• Посилання скопійовано

Реєструємо класичний РРО: пам’ятка від редакції

Які дії слід виконати перед поданням заяви на реєстрацію РРО? Який алгоритм реєстрації РРО у ДПС? З якої дати РРО вважатиметься зареєстрованим? Коли ДПС може відмовити в реєстрації?

Уже багато разів ДПС звертала увагу, що СГ, які мають обов’язки за Законом про РРО, повинні застосовувати РРО тільки після їх реєстрації.

Нагадаємо: ще з 01.01.2022 РРО/програмні РРО не застосовують платники єдиного податку першої групи (п. 296.10 ПКУ).

Також РРО/ПРРО не застосовують у разі сплати покупцем коштів виключно на поточний рахунок ФОПа, крім карткового, бо така операція не є розрахунковою. Тобто якщо продавець надає покупцеві, зокрема у рахунку-фактурі, повні банківські реквізити для здійснення оплати — поточний рахунок у форматі IBAN. У разі розрахунків в інший спосіб — готівкою, платіжною карткою тощо застосування РРО/ПРРО є обов’язковим. Але і це правило має винятки — за Переліком №1336.

Проте певний час суб’єктів господарювання ці правила не дуже хвилювали. Адже завдяки Закону №3219 їх було звільнено від штрафів за порушення вимог Закону про РРО, які були вчинені ними з 01.01.2022 до 01.10.2023. Хоча це звільнення від штрафів не стосується порушень щодо розрахункових операцій з продажу підакцизних товарів, діяльності обмінників та сфери азартних ігор.

І ось уже з 1 жовтня 2023 року суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог Закону про РРО (крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів), якщо вони були вчинені ними під час продажу товарів, надання послуг на:

— тимчасово окупованих російською федерацією територіях України — до дати завершення тимчасової окупації відповідних територій;

— територіях активних бойових дій — до дати завершення бойових дій на відповідних територіях;

— територіях можливих бойових дій — до дати припинення можливості бойових дій на відповідних територіях.

Тож з 1 жовтня 2023 року всі ФОПи та юрособи повинні привести свою діяльність у відповідність до чинного Закону про РРО, у т. ч. зареєструвати РРО.

Нагадаємо дії, які має виконати СГ для успішної реєстрації РРО.

Перш ніж розпочинати процедуру реєстрації РРО, потрібно підготуватися до цього.

1. Придбати РРО або взяти його в оренду.

2. Визначитися з приміщенням, де застосовуватиметься РРО, та подати щодо нього ф. №20-ОПП.

3. Мати паспорти РРО і модема (якщо модем зовнішній).

4. Укласти договір з ЦСО на сервісне обслуговування РРО.

Де СГ може отримати інформацію про «Реєстраційний номер екземпляра РРО» під час війни?

Суб’єкт господарювання у період дії воєнного стану може звернутися до:

— виробника або постачальника реєстраторів розрахункових операцій;

— ДПС як до розпорядника даних реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі — Реєстр).

Також отримати інформацію про реєстраційний номер екземпляра РРО можливо у приватній частині Електронного кабінету в режимі перегляду облікових даних платника, пункт «Відомості про РРО».

Що є датою реєстрації РРО?

Датою реєстрації РРО, яка зазначається в реєстраційному посвідченні за ф. №3-РРО, є дата, що відповідає даті внесення даних до ІТС ДПС.

Правила реєстрації РРО

Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків (глава 2 розд. II Порядку №547).

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до ДПС заяву за ф. №1-РРО за ідентифікатором форми J/F1311406 у розділі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету.

Представник суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження.

Реєстраційна заява за ф. №1-РРО має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізособою-підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронній формі із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви заповнюють обов’язково.

Суб’єкти господарювання можуть подавати реєстраційні заяви в електронній формі.

Порядок та строки розгляду ДПС реєстраційних заяв за ф. №1-РРО, поданих в електронній формі, є такими самими, як і для реєстраційних заяв за ф. №1-РРО, поданих у паперовій формі.

Датою і часом подання реєстраційної заяви в електронній формі до ДПС є дата і час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція).

Отримання реєстраційного посвідчення

У разі подання заяви в електронній формі суб’єкт господарювання може отримати реєстраційне посвідчення в електронній формі, розміщене в Електронному кабінеті, або копію реєстраційного посвідчення засобами телекомунікацій на адресу своєї електронної пошти.

Для цього в реєстраційній заяві суб’єкт господарювання зазначає спосіб отримання цього документа (в електронній формі на електронну пошту, адресу якої зазначено в заяві, в Електронному кабінеті чи безпосередньо в контролюючому органі).

Формування фіскального номера РРО та довідки про його резервування

За відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС.

У день резервування фіскального номера РРО ДПС, де реєструється РРО, надсилає до ЦСО інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за формою №2-РРО за ідентифікатором форми J1411405.

Довідка про резервування фіскального номера за ф. №2-РРО є дійсною протягом трьох робочих днів з дати її надсилання до ЦСО.

Датою резервування фіскального номера РРО, яка зазначається в довідці про резервування фіскального номера, є дата, що відповідає даті формування фіскального номера РРО в ІТС ДПС.

Нюанси реєстрації резервного РРО

При реєстрації резервного РРО у правому верхньому куті реєстраційного посвідчення за ф. №3-РРО робиться відмітка «Резервний», у першому рядку відповідної таблиці в реєстраційному посвідченні за ф. №3-РРО зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де зберігатиметься резервний РРО, а в інших рядках — назви та адреси всіх господарських одиниць, де він може використовуватися. Щодо кожної господарської одиниці, де використовуватиметься резервний РРО, суб’єкт господарювання має завчасу повідомити як про об’єкт оподаткування відповідно до п. 63.3 ПКУ (повідомлення за ф. №20-ОПП).

Реєструеється резервний РРО для використання та зберігання у господарський одиниці, на якій використовується як основний програмний РРО, у порядку, визначеному розд. ІІ Порядку №547.

Довідка про опломбування РРО

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де реєструється РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДПС про резервування фіскального номера реєстратора.

Примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО вважаються надісланими ЦСО до ДПС у час і дату, зазначені у квитанції про приймання (реєстрацію) відповідного електронного документа (перша квитанція).

Протягом трьох робочих днів з дати надсилання до ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО).

Які підстави для відмови у реєстрації РРО?

ДПС відмовляє у реєстрації РРО, якщо, зокрема:

— РРО вже зареєстрований;

— модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Держреєстру РРО;

— РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній у реєстраційній заяві за ф. №1-РРО;

— ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

— СГ не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано реєстраційну заяву за ф. №1-РРО;

— у контролюючому органі є відомості про РРО як про викрадений.

Завершення процедури реєстрації РРО

Завершується процедура реєстрації РРО на підставі довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, примірники яких у день введення в експлуатацію ЦСО надсилає до ДПС, де реєструється РРО.

У разі ненадіслання зазначених документів у строк, визначений п. 14 глави 2 розд. II Порядку №547, довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування. Про таке скасування ДПС не пізніше наступного робочого дня інформує відповідний ЦСО, який зобов’язаний не розпочинати, або припинити, або скасувати процедуру введення в експлуатацію РРО.

Після отримання належним чином оформлених документів ДПС не пізніше наступного робочого дня реєструє РРО шляхом внесення даних до ІТС ДПС, розміщує в Електронному кабінеті в електронній формі та/або надає (надсилає) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за ф. №3-РРО.

ДПС за місцем реєстрації РРО вносить до реєстраційного посвідчення записи щодо назви та адреси господарської одиниці, де використовується РРО, а також найменування контролюючого органу за адресою такої господарської одиниці та дати початку обліку РРО у цьому органі.

У реєстраційній заяві за ф. №1-РРО зазначається спосіб отримання реєстраційного посвідчення (поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або його копії (електронною поштою).

Якщо суб’єкт господарювання обрав спосіб отримання реєстраційного посвідчення за ф. №3-РРО поштою, оплатити вартість поштових послуг він має до отримання реєстраційного посвідчення за ф. №3-РРО, надавши контролюючому органу поштові марки на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.
  • Закон про РРО — Закон України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
  • Закон №3219 — Закон України від 30.06.2023 №3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».
  • Перелік №1336 — Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 №1336.
  • Порядок №547 — Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну від 14.06.2016 №547.

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру