• Посилання скопійовано

Строки подання фінзвітності змінено

Кабмін постановою від 22.09.2021 р. №998 вносить зміни до Порядку №4191 у частині збільшення строків подання фінансової звітності.

Кабмін 22 вересня 2021 року видав Постанову №998, якою врегулював строки подання фінансової звітності — як річної, так і проміжної. Розгляньмо докладніше, що саме змінилося.

1 Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

Зміни від КМУ

Постановою №998 пункт 5 Порядку №419 (який встановлює правила подання фінзвітності) викладено в новій редакції.

Але перш ніж розглядати нововведення щодо строків подання фінзвітності, зазначимо таке.

Постанова №998 в цілому набрала чинності 28.09.2021 р.

Виняток становлять зміни, що стосуються подання проміжної фінансової звітності, які набирають чинності з 1 січня 2022 року, — так зазначено у п. 3 Постанови №998.

З цього вже можна зрозуміти, що хоча Постанова №998 набрала чинності у 2021 році, та на практиці ці нові строки подання фінзвітності ми будемо застосовувати вже в наступному, 2022 році: річні звіти за 2021 рік вже подаватимуться у 2022 році, а проміжна звітність за новими строками вперше подаватиметься за перший квартал 2022 року. Проміжна звітність за 9 місяців 2021 року подаватиметься ще за старими строками.

Кому подають фінансову звітність

Нагадаємо, що фінансову звітність подають адресатам, які зазначені у п. 2 Порядку №419, зокрема:

фінансову звітність подають органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

— згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики;

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подають до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності;

платники податку на прибуток подають до ДПС у порядку, передбаченому ПКУ для подання податкової декларації з податку на прибуток, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність. По суті, нині така фінзвітність є додатком до декларації та її невід'ємною частиною.

Переважна більшість підприємств подає фінансову звітність тільки органам статистики, а платники податку на прибуток — ще й податківцям. Проте річну звітність, як правило, подають і засновникам підприємства (на затвердження та для розподілу прибутку). А ще фінансову звітність може знадобитися банкам для надання кредиту, контрагентам для вивчення фінансового становища підприємства тощо. Але для всіх цих випадків, для яких строки подання Порядок №419 не встановлює, про ці строки підприємство та адресат подання домовляються самостійно.

Строки подання квартальної та річної фінансової звітності

У таблиці наведемо нові строки подання фінансової звітності для різних підприємств, що передбачені новою редакцією п. 5 Порядку №419. Ще раз наголосимо, що ці строки будуть актуальні вже у 2022 році.

Таблиця

Строки подання фінансової звітності

Хто подає звітність
Кому подається звітність
Звітний період та форми звітності
Строк подання
Мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухоблік відповідно до ПКУ (платники ЄП), крім тих, які зобов'язані складати звітність за МСФЗ Органам, зазначеним у пункті 2 Порядку №419, крім органів Казначейства
Річна фінзвітність:
Не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком
Підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність Органам державної статистики та податковим органам
Річна фінзвітність (крім консолідованої):
Не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком
Проміжна фінзвітність, крім консолідованої (за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців):
— баланс
— звіт про фінрезультати
Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Підприємства, які складають фінзвітність за МСФЗ До центру збору фінансової звітності
Річна фінзвітність на основі таксономії фінзвітності,
річна консолідована фінзвітність на основі таксономії фінзвітності,
аудиторські звіти (якщо обов'язковий аудит фінзвітності проводився на вимогу законодавства)
Не пізніше строків, передбачених Законом про бухоблік для оприлюднення річної фінансової звітності
Проміжна фінзвітність (за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) Не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом
Середні підприємства Органам, зазначеним у пункті 2 Порядку №419, крім органів Казначейства Річна фінзвітність і річна консолідована фінзвітність Не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком
Усі підприємства, які зобов'язані подавати проміжну фінзвітність Органам, зазначеним у пункті 2 Порядку №419, крім органів Казначейства Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), крім консолідованої Не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом
Платники податку на прибуток Органам ДПС проміжна фінзвітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців)
У строки, встановлені пп. 49.18.2 та пп. 49.18.3 ПКУ:
протягом 40 к.д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Річна фінзвітність
у строки, встановлені пп. 49.18.2 та пп. 49.18.3 ПКУ:
протягом 60 к.д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

 

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру