 року так і не буде проведена через закінчення строку давності, все це так і залишиться — за І квартал 2023 буде сплачено ЄП, а з наступного кварталу ФОП буде на загальній системі.

Виправляємо помилки щодо ЄСВ у додатку 1 до декларації

Якщо ФОП-єдинник І чи ІІ групи хоча б в одному місяці звітного року сплатив ЄСВ за себе, він повинен подавати річну декларацію з ЄП з додатком 1. Якщо ФОП помилився тільки в додатку 1 до декларації, то для виправлення слід подати правильний додаток 1 у складі уточнюючої декларації (сам додаток теж має тип «уточнююча»), в якій ставиться позначка про наявність додатка 1 до неї. У самій уточнюючій декларації повторюють усі показники звітної декларації, які були заповнені. Розділ VІ декларації не заповнюють. Правильну суму ЄСВ з уточнюючого додатка 1 треба зазначити у рядку 21 розділу VІІ уточнюючої декларації.

Приклад 2 ФОП був на ЄП І групи протягом усього 2022 року. Він сплатив ЄСВ за січень та лютий і не сплачував з березня до грудня 2022 року (див. статтю «Як ФОПам сплачувати ЄСВ за І квартал через війну?» в «ДК» №16/2022). У додатку 1 до декларації з ЄП за 2022 рік помилково відобразив мінімальний внесок з ЄСВ у кожному з місяців 2022 року (загальна сума за рік 1 430 грн х 9 + 1 474 грн х 3 = 17 292 грн), тимчасом як фактично було сплачено мінімальний внесок з ЄСВ тільки за січень та за лютий у сумі 1 430 грн х 2 = 2 860 грн).

У розділі 9 уточнюючого додатка 1 ФОП заповнює рядки тільки за січень та лютий, у рядку «Усього» графи 4 зазначає суму 2 860 грн. Заповнення рядків розділу 10 додатка 1 буде таким (усі цифри наводяться без знаків «мінус» або «плюс»): рядок 1 (неправильна сума ЄСВ) — 17 292 грн; рядок 2 (правильна сума ЄСВ) — 2 860 грн; рядок 4 (сума, на яку зменшується раніше задекларована сума ЄСВ, тобто від’ємна різниця між правильною та неправильною сумами) — 14 432 грн.

Штрафи і пеня в разі донарахування ЄСВ

Під час дії карантину ці санкції не застосовуються відповідно до пп. 9-11.1, пп. 9-11.2 розділу VIII Закону про ЄСВ. Також діє аналогічне звільнення від штрафів та пені під час дії воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану — п. 9.21 та 9.22 розділу VIII Закону про ЄСВ.

Виправляємо помилки при розрахунку МПЗ у додатку 2 до декларації

Наразі маємо лише перший звітний період — 2022 рік, коли до декларації з ЄП подавався додаток 2, якщо платник ЄП був зобов’язаний розраховувати МПЗ. З-поміж ФОПів-«єдинників» І та ІІ груп МПЗ могли розраховувати тільки платники ЄП ІІ групи.

Виправляти помилку у додатку 2 та у рядку 14.2. декларації з ЄП за 2022 рік потрібно у такому порядку:

1) правильно визначити МПЗ та скласти новий розрахунок МПЗ у додатку 2. В уточнюючій декларації поставити позначку про те, що до неї додається додаток 2;

2) позаяк унаслідок виправлення помилки треба буде нарахувати суму виправлення в інтегрованій картці платника податків, форма уточнюючої декларації буде F0103308. Повторити у ній всі правильні показники, які були у звітній декларації;

3) у рядку 14.2 розділу V уточнюючої декларації записати правильну суму з рядка 04 графи 3 розділу ІІ нового додатка 2;

4) у рядку 14 розділу V уточнюючої декларації вивести правильну суму ЄП до сплати — це сума значень рядків 14.1 та 14.2 (ФОП ІІ групи заповнює рядок 14.1 тільки в разі нарахування ЄП за ставкою 15%);

5) заповнити розділ VІ уточнюючої декларації: у рядку 15 — неправильна сума зі звітної декларації, у рядку 16 — виправлена сума, у рядках 17 або 18 виводиться сума збільшення або зменшення ЄП до сплати;

6) на дату подання уточнюючої декларації сума недоплати ЄП вже має бути сплачена.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру