1-ОПП: чи повідомляти, хто веде бухоблік?

Як заповнити ф. №1-ОПП залежно від того, хто займається веденням бухобліку на підприємстві? Чи це обов’язково і яку відповідальність встановлено під час війни?

Чи подавати форму №1-ОПП у разі призначення бухгалтера?

Статтею 8 Закону про бухоблік визначено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону про бухоблік обирає форми його організації:

— введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

— користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юрособи;

— ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

— самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) містяться відомості щодо юрособи. Це, зокрема, відомості про керівника юрособи, а за бажання юрособи — також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від її імені, у тому числі підписувати договори, подавати документи для держреєстрації тощо. Але ЄДР не містить інформації про головного бухгалтера.

Водночас згідно з п. 66.4 ПКУ та п. 9.3 розділу IX Порядку №1588 юрособи та відокремлені підрозділи юросіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юрособи, відокремлених підрозділів юрособи до контролюючого органу.

Ось саме таке повідомлення здійснюють шляхом складання ф. №1-ОПП у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків. У роз’ясненнях податківців уточнюється, що йдеться про календарні дні. У разі надходження від платників податків заяви за формою №1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб.

Але у разі подання заяви про реєстрацію платником ПДВ, якщо податківці не мають до неї застережень, подавати ф. №1-ОПП не треба. Це передбачено абз. 2 п. 9.3 Порядку №1588. На цьому наголошували й податківці у роз’ясненні у ЗIР, підкатегорія 119.01.

Тобто після державної реєстрації новостворена юрособа, яка не реєструвалась одночасно платником ПДВ, подає до контролюючого органу заяву за ф. №1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з інформацією про головного бухгалтера у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін в облікових даних платників податків. Якщо виникають зміни в облікових даних, ф. №1-ОПП подають у той самий термін.

Якщо юрособа використовує електронний документообіг із ДПС, вона може подати цю заяву в електронний формі.

Якщо бухгалтера немає, то як подавати ф. №1-ОПП?

Якщо на підприємстві немає посади головного бухгалтера, заяву за формою №1-ОПП подають до контролюючого органу з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з відомостями про керівника підприємства.

У полі «Дата призначення» заяви за формою №1-ОПП має бути зазначено дату, з якої особа почала виконувати обов’язки бухгалтера на підприємстві.

Якщо бухгалтерський облік підприємства веде аудиторська фірма на підставі укладеного договору про надання бухгалтерських послуг (аутсорсинг), то в розділі 10 заяви (для юросіб та відокремлених підрозділів) за ф. №1-ОПП також наводять дані про керівника підприємства.

Правила подання ф. №1-ОПП юрособами, які не включені до ЄДР

Юрособи та їхні відокремлені підрозділи, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, подають заяву за формою №1-ОПП:

— з позначками «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» та «Зміни» — до контролюючого органу за основним місцем обліку;

— з позначкою «Зміна місцезнаходження, пов’язана зі зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП» — до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.

Змінюються головний бухгалтер та керівник: що з ф. №1-ОПП?

Згідно зі ст. 66 ПКУ та п. 9.3 Порядку №1588 інформація про призначення або зміну керівника/тимчасового виконувача обов’язків керівника, зміну місцезнаходження тощо оновлюється в ДПС на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора. Але це стосується тільки юросіб та їхніх відокремлених підрозділів, відомості про які містяться в ЄДР.

А от інформація про головного бухгалтера, як сказано вище, не міститься у відомостях ЄДР. Тому вона оновлюється на підставі заяви за формою №1-ОПП з позначками «Зміна» та «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». І податківці наголошують на необхідності подання разом із заявою за ф. №1-ОПП уточнювальних документів щодо зміни головного бухгалтера. Строк подання таких документів до ДПС — 10 календарних днів з дня внесення змін. Такими документами є копія наказу про звільнення попереднього головного бухгалтера, копія наказу про призначення нового головного бухгалтера та його паспорт і код IПН.

Якщо ж підприємство є платником ПДВ та в разі зміни головного бухгалтера подало реєстраційну заяву щодо цих змін, то форму №1-ОПП можна не подавати.

Як заповнити ф. №1-ОПП

У заяві за ф. №1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюють поля 1, 2, 4 та 10, а інформацію про засновників не подають.

У заявах за ф. №1-ОПП з позначками «Зміни» та «Зміна місцезнаходження, пов’язана зі зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП» заповненню підлягають усі розділи.

Поля заяви за ф. №1-ОПП заповнюються юрособою та відокремленим підрозділом юрособи таким чином:

«1 — Податковий номер» — зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, що надається контролюючим органом під час взяття на облік. Платники податків, яким реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається контролюючим органом, уперше під час подання заяви за ф. №1-ОПП для взяття на облік у контролюючих органах рядок «1 — Податковий номер» не заповнюють;

«1а — Податковий номер головного підприємства (для відокремленого підрозділу)» — відокремлений підрозділ зазначає податковий номер головного підприємства;

«2 — Повне найменування українською мовою» — інформація про організаційно-правову форму та назву платника податків відповідно до вимог ЦКУ;

«3 — Скорочене найменування українською мовою» — абревіатура організаційно-правової форми та назва платника податків або інше власне скорочення найменування платника податків (за наявності);

«4 — Найменування контролюючого органу, до якого подається заява» — назва контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків, до якого подається заява. «Найменування контролюючого органу, з якого вибув платник» заповнюють у разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника податків, унаслідок якої змінюються адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків;

«5 — Найменування органу державної реєстрації, дата реєстрації, номер реєстрації» — заповнюють відповідно до документа, що підтверджує державну реєстрацію (легалізацію, акредитацію), якщо така реєстрація передбачена законом;

«Код та назва організаційно-правової форми» — код та назва організаційно-правової форми платника податків;

«6 — Основний вид діяльності», «6а — Другорядні види діяльності» — відповідні коди та найменування основного та другорядних видів економічної діяльності платника податків;

«7 — Розмір статутного капіталу в національній валюті» — сума статутного капіталу платника податків у національній валюті України. Для відокремлених підрозділів поле не заповнюється;

«8 — Місцезнаходження» — адресні дані платника податків: поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офісу/квартири;

«9 — Керівник» — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (лише для фізосіб — платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер телефону, факсу;

«10 — Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (лише для фізосіб — платників податків, які мають позначку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер телефону, факсу та дата призначення на посаду;

«Інформація про засновників (для юридичних осіб)» — зазначають такі дані щодо всіх засновників юросіб: податковий номер (заповнюється юрособами-резидентами та відповідає коду за ЄДРПОУ), ідентифікаційний номер нерезидента у країні його місцезнаходження (заповнюється тільки засновниками— юрособами-нерезидентами), найменування засновника, дані про місцезнаходження (поштовий індекс, країна, область, район, місто, район міста, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер офісу/квартири), телефон, службовий, факс, сума внеску до статутного капіталу та назва валюти.

Хто може підписати ф. №1-ОПП за відсутності керівника?

У разі тимчасової відсутності керівника уповноважена особа має право підписати заяву за ф. №1-ОПП на підставі довіреності від імені юрособи.

За відсутності керівника з об’єктивних причин заяву за ф. №1‑ОПП може підписати інша особа, уповноважена установчими та/або організаційно-розпорядчими документами виконувати обов’язки керівника.

Виправлення помилок у ф. №1-ОПП

У разі виявлення помилки у попередньо поданій заяві №1-ОПП щодо відомостей про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку, платник податків повинен подати заяву за ф. №1‑ОПП з оновленою (виправленою) інформацією щодо такої особи та проставити позначку «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

При цьому заповнюють розділи 1, 2, 4 та 10 заяви за ф. №1-ОПП, а інформацію про засновників не подають (примітка до заяви за ф. №1-ОПП).

У разі виявлення помилки (крім помилки щодо відомостей про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку) у попередньо поданій заяві за ф. №1-ОПП платником податків, для якого законом установлено особливості його державної реєстрації та який не включається до ЄДР, необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку оновлену (виправлену) заяву за ф. №1-ОПП з позначкою «Зміни» та уточнені документи в такому самому порядку, як і під час взяття на облік. При цьому платник податків заповнює всі розділи заяви за ф. №1-ОПП.

Заява за ф. №1-ОПП може бути подана як у паперовій, так і в електронній формі.

Як заповнити заяву за ф. №1-ОПП у разі реєстрації договору про спільну діяльність?

Взяття на облік договору про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

З метою взяття на облік договору про спільну діяльність заяву за ф. №1-ОПП заповнюють з урахуванням таких особливостей:

— у полі «Облік за основним місцем обліку» проставляють позначку;

— поле «Податковий номер» не заповнюють;

— у полях «Повне найменування українською мовою» та «Скорочене найменування українською мовою» зазначають слова «Договір про спільну діяльність від __.__.____ №____ — уповноважена особа» та найменування і код за ЄДРПОУ уповноваженої особи.

Крім того, у розділі заяви «Дані про реєстрацію» наводять інформацію про орган, що здійснив реєстрацію, та дані про реєстрацію для договорів про спільну діяльність за участю іноземного інвестора.

У розділі «Місцезнаходження» зазначають інформацію про місце здійснення діяльності за договором про спільну діяльність.

У розділах «Керівник» та «Головний бухгалтер (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків)» заповнюють дані про посадових осіб учасника договору — відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Перелік усіх сторін (учасників) договору про спільну діяльність зазначають у розділі заяви «Інформація про засновників».

Таке роз’яснення надало Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Штрафи за неподання ф. №1-ОПП

Згідно з п. 117.1 ПКУ, неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей щодо осіб, відповідальних за ведення бухобліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, установлених ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу на юросіб, відокремлені підрозділи юрособи чи юрособу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.

Особливості відповідальності за воєнного стану

Чи будуть штрафи за неподання ф. №1-ОПП під час війни?

Повідомлення за ф. №20-ОПП та заява за ф. №1-ОПП не підпадають під визначення податкової звітності згідно зі ст. 46 ПКУ, не є податковою декларацією (розрахунком), хоча й мають певні аналогічні процедури, зокрема заповнення, подання тощо.

Таким чином, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік (у т. ч. за неподання (несвоєчасне подання) повідомлення за ф. №20-ОПП, заяви за ф. №1-ОПП) не застосовується.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • Порядок №1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. №1588.

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату

Автор:
Русанова Ганна
Теги:
Відповідальність , Облік , Воєнний стан