• Посилання скопійовано

Облік ремонту авто

Автомобіль, що належить підприємству, потрапив у ДТП. Які особливості списання з балансу, ремонту, отримання відшкодування збитків?

Списання авто, яке не підлягає ремонту

Бухгалтерський облік.

Якщо автомобіль унаслідок ДТП не підлягає відновленню та ремонту й на цій підставі не може більше використовуватися за призначенням, його списують з балансу як об’єкт ОЗ, що не відповідає критеріям визнання активом (п. 33 НП(С)БО 7).

Списання з балансу (вилучення з активів) відображають проведеннями:

— Д-т 131 К-т 10 — на суму зносу (з урахуванням зносу за той місяць, у якому авто вилучено з активів);

— Д-т 976 К-т 10 — на залишкову вартість.

На субрахунок 976 списують також інші витрати, пов’язані зі списанням (ліквідацією) авто (зарплата з нарахуваннями працівників, які займаються ліквідацією, витрачені на це матеріали, послуги сторонніх осіб тощо).

З місяця, наступного за місяцем списання авто, припиняють нарахування амортизації, а в разі застосування виробничого методу нарахування амортизації — з дати, наступної за датою вилучення (див. п. 29 НП(С)БО 7).

Якщо внаслідок ліквідації автомобіля отримують матеріали, запасні частини, які ще можуть використовуватися у діяльності підприємства, наприклад для ремонту інших авто чи продаватися, їх оприбутковують на балансі:

— Д-т 207, 209 тощо К-т 746 — за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації (п. 2.12 Методрекомендацій №2).

Нагадаємо, що чиста вартість реалізації запасів — це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за мінусом очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Приклад 1 Авто підприємства потрапило у ДТП і не підлягає відновленню, тому його списують з балансу. Сума нарахованого зносу на момент списання — 300 000 грн, залишкова вартість — 200 000 грн.

Понесені витрати на списання (зарплата з нарахуваннями працівників, витрачені матеріали, амортизація обладнання) — 10 000 грн.

Оприбутковані від списання запчастини за чистою вартістю реалізації — 100 000 грн.

Бухгалтерський облік у таблиці 1.

Таблиця 1

Списання авто, зруйнованого внаслідок ДТП


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Списано нарахований знос 131 105 300 000
2 Списано залишкову вартість 976 105 200 000
3 Понесено витрати на списання авто 976 661, 651, 20, 13 10 000
4 Оприбутковано запчастини 207 746 100 000

Документування.

Оформити списання авто можна самостійно розробленим документом (актом), взявши за зразок Акт списання ОЗ, типову форму №ОЗ‑3 якого було затверджено вже скасованим Наказом №352. Можна користуватися також Актом списання ОЗ (часткової ліквідації), форму якого затверджено Наказом №818.

Складає Акт на списання комісія, спеціально призначена для цього керівником підприємства.

Оприбуткувати отримані від списання матеріали, запчастини можна на підставі, наприклад, акта оприбуткування запчастин чи іншого подібного документа, який підписує та сама комісія.

Витрати з ліквідації оформляють документами залежно від виду витрат. Наприклад, зарплату працівників можна оформляти нарядом на виконані роботи, списання використаних матеріалів — актом тощо.

Інформацію про витрати на ліквідацію, про оприбутковані запаси записують до Акта списання.

Крім того, факт ДТП і руйнування автомобіля може підтверджуватися додатковими документами, наприклад довідкою про ДТП, актом огляду ТЗ, складеним представником страхової компанії тощо.

ПДВ.

За загальним правилом, ліквідацію ОЗ розглядають як операцію постачання ОЗ, а тому слід нараховувати ПЗ з ПДВ (абз. 1 п. 189.9 ПКУ).

Але це правило не застосовується, якщо ОЗ ліквідують (абз. 2 п. 189.9 ПКУ):

— у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили;

— в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку;

— коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення основних виробничих чи невиробничих засобів в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

ДТП може бути спричинена обставинами непереборної сили. Ліквідацію авто внаслідок ДТП можна також вважати ліквідацією, яка здійснюється без згоди платника податку. Ці події можуть підтверджуватися довідкою про ДТП, актом огляду ТЗ тощо. У будь-якому разі має складатися акт про списання ОЗ, який підтверджує розбирання авто. Цих документів має бути достатньо для підтвердження умов, наведених в абз. 1 п. 189.9 ПКУ, за яких ПДВ не нараховується. Докладніше про документальне підтвердження читайте в УПК №673.

На вартість оприбуткованих після розбирання авто запасів ПЗ з ПДВ не нараховують (п. 189.10 ПКУ).

Податок на прибуток.

Витрати від списання зменшують фінрезультат до оподаткування, а оприбутковані запаси збільшують такий фінрезультат, який є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (пп. 134.1.1 ПКУ).

Якщо підприємство коригує фінрезультат до оподаткування на податкові різниці, то в описаній ситуації будуть «амортизаційні» різниці, встановлені ст. 138 ПКУ: на суму залишкової вартості за даними бухобліку списаного авто фінрезультат до оподаткування збільшується, а на суму залишкової вартості, визначеної за податковими правилами, фінрезультат до оподаткування зменшується.

Щодо суми оприбуткованих запасів ПКУ податкових різниць не встановлює.

Ремонт авто

Бухгалтерський облік.

За прямою нормою п. 15 НП(С)БО 7 вартість ремонту, як витрати для підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані, включають до складу витрат.

Тож за загальним правилом витрати з ремонту авто відносять до складу тих витрат, де обліковують витрати на обслуговування авто, що ремонтується. Наприклад, якщо це автомобіль, який використовують для надання автопослуг на сторону, ремонтні витрати списують на рахунок 91, звідки розподіляють на виробничу собівартість послуг.

Якщо це автомобіль для адмінпотреб, ремонтні витрати списують на рахунок 92.

Але внаслідок відновлювальних робіт може бути заміна окремих істотних частин автомобіля, наприклад кузова, двигуна тощо. Наприклад, частина кузова тощо може бути зруйнована, тож таку частину видаляють і натомість облаштовують нову частину.

На нашу думку, з погляду бухобліку такі операції можна розглядати як:

— видалення частини авто — як часткову ліквідацію;

— облаштування нової частини — як поліпшення авто.

У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 35 НП(С)БО 7). А витрати на поліпшення збільшують первісну вартість авто (п. 14 НП(С)БО 7).

Приклад 2 Унаслідок ДТП зруйновано коробку передач авто. Стороння СТО провела часткову ліквідацію коробки передач. За оцінкою підприємства знос ліквідованої частини — 30 000 грн, залишкова вартість — 20 000 грн. Вартість робіт з часткової ліквідації згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт — 10 000 грн, без ПДВ.

Стороння СТО встановила нову коробку передач. Вартість робіт зі встановлення разом із вартістю коробки — 70 000 грн, без ПДВ.

Бухгалтерський облік у таблиці 2.

Таблиця 2

Бухоблік часткової ліквідації, поліпшення авто (об’єкта ОЗ)


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
Часткова ліквідація
1 Списано нарахований знос 131 105 30 000
2 Списано залишкову вартість 976 105 20 000
3 Вартість робіт з часткової ліквідації 976 631 10 000
4 Оплата робіт 631 311 10 000
Встановлення нової коробки передач
5 Виконано роботи зі встановлення коробки передач 152 631 70 000
6 Збільшено первісну вартість авто 105 152 70 000

Документальне оформлення.

Те, які документи потрібно оформити, залежить від виду ремонту й від його виконавця.

Наприклад, якщо ремонт, відновлення, часткову ліквідацію здійснює сторонній виконавець, то виконані роботи оформлюють, як правило, актом приймання-передачі виконаних робіт. Форма такого акта погоджується сторонами.

Якщо сторонній виконавець вилучає придатні матеріали, запасні частини тощо, він може передати їх замовникові за окремою накладною чи за актом приймання-передачі.

Якщо часткову ліквідацію підприємство проводить самостійно, така операція може оформлятися так само, як ліквідація ОЗ (авто), про що ми зазначили вище.

Виконані самостійно роботи з ремонту оформляють документами залежно від виду витрат. Наприклад, зарплата працівників може оформлятися нарядом, списання використаних матеріалів — актом тощо.

Передача автомобіля на ремонт, відновлення може оформлятися Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, а повернення з ремонту — Актом приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів. Обидва акти затверджені Наказом №818.

Можна застосовувати самостійно розроблені акти. За зразок — брати акти, форму яких затверджено скасованим Наказом №352.

ПДВ.

Питання щодо ПДВ у разі часткової ліквідації розв’язують так само, як і щодо ліквідації ОЗ (авто), яку ми розглянули вище.

ПДВ у витратах на ремонт, на поліпшення авто включають до складу ПК у загальному порядку.

Податок на прибуток.

Податкові різниці у разі часткової ліквідації застосовують у такому самому порядку, як і в разі ліквідації ОЗ. Ми розглянули це питання вище.

Витрати, які збільшили первісну вартість ОЗ (авто), надалі амортизують у загальному порядку. Платники, які коригують фінрезультат на податкові різниці, застосовують коригування на «амортизаційні» податкові різниці за ст. 138 ПКУ.

Отримання відшкодування збитків

Варіанти відшкодування.

Відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок ДТП авто залежно від особливостей кожної конкретної ситуації можна отримати від:

— страхової компанії винної у ДТП особи за полісом ОСЦПВ (обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності);

— своєї страхової компанії за полісом КАСКО (страхування ТЗ від ризиків, що можуть виникнути під час експлуатацію ТЗ);

— безпосередньо від винної у ДТП особи;

— від МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України) у випадках згідно зі ст. 41 Закону №1961.

Документування.

Страхова виплата здійснюється страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених договором страхування) і рішення страховика про визнання випадку страховим та здійснення страхової виплати (страхового акта) (ч. 3 ст. 102 Закону про страхування).

У разі отримання відшкодування від винної особи можуть бути різні документи. Наприклад, претензія потерпілої особи, визнаної винною особою, рішення суду тощо.

У випадку з МТСБУ також можуть бути різні документи. Наприклад, заява потерпілої особи, на підставі якої ухвалюється рішення про відшкодування тощо.

Бухгалтерський облік.

У бухгалтерському обліку суму отриманого відшкодування відображають однаково, незалежно від особи, яка відшкодовує шкоду:

— Д-т 375 К-т 746 — відображено суму, що належить до відшкодування;

— Д-т 311, 631 тощо К-т 375 — отримано суму відшкодування.

Якщо суму відшкодування перераховують на рахунок СТО, яка ремонтує, відновлює авто:

— Д-т 631 К-т 375.

Отримання робіт з ремонту, відновлення від СТО:

— Д-т 15, 23, 92 тощо К-т 631 — на вартість послуг, без урахування ПДВ;

— Д-т 641 К-т 631 — відображено ПК з ПДВ, якщо сторони є платниками ПДВ.

Приклад 3 Автомобіль підприємства, який використовувався для перевезень вантажів стороннім замовникам, потрапив у ДТП. Вартість ремонту, який здійснює стороння СТО, — 180 000 грн, у т. ч. ПДВ — 30 000 грн. Вартість ремонту передано підприємству за актом приймання-передачі. Підприємство списало вартість ремонту до складу загальновиробничих витрат, де відображаються всі витрати на ремонт і утримання автомобілів.

Згідно зі страховим актом страхова компанія має відшкодувати шкоду в розмірі 140 000 грн, перерахувавши кошти на рахунок СТО. Здійснено перерахування такого платежу.

Підприємство вирішило нарахувати компенсуюче ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ щодо вартості ремонту, який оплачено страховою компанією в сумі 23 333,33 грн (140 000 : 6). Докладніше про цей аспект — нижче.

Згідно з підтвердженою винною особою претензією 40 000 грн винна особа перераховує на рахунок підприємства.

Залишок оплати 40 000 грн підприємство перерахувало на банківський рахунок СТО зі свого банківського рахунку.

Бухгалтерський облік у таблиці 3.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік отримання відшкодування шкоди


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума
Д-т К-т
1 Отримання робіт з ремонту авто 91 631 150 000
2 Відображено ПК з ПДВ 641 631 30 000
3 Складено страховий акт 375 746 140 000
4 Страхова компанія перерахувала кошти СТО 631 375 140 000
5 Нараховано ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ 91 641 23 333,33
6 Винною особою підтверджено претензію 375 746 40 000
7 Отримано суму відшкодування шкоди від винної особи 311 375 40 000
8 Перераховано кошти СТО 631 311 40 000

ПДВ.

Відшкодування шкоди не включають до складу договірної вартості товарів (послуг), яка є базою оподаткування ПДВ (див. п. 188.1 ПКУ). А тому на суму відшкодування шкоди ПДВ не нараховують.

Крім того, виплата страховою компанією страхових платежів не є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. 196.1.3 ПКУ). Так само консультує податкова служба у численних консультаціях, наприклад в ІПК №1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК.

А от якщо страхова компанія суму страхового платежу перераховує на оплату виконаних робіт з ремонту сторонньому виконавцю робіт, то, на думку податкової служби, висловлену у багатьох консультаціях, приміром в ІПК №1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК, підприємство, авто якого ремонтується, нараховує компенсуюче ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Причому виконавець робіт з ремонту ПН складає на підприємство, й останнє в загальному порядку відображає ПК.

Обґрунтовує свій висновок податкова служба досить нехитро: ПДВ треба нарахувати, тому що платіж за ремонт зробило не підприємство, а страхова компанія.

Але такої підстави для нарахування ПДВ за п. 198.5 ПКУ немає. ПДВ нараховують у разі, якщо придбані з ПДВ товари, послуги використовують у негосподарській діяльності.

У ситуації, що розглядається, такого немає. Підприємство отримало кошти від страхової компанії у власність. Але за договором ці кошти перераховуються виконавцю робіт. Тобто власність підприємства (кошти) перераховано виконавцю. Суму цих коштів включають до складу доходу підприємства. По суті, вартість ремонту оплачена коштами, що належать підприємству.

Але якщо підприємство не бажає зайвий раз сперечатися з податковою службою, воно може пристати на думку податкової служби і нарахувати ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Ті, хто не бажає цього робити, мають бути готові обстоювати власну правоту.

Податок на прибуток.

Податкових різниць у ситуації, що розглядається, немає.

Нормативна база

  • Закон про страхування — Закон України від 18.11.2021  №1909-IX «Про страхування».
  • Закон №1961 — Закон України від 01.07.2004 №1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
  • Методрекомендації №2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 №2.
  • Методрекомендації №561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 №561.
  • Наказ №352 — Наказ Мінстату від 29.12.1995 №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» (скасовано з 22.10.2021 згідно з наказом Держстату від 22.10.2021 №266).
  • Наказ №818 — Наказ Мінфіну від 13.09.2016 №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання».
  • УПК №673 — Узагальнююча податкова консультація щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів, затверджена наказом Мінфіну від 03.08.2018 №673.
  • ІПК №1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК — ІПК ДПСУ від 27.03.2024 №1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру