• Посилання скопійовано

Що нового

Чергові зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних працівників

!  Працедавцям

Уряд уніс зміни до своєї постанови від 27.01.2023 №76 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Установлено, що бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, що працюють на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), а також на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та які не визначено критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, здійснюється Мінекономіки на строк до 6 місяців на підставі погоджених Генеральним штабом Збройних Сил та/або Міноборони документів, які надійшли до 08.06.2024 до Мінекономіки та відповідали вимогам законодавства, що діяло до набрання чинності постановою Кабміну від 05.06.2024 №650.

Також до Постанови №76 унесено зміну, за якою тепер бронюванню підлягають усі військовозобов’язані фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Постанова КМУ від 18.06.2024 №723
чинна з 22.06.2024


В Україні звільнятимуть за колабораціонізм

!  Працедавцям

У газеті «Голос України» 27.06.2024 офіційно опубліковано Закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань».

Законом встановлено, що роботодавцю надається право розірвати трудовий договір у разі, якщо:

— законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

— працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Також ним запроваджено поняття «правил поведінки на підприємстві, в установі, організації» як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідні правила поведінки мають містити положення, зокрема, про зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Установлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Закон України від 04.06.2024 №3768-IX
набирає чинності через три місяці з дня його опублікування (тобто 27.09.2024),
крім пункту 2 цього розділу, який набере чинності з дня,
наступного за днем його опублікування


З 27 червня діє Закон про застосування англійської мови в Україні

!  Суспільству

У газеті «Голос України» 27.06.2024 офіційно опубліковано Закон «Про застосування англійської мови в Україні».

Метою Закону є сприяння забезпеченню застосування англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування на всій території України у публічних сферах суспільного життя, визначених цим Законом.

Дія Закону не поширюється на правовідносини у сфері судочинства, кримінального провадження, у справах про адміністративні правопорушення, а також на відносини щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, крім визначених законом випадків.

Законом, серед іншого, встановлено вимогу до осіб, які претендують на зайняття окремих посад, щодо обов’язковості володіння англійською мовою.

Крім цього, визначено, що в аеропортах, морських та річкових портах, у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, а також у транспортних засобах, що здійснюють внутрішні перевезення пасажирів (крім внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення), на залізничних вокзалах, автовокзалах, якими користується значна кількість іноземних громадян, оголошення, повідомлення, написи щодо транспортного обслуговування поряд з державною мовою подаються також англійською мовою.

Закон України від 04.06.2024 №3760-IX
чинний з 27.06.2024, за винятком низки положень


Оновлено порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

!  Аудиторам та суб’єктам аудиторської діяльності

Мінфін своїм наказом затвердив зміни до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Ними врегульовано питання призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності.

Зокрема, в оновленій редакції Порядку прописано, що у разі призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності в Реєстрі оприлюднюються такі реєстрові дані про аудитора:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) аудитора, країна громадянства;

реєстровий номер у Реєстрі;

дата та номер рішення комісії з атестації про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності або номер сертифіката аудитора, отриманого до дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

інформація про призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності із зазначенням дат та підстав такого призупинення.

А до розділу щодо правил подання інформації до Реєстру додано дві нові вимоги. Зокрема:

1. Подання аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності через електронний кабінет заяви щодо змін у реєстровій інформації зупиняє перебіг строків, визначених пунктом 3 розділу IV. У разі відмови у здійсненні реєстраційної дії перебіг строків, визначених пунктом 3 розділу IV, продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

2. Рішення про здійснення реєстраційних дій, відмову у здійсненні реєстраційних дій приймається публічним реєстратором в усній формі та доводиться до відома заявника невідкладно шляхом надсилання на його електронну адресу відповідного повідомлення, а в разі прийняття рішення про відмову у здійсненні реєстраційних дій — із зазначенням у повідомленні права заявника на оформлення такого рішення у письмовій формі, а також способів, порядку і строків його оскарження.

3. Оформлення рішення про відмову у здійсненні реєстраційних дій у письмовій формі здійснюється публічним реєстратором протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у здійсненні реєстраційних дій та надходження від заявника відповідної вимоги.

Наказ МФУ від 16.05.2024 №237
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Станом на 03.07.2024 його не опубліковано в офіційних джерелах


До Порядку держреєстрації транспортних засобів унесено зміни

!  Власникам авто

Кабмін уніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Так, у разі надходження до сервісного центру МВС звернення особи чи представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у зв’язку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому) уповноважена особа сервісного центру МВС перевіряє факт застосування санкцій, передбачених п. 1, 11, 4, 7, 16 ч. 1 ст. 4 Закону «Про санкції», щодо такої особи.

А в разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених п. 1, 11, 4, 7, 16 ч. 1 ст. 4 Закону «Про санкції», до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у зв’язку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду, та невідкладно інформує про виявлення такого факту уповноважений підрозділ МВС відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються сервісними центрами МВС.

Постанова КМУ від 25.06.2024 №744
чинна з 28.06.2024


Змінено порядок реєстрації для отримання послуг ТСЦ МВС та Експертною службою МВС

!  Власникам авто

МВС унесло зміни до Порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС та Експертною службою МВС.

Визначено, що за наявності технічної можливості відображення талона/талонів (у разі одночасного замовлення послуг, що надаються ТСЦ МВС та Експертною службою МВС) про реєстрацію в системі керування чергою може здійснюватися через електронний кабінет водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або через мобільний додаток Порталу Дія.

Інформування суб’єкта звернення про реєстрацію (нагадування) в системі керування чергою з можливістю її скасування може здійснюватися засобами Е‑кабінету водія або засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка.

Наказ МВСУ від 17.06.2024 №414
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Станом на 03.07.2024 його не опубліковано в офіційних джерелах


З 22 червня заборонено використання кредитних коштів для участі в азартних іграх

!  Банкам та фінансовим установам

Нацбанк постановою вніс зміни до своєї Постанови від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

За змінами надавачам платіжних послуг забороняється здійснювати платіжні операції користувачів за рахунок коштів, наданих користувачам на умовах кредиту, на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Постанова НБУ від 21.06.2024 №72
чинна з 22.06.2024


Удосконалено порядок перевірок НБУ «обмінників» під час воєнного стану

!  Банкам та фінансовим установам

Нацбанк постановою вніс зміни до своєї Постанови від 29.07.2022 №165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року №39».

Зокрема, передбачено:

— обов’язок представників установи надати на запит інспекційної групи протягом конкретного періоду копії фрагментів даних відеоархіву або письмові аргументовані пояснення щодо обставин, які унеможливлюють надання таких копій;

— обов’язок представників інспекційної групи встановити підстави та порядок складання акта про відмову структурних/відокремлених підрозділів установи в проведенні позапланової перевірки замість акта про недопущення/акта про перешкоджання, визначених у Положенні про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління НБУ від 30.06.2020 №90 (зі змінами);

— обов’язок представників інспекційної групи та структурних/відокремлених підрозділів установи тимчасово зупинити здійснення позапланової перевірки у разі оповіщення сигналу «Повітряна тривога!» на території місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи та скласти відповідний акт;

— поновлення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги!» з урахуванням установленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Постанова НБУ від 18.06.2024 №68
чинна з 21.06.2024


Уряд рекомендував НБУ збільшити строки ЗЕД-розрахунків для оборонної промисловості

!  Субʼєктам ЗЕД

Кабмін уніс зміни до свого Розпорядження від 13.02.2019 №76 «Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції».

Зокрема, визначено такими, що потребують установлення граничних строків розрахунків 270 календарних днів, операції:

з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 2818, 2849, 2850 00, 7304, 7305, 7306, 8421, 8424, 8428, 8432, 8456, 8466, 8481, 8501, 8607, 8716 ;

з імпорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 7210, 7212, 8412, 8413, 8414, 8417, 8422 40 00 90, 8422 90 90 00, 8424, 8426, 8428, 8431, 8433, 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8479, 8481, 8482, 8483, 8501, 8515, 8537, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8710 00 00 00 (крім винятків, передбачених переліком), 8716, 9013, 9024, 9031.

Нацбанку рекомендовано встановити граничні строки розрахунків за такими операціями 270 календарних днів.

Крім цього, Нацбанку рекомендовано збільшити з 90 до 120 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306.

Розпорядження КМУ від 21.06.2024 №573-р
чинне з 21.06.2024


Затверджено Положення про визначення методики оцінки майна для страховика

!  Страховикам

Нацбанк затвердив Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика.

Це Положення визначає методику оцінки активів та зобов’язань страховика, які відповідно до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика включаються до розрахунку регулятивного капіталу страховика.

Вимоги Положення не застосовуються до:

— оцінки технічних резервів страховика;

— складання страховиком фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

За нормами Положення страховик для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика, встановленого Положенням щодо забезпечення платоспроможності страховика, застосовуватиме до об’єктів нерухомого майна, а також ОВДП та ОЗДП, що є прийнятними активами, оцінку, здійснену відповідно до вимог, визначених у цьому Положенні.

Також постановою внесено зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика.

Постанова НБУ від 21.06.2024 №71
набирає чинності з 21.07.2024


Ведення переліку аграрїів, які використовують географічні зазначення

!  Аграріям

Мінагрополітики затвердило Порядок ведення переліку користувачів.

Цей Порядок визначає процедуру ведення переліку користувачів — переліку операторів ринку, які використовують географічні зазначення або традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, а також особливі показники якості, внесення до переліку користувачів відомостей про користувачів географічних зазначень, які охороняються в Україні на підставі міжнародних договорів України, відомостей про застосування особливого показника якості, змін до відомостей переліку користувачів, виключення відомостей з переліку користувачів, оновлення переліку користувачів.

Він поширюється на операторів ринку, які є виробниками сільськогосподарської продукції та харчових продуктів або вважаються такими і бажають розпочати використання схеми якості щодо сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, географічне зазначення, назва місця походження чи традиційна гарантована особливість щодо яких внесена до Державного реєстру України географічних зазначень або Державного реєстру традиційних гарантованих особливостей, та на Мінагрополітики.

Перелік користувачів буде вестися Мінагрополітики українською мовою в електронній формі та підлягає зберіганню протягом встановленого законодавством строку.

До того ж Мінагрополітики має забезпечити відкритий цілодобовий та безоплатний доступ до відомостей переліку користувачів шляхом його розміщення на своєму офіційному вебсайті, оновлення та оприлюднення даних переліку користувачів.

Наказ Мінагрополітики від 16.05.2024 №1513
набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Станом на 03.07.2024  його не опубліковано в офіційних джерелах

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру