• Посилання скопійовано

Рекламний ролик придбано у нерезидента

Підприємство придбало рекламний ролик (пісню) у нерезидента, оплативши придбання доларами з корпоративної картки. Придбаний ролик використовуватиметься з рекламною метою. Як обліковувати придбаний ролик? ПДВ, податок на доходи нерезидента?

Початкове зауваження

Дати конкретну відповідь на це запитання можливо тільки після ретельного вивчення супровідних документів (договору тощо), аби з’ясувати правовий статус придбаного ролика. Далі наводимо можливі варіанти обліку й оподаткування, які найімовірніше можливі в описаній ситуації.

Податок на додану вартість

Роялті — це будь-який платіж, у тому числі платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права та/або суміжних прав на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки тощо (пп. 14.1.225 ПКУ).

Тобто, якщо підприємство придбало тільки право використання ролика, платіж буде роялті.

Якщо ж підприємство придбало права власності на ролик, такий платіж не буде роялті.

Таку саму думку щодо придбання торгової марки (об’єкта права інтелектуальної власності) висловило й Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків у роз’ясненні від 22.02.2022.

Виплати роялті у грошовій формі не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.6 ПКУ). Тож, якщо платіж за придбаний ролик буде роялті, ПДВ не нараховуватиметься.

Якщо ж підприємство придбало право власності на ролик, така операція з погляду оподаткування ПДВ вважатиметься імпортом послуг. Докладно про оподаткування ПДВ у разі імпорту послуг ми написали в статті «ПДВ у разі імпорту послуг» в «ДК» №37/2022.  ПДВ при цьому має нарахувати отримувач послуг, навіть якщо він не є платником ПДВ, за умови що місце постачання послуг — на митній території України.

У наведеній у запитанні ситуації, на наш погляд, місце постачання — на митній території України згідно з пп. «а» п. 186.3 ПКУ (надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами). Водночас зазначені послуги можуть належати до електронних послуг. Для таких послуг місце постачання також буде на митній території України (див. п. 186.3-1 ПКУ).

Податок на прибуток: консультують податківці

<...> Згідно з частиною четвертою пп. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь, зокрема, нерезидента, який не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є.

Отже, якщо роялті нараховуються на користь нерезидента, то коригування фінансового результату здійснюється з урахуванням вимог підпунктів 140.5.6 та 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу.

При цьому Кодекс не визначає документа й органу, який має видавати документ для підтвердження неоподаткування сум роялті у державі, резидентом якої є нерезидент, на користь якого сплачуються такі суми. Водночас, з урахуванням п. 103.5 ст. 103 Кодексу, ДПС рекомендує платникам податків отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавствам цієї країни. Такий документ повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Зазначена рекомендація не обмежує платника податків у самостійному виборі способу та форми отримання інформації про те, що нерезидент не підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в державі, резидентом якої він є. <...>

ІПК ДПСУ від 23.03.2020 №1194/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Податок на доходи нерезидентів

Якщо платіж буде визнано роялті, то його оподатковують податком на доходи нерезидентів у розмірі 15% від суми доходу (пп. «в» пп. 141.4.1 ПКУ). Докладно про справляння цього податку ми написали в статтях «Податок на репатріацію: розрахунки» в «ДК» №41/2020, «Податок на репатріацію: застосування конвенцій» в «ДК» №42/2020, «Підтвердження статусу нерезидента» в «ДК» №22/2021.

Якщо платіж не буде визнано роялті, податок на доходи нерезидентів не справляють згідно з пп. «к» пп. 141.4.1 ПКУ, як доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента.

Якщо платіж буде роялті, чи можна нерезиденту сплатити 200 доларів, а податок нарахувати на цю суму «зверху»?

Ні, так робити не можна. Адже у пп. 141.4.2 ПКУ прямо зазначено, що податок утримується за рахунок доходу. Тобто нерезидентові перераховується сума за мінусом утриманого податку.

Але якщо дохід нерезидентові виплатили в негрошовій формі або якщо під час виплати нерезидентові доходу податок не утримали й утримують пізніше, тоді податок нараховують «зверху» — застосовуючи формулу, наведену в абз. 3 пп. 141.4.2 ПКУ:

Пс = СД х 100 : (100 - СП) - СД,

де:  Пс — сума податку до сплати;

СД — сума виплаченого доходу;

СП — ставка податку, встановлена цим підпунктом.

Приклад Якщо на дату виплати доходу 200 дол. США офіційний курс НБУ 36,2812 грн за 1 дол. США, то сума виплати — 7 256,24 грн (200 х 36,2812). Якщо на дату виплати доходу податок не утримали, а утримують пізніше, то сума податку становитиме: 7 256,24 х 100 : (100 - 15) - 7 256,24 = 1 280,51 грн.

Тож, якщо під час виплати доходу податок не утримали, надалі його нараховують на дохід «зверху». Якщо ж податок утримують під час виплати доходу, його утримують тільки з суми нарахованого доходу. Тому, щоб на руки нерезидентові перерахувати 200 дол. США, сума нарахованого доходу має бути більша, а саме 235,29 дол. США (200 х 100 : (100 - 15)).

Бухгалтерський облік

Якщо платіж буде визнано роялті, на наш погляд, його відображають спершу у складі витрат майбутніх періодів на рахунку 39, а при використанні ролика у рекламних кампаніях списують на рахунок 93 (див. таблицю).

Таблиця

Відображення у бухгалтерському обліку оплати нерезиденту за рекламний ролик, якщо платіж визнано роялті


з/п
Господарська операція Кореспондуючі рахунки Сума, грн, дол./грн
Д-т К-т
1. Отримано роялті 39 632 235,29
8 536,60
2. Перераховано роялті нерезиденту за мінусом податку 632 312 200
7 256,24
3. Утримано податок на доходи нерезидента 632 641 1 280,36
4. Податок на доходи нерезидента перераховано до бюджету 641 311 1 280,36
5. Списано роялті на витрати на збут під час використання ролика у рекламній кампанії 93 39 8 536,60

Якщо ж підприємство придбало право власності на ролик і платіж не є роялті, на наш погляд, підприємство придбало нематеріальний актив, який спершу відображають у складі капітальних інвестицій на субрахунку 154, а потім зараховують на баланс:

Д-т 125 К-т 154.

Такий об’єкт амортизують у загальному порядку. Нараховану амортизацію відносять до складу витрат на збут:

Д-т 93 К-т 133.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру