• Посилання скопійовано

Стажування студентів: що змінилося?

29.04.2023 одночасно наберуть чинності зміни до ст. 29 Закону про зайнятість, передбачені Законом №2622, та зміни до Порядку №20, затверджені Постановою №146 (опублікована 24.02.2023).

Зміни в стажуванні студентів та учнів

Досить часто між суб’єктами господарювання та Держпраці виникає спір: то треба оформлювати стажистів як найманих працівників, чи вони працюють за особливим статусом? Зміни у законодавстві мають поставити крапку в цьому спорі.

У статті 29 Закону про зайнятість стосовно організації стажування на сьогодні використовується термін «підприємства, установи та організації незалежно від форми власності», а з 29.04.2023 вже мова піде саме про «роботодавців».

І в Порядку №20 дають визначення поняттю «роботодавець» — юрособа (підприємство, установа, організація) або фізособа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізосіб.

Тож саме у роботодавця на умовах, визначених договором про стажування, проходитимуть стажування здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, спеціальність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступені вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та продовжують здобувати освіту на наступному рівні освіти, мають право у вільний від навчання час проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, з метою набуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, навичок та умінь, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетентностей.

Якщо у період стажування виконуються професійні роботи, роботодавець за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, виплачує заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Строк трудових договорів, укладених на час стажування, як і раніше, не зможе перевищувати шести місяців.

А що з трудовою книжкою?

Також у ст. 29 Закону про зайнятість і відповідно в Порядку №20 з’являється згадка про реєстр застрахованих осіб (у редакціях, чинних з 29.04.2023).

Насамперед наголосимо, що запис про проходження стажування роботодавець вноситиме і до паперової трудової книжки (на вимогу стажиста). Але в будь-якому разі ці дані будуть в електронній трудовій книжці, аналогом якої є відомості з Реєстру застрахованих осіб, який веде ПФУ.

Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому ПФУ за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення.

До 10.06.2021 у статті 48 КЗпП зазначалося що трудові книжки ведуться, зокрема, на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації. Трудову книжку їм оформляли, як і звичайним працівникам.

Але у зв’язку з цифровізацією процесів ст. 48 КЗпП зазнала змін. Тепер зазначається, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом про ЄСВ.

У пункті 8 Порядку №11-1 сказано: в разі відсутності в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про стажування відповідні відомості подаються страхувальником через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, страхувальником або представником страхувальника, якому керівник страхувальника делегував відповідні повноваження, шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника.

На думку автора, про стажистів слід буде зазначати інформацію в оцифрованому вигляді — шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додавати скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Нагадаємо!

50% відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів спрямовується на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Отже, при нарахуванні заробітної плати студентам, які проходять практику на підприємстві згідно з договором, підприємство, як податковий агент, зобов’язане утримати зі суми такого доходу ПДФО за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5% і перерахувати його до бюджету в порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва

Чи зазначати стажистів у «зарплатній» звітності?

Щодо додатка 5 податкового розрахунку ПДФО, ВЗ та ЄСВ, то окремої категорії найманих осіб — «стажист» — в ньому немає. Але якщо укладено трудовий договір, то показати такого працівника, безумовно, треба на загальних підставах.

Щодо додатка Д1, то про стажистів, які отримують заробітну плату, слід зазначати інформацію про розмір доходу та ЄСВ.

Роз’яснюють податківці

Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року №20 зі змінами та доповненнями.

У разі коли в період стажування зазначена вище особа виконує професійні роботи, підприємство, організація, установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахування коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1170 затверджено Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок, до якого не включено виплати, які виплачує підприємство стажисту (практиканту) за виконання ним у період стажування професійних робіт.

Отже, суми заробітної плати, які виплачує підприємство учням та слухачам навчальних закладів при проходженні ними виробничої практики, є базою для нарахування ЄСВ, який, у цьому випадку, нараховує роботодавець.

ЗІР

Також роботодавців цікавить питання, чи входять стажисти до облікової кількості штатних працівників, яку ми зазначаємо в податковому розрахунку.

У п. 2.1 Інструкції №286 наголошено, що до облікової кількості штатних працівників включають усіх найманих працівників, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власників підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві. Це правило поширюється і на стажистів, з якими укладено трудовий договір.

Повідомлення про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття подають на виконання вимог ст. 24 КЗпП, в якій ідеться про укладення трудових договорів.

Отже, щойно зі стажистом буде укладено трудовий договір, і до того, як він буде допущений до виконання трудових обов’язків, про це треба повідомити податківців.

Інші зміни

Визначення «керівник стажування» теж зміниться, і з 29.04.2023 це — відповідальний за проведення стажування працівник юрособи (підприємства, установи, організації) або фізособи-підприємця, які в межах трудових відносин використовують працю фізосіб.

При цьому для такого керівника стажування зникла вимога про досвід та стаж роботи за відповідною спеціальністю або професією не менш ніж три роки.

Як і раніше, робота керівників стажування, призначених роботодавцем із числа його працівників, може оплачуватися роботодавцем за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, додатково на строк стажування щомісяця у розмірах не менше ніж 5 відсотків суми основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи (ст. 29 Закону про зайнятість у редакції, чинній з 29.04.2023).

Конкретизували в п. 11 Порядку №20 з 29.04.2023 і правила укладення договору про стажування. Договір про стажування укладають роботодавець та стажист (у разі досягнення ним повноліття) або його батьки, інші законні представники. Договір про стажування укладають у двох примірниках, один з яких зберігається у роботодавця, другий — у стажиста або його батьків, інших законних представників. У чинній редакції не згадується ані про повноліття, ані про батьків чи законних представників.

До речі, змінами затвердили в новій редакції форму заяви про прийняття на стажування і типову форму договору про стажування здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти у роботодавця.

Нормативна база

  • КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322-VIII.
  • Закон №2622 — Закон України від 21.09.2022 №2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці».
  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
  • Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 №5067-VI «Про зайнятість населення».
  • Інструкція №286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286.
  • Перелік №1170 — Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 №1170.
  • Порядок №11-1 — Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затверджений постановою правління ПФУ від 29.05.2017 №11-1.
  • Порядок №20 — Порядок укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях, затверджений постановою КМУ від 16.01.2013 №20.
  • Постанова №146 — Постанова КМУ від 17.02.2023 №146 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20».

Автор: Галина Казначей

До змісту номеру