• Посилання скопійовано

Призупинення дії трудових договорів

Підприємство призупинило дію трудових договорів, із наказом про це працівників ознайомлено під підпис. Чи потрібні заяви від працівників на призупинення трудового договору? Як відображати призупинення трудового договору в табелі? Як оформити переведення директора, який є співзасновником, на 0,5 ставки? Як сформулювати наказ про внесення змін до штатного розпису у зв’язку з переведенням директора на 0,5 ставки?

Чи потрібні заяви на призупинення ТД?

Відповідно до ст. 13 Закону №2136 призупинення дії трудового договору — це тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором.

Призупинити дію трудового договору може як роботодавець (видавши наказ), так і працівник (написавши заяву, а роботодавець на підставі цієї заяви видає наказ). По змозі вони мають повідомити про це один одного у будь-який доступний спосіб (ч. 2 ст. 13 Закону №2136).

Тож за уважного розгляду запитання стає зрозумілим: у ситуації, про яку йдеться в листі читача, ініціатором призупинення дії трудового договору був роботодавець, про що він видав наказ, де працівники поставили свої підписи про ознайомлення. Тому писати заяви працівникам не потрібно.

Відображення призупинення ТД у табелі

У табелі обліку робочого часу, рекомендована форма №П-5 якого затверджена Наказом №489, позначати неявки працівників у разі призупинення дії трудового договору можна такими літерними або цифровими позначеннями:

«ІН» (цифрове позначення 22) — інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо);

«ІВ» (29) — інші види неявок, передбачених трудовими договорами, угодами;

«І» (30) — інші причини неявок.

Позаяк форма №П-5, як уже сказано вище, є рекомендованою, підприємство може запровадити й власне позначення, щоб вести облік працівників, трудові договори з якими призупинено.

Зазвичай вихідні дні (субота, неділя, святкові), які не є робочими за графіком підприємства, не мають спеціальної чи закріпленої умовної позначки в табелі.

Але враховуючи, що дію трудового договору призупинено, доречно ставити літерний або цифровий код й у вихідні дні, бо під час розрахунку основної щорічної відпустки (компенсації) з розрахункового періоду потрібно буде вилучити саме календарні дні, що припали на період призупинення дії трудового договору.

Переведення директора на пів ставки

Відповідно до ст. 56 КЗпП, за угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Зміна розміру заробітної плати та встановлення неповного робочого часу є зміною істотних умов праці згідно зі ст. 32 КЗпП.

Щоб правильно провести зазначене оформлення, слід звернути увагу на установчі документи або на Положення про оплату праці (за його наявності на підприємстві) — якщо ними на підприємстві встановлено необхідність погоджувати зміну умов праці із засновниками.

Варіант 1 — переведення на 0,5 ставки є ініціативою директора.

У такому разі директор має написати на ім’я засновників заяву про переведення. А засновники, на підставі цієї заяви, видають протокол або рішення про його переведення. І тільки після позитивного рішення засновників директор може видати наказ про зміну режиму роботи чи інших істотних умов праці. Підставою для наказу буде рішення (протокол) засновників.

Позаяк у ситуації, яку розглядаємо, директор підприємства є співзасновником (тобто є й інші засновники), слід дотримуватися зазначеного оформлення.

Варіант 2 — переведення на 0,5 ставки є ініціативою засновників підприємства.

У такому разі не пізніше ніж за два місяці засновники мають видати протокол або рішення про переведення директора на неповний робочий день чи неповний робочий тиждень та ознайомити з ним директора під підпис.

Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону №2136 у період дії воєнного стану норми ст. 32 КЗпП щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Якщо ж така необхідність погодження не встановлена локальними актами підприємства, то й погоджувати зміну істотних умов праці із засновниками директор не повинен. Він просто оформлює наказ про зміну умов праці (див. зразок) без зазначення підстави (її не буде), бо писати заяву на самого себе не потрібно.

Зразок

Зразок наказу про встановлення директору неповного робочого дня

Наказ про зміни у штатному розписі

Незалежно від обраного варіанта встановлення директору-співзасновнику неповного робочого дня, з дня переведення потрібно внести зміни до штатного розпису.

Тобто потрібно оформити наказ про внесення змін до штатного розпису, в ньому провести заміну 1 штатної одиниці директора на 0,5 штатної одиниці через встановлення директору неповного робочого дня.

Нормативна база

  • КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII.
  • Закон №2136 — Закон України від 15.03.2022 р. №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
  • Наказ №489 — Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. №489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру