• Посилання скопійовано

Облік платників податків за Законом №2888

Законом №2888 внесено зміни до ПКУ, але не тільки щодо платіжних послуг, як зазначено у назві. З’ясуймо, що нового з’явиться в обліку платників податків.

Як ми вже повідомляли в «ДК» №7/2023, з 1 квітня 2023 року набере чинності Закон №2888. Ним, зокрема, оновлено правила обліку платників податків. Що ж зміниться?

По-перше, у новій редакції буде викладено п. 63.6 ПКУ.

До 1 квітня у ньому буде лише два абзаци, після цього він стане значно довшим. Що саме уточнили законотворці? — розгляньмо разом.

Облік платників податків у контролюючих органах, як і раніше, буде вестися за податковими номерами. Але тепер у ПКУ буде чітке визначення, що саме за номер мався на увазі!

Згідно зі змінами податковим номером є:

1) ідентифікаційний код юридичної особи (резидента), відокремленого підрозділу юридичної особи (резидента і нерезидента) в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

2) обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами (звісно, українськими податківцями!) у разі взяття на облік:

— компаніям, організаціям, утвореним відповідно до законодавства інших держав;

— іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні;

— уповноваженим особам за договорами про спільну діяльність, управителям майна за договорами управління майном, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, виконавцям проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні, іншим особам та платникам у разі додаткового взяття їх на облік;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи.

Порядок визначення податкового номера встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (тобто Мінфін).

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України у формі книжечки або номером діючого паспорта громадянина України у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі — серія та номер паспорта). До паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

До 1 квітня діє норма про те, що порядок внесення відмітки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (тобто знову ж таки Мінфіном).

Але з 1 квітня в ПКУ буде уточнено, що таку відмітку вносять:

— контролюючі органи — до паспортів громадян України у формі книжечки. І ось саме порядок внесення такої відмітки буде встановлено Мінфіном;

— орган, що оформляє паспорт громадянина України у формі картки, у порядку, встановленому КМУ.

Інформаційна взаємодія між Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Єдиним державним демографічним реєстром щодо обміну відомостями про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта відбувається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізосіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Також п. 70.12 ПКУ буде визначено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) будуть використовуватися не лише органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а й юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, включаючи НБУ, банки, інші фінустанови, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, біржі, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізособами-підприємцями, а також фізособами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізосіб або про сплату податків.

Зокрема, саме цей обліковий номер потрібен для відкриття рахунків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманців в емітентах електронних грошей, а також у платіжних інструкціях під час здійснення фізособами безготівкових розрахунків.

Увага, фізособи!

Це правило не нове: фізособа — платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу (п. 70.5 ПКУ).

Але таке формулювання передбачало щодо подання цієї інформації суто в паперовій формі. З 1 квітня з’явиться можливість подавати її і в електронній формі. Облікова картка фізичної особи — платника податків може бути подана в електронній формі засобами електронних комунікацій з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, електронного документообігу, надання публічних (електронних публічних) послуг.

До уваги нерезидентів

Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які:

— здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва,

— або придбавають нерухоме майно чи отримують майнові права на таке майно в Україні,

— або відкривають рахунки в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, у небанківських надавачах платіжних послуг,

або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей відповідно до ст. 64 Закону про платіжні послуги,

— або набувають права власності на інвестиційний актив, визначений абзацами третім — шостим пп. «е» пп. 141.4.1 ПКУ, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні,

— з 1 квітня 2023 року зобов’язані стати на облік у контролюючих органах.

Відповідне розширення кола таких нерезидентів зазначено в оновленій редакції п. 64.5 ПКУ.

А за п. 67.5 ПКУ, згадані нерезиденти знімаються з обліку у контролюючих органах після відчуження нерухомого майна та/або закриття всіх рахунків/електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей та/або закриття на території України відокремлених підрозділів, у тому числі постійних представництв, за умови відсутності на території України інших об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням.

Нормативна база

  • Закон №2888 — Закон України від 12.01.2023 №2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг».
  • Закон про платіжні послуги — Закон України від 30.06.2021 №1591-IX «Про платіжні послуги».

Автор: Бикова Ганна

До змісту номеру