• Посилання скопійовано

Зберігання алкоголю: оновлення ліцензії

Зберігання алкоголю у період між закінченням строку дії попередньої ліцензії та початком дії наступної до штрафу не призводить*.

Орган ДПС нарахував штраф

ФОП провадив підприємницьку діяльність, зокрема роздрібну торгівлю алкогольними напоями, у приміщенні кафе. І мав ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, яка була чинна з 22.08.2016 до 21.08.2017. А 29 серпня 2017 року йому було видано ліцензію зі строком дії з 06.09.2017 до 05.09.2018.

* Постанова ВС від 14.05.2024 у справі №813/3258/17.

П’ятого вересня 2017 року податковий орган провів фактичну перевірку кафе, що належить ФОПу, з питань додержання ним як СПД вимог, установлених законодавством України, які є обов’язковими для виконання під час здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами.

За результатами перевірки складено акт, яким установлено порушення вимог ст. 15 Закону №481, а саме: зберігання алкогольних напоїв у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, та застосовано фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 17 000,00 грн.

Факту продажу немає — штрафу не буде?

Суд першої інстанції став на бік ФОПа.

Якщо госпсуб’єкт, який реалізує і зберігає алкогольні напої та тютюнові вироби в одному торговельному приміщенні (будівлі), не має відокремленого від об’єкта роздрібної торгівлі місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то у такого суб’єкта господарювання немає підстави для внесення до Єдиного реєстру відомостей про місце зберігання з огляду на його відсутність.

Згідно з матеріалами справи алкогольні напої контролюючий орган виявив у кафе, тобто у місці роздрібної торгівлі, тож ФОП не порушив вимог Закону №481, який не передбачає внесення місця здійснення роздрібної торгівлі до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Які місця зберігання вносяться до Реєстру?

Госпсуб’єкти (у т. ч. іноземні госпсуб’єкти, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі (ст. 15 Закону №481).

Таким чином, очевидно, що рішення податкового органу про застосування фінансових санкцій на суму 17 000, 00 грн до ФОПа є протиправним і підлягає скасуванню.

Податковий орган спробував це оскаржити, покликаючись на те, що на час проведення фактичної перевірки ФОП не мав чинної ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тож і права зберігати алкогольні напої за місцем торгівлі не мав.

Проте апеляційний суд не взяв це до уваги, бо під час фактичної перевірки не було виявлено факту торгівлі (продажу) ФОПом алкогольних напоїв. Одразу ж після закінчення терміну дії ліцензії він отримав нову ліцензію, термін дії якої розпочинався з 6 вересня 2017 року.

Початок дії ліцензії з 6 вересня 2017 року не може бути підставою для застосування до нього штрафних санкцій за зберігання алкогольних напоїв у місцях, не внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, адже відмінного від місця торгівлі приміщення не було, і ФОП ужив усіх заходів щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Що каже закон?

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у місцях, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого госпсуб’єкта таке місце зберігання було зареєстровано (ст. 15 Закону №481).

Для того щоб зареєструвати таке місце зберігання, до заяви додають копію виданої заявникові ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчену нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Порушення цієї вимоги загрожує чималим штрафом.

У разі зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів, або рідин, що використовуються в електронних сигаретах, у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, до суб’єктів господарювання (у т. ч. іноземних госпсуб’єктів, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, а саме 100 відсотків вартості товару, який розміщено у такому місці зберігання, але не менше ніж 17 000 грн (ст. 17 Закону №481).

Госпсуб’єкти, які здійснюють роздрібну торгівлю алкоголем, добре знають, що навіть якщо вони вчасно подадуть заяву на отримання нової ліцензії (якщо дія попередньої закінчилася), то між датою закінчення попередньої та отриманням нової ліцензії може минути чимало часу — від кількох тижнів до місяця чи навіть більше.

Тож постає запитання: як бути з тим алкоголем, що не був проданий під час дії попередньої ліцензії, та чи можна його й надалі зберігати за місцем торгівлі без негативних наслідків у вигляді штрафу? Податківці у коментованій справі вирішили, що ні, і крапку в цьому спорі довелося ставити ВС.

ВС: немає ліцензії — немає місця зберігання

ВС звернув увагу на два моменти:

1) між датою закінчення дії попередньої ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (чинна з 22.08.2016 до 21.08.2017) та початком наступної (чинна з 06.09.2017 до 05.09.2018) справді є проміжок в один місяць. Проте саму нову ліцензію видано 29.08.2017, тобто ще до моменту фактичної перевірки;

2) за даними, зазначеними у ліцензіях, місцезнаходження юрособи або місце проживання ФОПа одночасно є місцем провадження торговельної діяльності, де були виявлені алкогольні напої на загальну суму 1360,00 грн.

Отже, ФОП зберігав залишки алкоголю та не мав наміру продавати їх до початку дії нової ліцензії.

Законом №481 надано визначення понять «місце зберігання» та «місце торгівлі», які не є тотожними. Об’єкти роздрібної торгівлі не можуть належати до місць зберігання, щодо яких цим Законом установлено вимогу про обов’язкову реєстрацію у відповідному державному реєстрі.

Місце торгівлі чи місце зберігання?

Законом №481 у ст. 1 визначено:

— місце торгівлі — це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговельному приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива — без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, — торговельною площею не менше ніж 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів;

— місце зберігання — це місце, яке використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Таким чином, якщо госпсуб’єкт, який реалізує та зберігає алкогольні напої та тютюнові вироби  в одному торговельному приміщенні (будівлі), не має відокремленого від об’єкта роздрібної торгівлі місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, то він не має і підстав для внесення до Єдиного реєстру відомостей про місце зберігання з огляду на відсутність такого місця.

А позаяк алкогольні напої були виявлені контролюючим органом у кафе, що належить ФОПу, тобто у місці роздрібної торгівлі та без фіксування факту їх продажу, то дії ФОПа зі зберігання алкоголю у період між закінченням строку дії попередньої ліцензії та початку дії наступної не порушують вимог Закону №481! Отже, штраф, застосований до ФОПа, скасували.

Автор: Канарьова Наталія

До змісту номеру