• Посилання скопійовано

Акциз із продажу тютюнових виробів уроздріб

Акцизний податок сплачують виробники тютюнових виробів, імпортери та роздрібні торговці. Розглянемо особливості «тютюнового» акцизу для роздрібних торговців (крім виробників та імпортерів).

У який період буде акциз у разі продажу вроздріб?

Відповідно до пп. 213.1.9 ПКУ об’єктом оподаткування акцизом є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Тобто з продажу зазначених тютюнових виробів (див. таблицю) вроздріб акциз не справляють.

Таблиця

Продукція, яка належить до тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах
(пп. 215.3.2, 215.3.3-1 ПКУ)

Опис продукції Код згідно з УКТ ЗЕД
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну
2402 10 00 90 Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром
2403* Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції
2403 99 90 10 Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням
3824 99 96 20 Рідини, що використовуються в електронних сигаретах
* Крім 2403 99 90 10 — тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Такий акциз справляють виробники та/або імпортери зазначених виробів.

Але згідно з п. 40 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ тимчасово, до 01.01.2023 р., сплата акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 01.04.2022 р., у тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 01.04.2022 р., здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 01.04.2022 р.

Причому тут не згадуються рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Тож із продажу вроздріб цих рідин починаючи з квітня 2022 року акциз не справляють.

Водночас виробники та/або імпортери зазначених виробів повинні сплачувати акциз із їх продажу починаючи з 01.05.2022 р. Тому що відповідна норма мала запрацювати з моменту внесення змін до Бюджетного кодексу щодо введення в дію порядку зарахування до місцевих бюджетів 5% акцизного податку з роздрібного продажу. Ця норма і запрацювала з 01.05.2022 р.

Так само консультує податкова, відповідаючи на запитання в ЗІР, підкатегорія 114.01: «З якої дати акцизний податок з реалізації СГ роздрібної торгівлі тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, сплачують виробники та імпортери таких товарів та до якої дати акцизний податок сплачується суб’єктами роздрібної торгівлі?».

Хто сплачує акциз за тютюнові вироби, вироблені у квітні 2022 року?

Якщо ці вироби реалізуються виробниками чи імпортерами починаючи з 01.05.2022 р., то саме виробники та імпортери і повинні сплачувати акциз.

Якщо ж виробники та/або імпортери реалізували такі вироби суб’єктам роздрібної торгівлі до 01.05.2022 р., то фактично акциз з цих виробів взагалі не сплачується.

Тому що згідно з наведеними вище нормами виробники та імпортери сплачують акциз за вироби, реалізовані починаючи з 01.05.2022 р. А роздрібні торговці — тільки за вироби, вироблені до 01.04.2022 р.

Отже, тютюнові вироби, вироблені у квітні й отримані роздрібними торговцями у квітні, потрапили у своєрідну «сліпу зону». Із продажу цих виробів роздрібні торговці акциз не сплачують.

Ставка та розрахунок акцизу з тютюнових виробів

Згідно з пп. 215.3.10 ПКУ ставка податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, вироблених до 01.04.2022 р., — 5%.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (див. пп. 213.1.9 ПКУ).

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів — продаж безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків (див. пп. 14.1.212 ПКУ).

База оподаткування — вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку) підакцизних товарів (див. пп. 214.1.4 ПКУ).

Тут зазначимо, що згідно з пп. 14.1.106 ПКУ для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, виробники або імпортери товарів (продукції) встановлюють максимальні роздрібні ціни (МРЦ). Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються МРЦ, не може здійснюватися за цінами, вищими за МРЦ, збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Тобто, якщо МРЦ — 100 грн, роздрібна ціна продажу не може перевищувати 105 грн (100 + 100 х 5%), у т. ч. акциз 5 грн.

Наприклад, якщо ціна продажу без урахування акцизу — 90 грн, то з урахуванням акцизу 94,50 грн (90 + 90 х 5%), у т. ч. акциз 4,50 грн.

Таким чином, у чеку РРО зазначається акциз стосовно цих тютюнових виробів (окремим рядком літерне позначення, розмір ставки акцизу, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами).

Датою виникнення ПЗ з акцизного податку є (див. п. 216.9 ПКУ):

— при розрахунках готівкою — дата здійснення розрахункової операції згідно з Законом про РРО;

— для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу товару, а в разі реалізації товарів ФОПом на ЄП — дата надходження оплати за проданий товар;

— для підакцизних товарів, наявність або місцезнаходження яких не підтверджено таким суб’єктом господарювання, у тому числі таких товарів, недостача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі на вимогу контролюючого органу під час проведення перевірки таким органом, — дата складення відповідного документа, що засвідчує зазначені факти.

Але в разі безоплатної роздачі підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів, наприклад, під час проведення рекламних заходів, презентацій, бази оподаткування немає і ПЗ з акцизного податку не нараховують. Така сама відповідь податкової на запитання в ЗІР, підкатегорія 114.02: «Чи оподатковуються акцизним податком операції з реалізації СГ роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів), якщо такі товари розповсюджуються безоплатно (під час проведення рекламних заходів, презентацій тощо) без проведення розрахункової операції?».

Декларацію з акцизного податку подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації за формою, затвердженою Наказом №14 (п. 223.2 ПКУ).

Суб’єкти роздрібної торгівлі заповнюють, крім «шапки» та «хвоста», перші два рядки розділу Д декларації та додаток Д, в якому заповнюють рядок 1.4.

Сплатити акциз потрібно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації.

Ще раз нагадаємо: в період з травня до грудня 2022 року декларацію подають лише за ті місячні періоди і в ній показують обсяг продажу і акциз тільки стосовно роздрібного продажу тютюнових виробів, які вироблені до 01.04.2022 р., у тому числі іноземними виробниками, та не реалізовані кінцевим споживачам до 01.04.2022 р., з яких відповідно має бути обчислено податкове зобов’язання.

Так само консультує податкова, відповідаючи на питання в ЗІР, підкатегорія 114.07: «Чи зобов’язаний СГ, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, подавати декларацію акцизного податку, в т. ч. за періоди квітень — грудень 2022 року?».

Решта тютюнових виробів, вироблених після 01.04.2022 р., продається вже без нарахування акцизного податку у роздрібного торговця. Відповідно, в чеку РРО стосовно них акциз не відображають і в декларацію їх вже не включають.

Як відрізнити тютюнові вироби, які вироблені до 01.04.2022 р., від тих, які вироблені після цієї дати? Це можливо тільки в тому разі, якщо постачальник сам надасть інформацію про дату вироблення в первинних документах1.

1 https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/582985.html.

Чи справляється акциз у разі втрати тютюнових виробів, вироблених до 01.04.2022 р.?

Згідно з пп. 14.1.212 ПКУ для потреб оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зіпсовані, знищені товари або товари, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено таким суб’єктом господарювання, у тому числі товари, нестача яких виявлена за результатами інвентаризації, проведеної суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі (у тому числі на вимогу контролюючого органу, надану згідно з пп. 20.1.9 ПКУ під час перевірки контролюючим органом), вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Тож за загальним правилом акциз справляють із втрачених товарів.

Але ця норма не застосовується до випадків, передбачених п. 216.3 ПКУ:

— товар втрачено внаслідок форс-мажорних обставин, що документально зафіксовано;

— товар примусово відчужено або вилучено для потреб держави відповідно до Закону №4765, за умови що платник не отримуватиме компенсацію за такий товар;

— товар безоплатно передано ЗСУ, СБУ і т. д.;

— товар надано як гуманітарну допомогу.

Чи справляють акциз із реалізації суміші для кальяну?

Це питання актуальне для тих роздрібних торговців, які використовують для сумішей тютюн, вироблений до 01.04.2022 р.

Згідно з розд. IV Закону №674 товар «тютюн для кальяну» класифікується у підпозиції 2403 11 позиції 2403 групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну».

Відповідно до п. 1 примітки до підпозицій групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» розд. IV Закону №674 у підпозиції 2403 11 термін «тютюн для кальяну» означає тютюн, призначений для куріння за допомогою кальяну, що складається з суміші тютюну та гліцерину, з вмістом або без вмісту ароматичних масел і екстрактів, меляси або цукру, який має або не має фруктового аромату. Проте продукти, що не містять тютюн, призначені для куріння за допомогою кальяну, виключаються з цієї підпозиції.

Водночас серед переліку підакцизних тютюнових виробів у пп. 215.3.2 ПКУ (див. таблицю 1) наведено і ті, які мають код 2403.

Отже, готова суміш для кальяну, яка класифікується у підпозиції 2403 11, до складу якої входить тютюн, який є невід’ємною частиною такої суміші та який неможливо виокремити із готової суміші, належить до підакцизних товарів.

Таким чином, базою оподаткування акцизним податком під час реалізації суміші для кальяну є вартість усієї суміші, яка класифікується за кодом УКТ ЗЕД 2403 11, а не її частки — тютюну.

Такий самий висновок наведено у відповіді податкової на запитання в ЗІР, пікатегорія 114.03: «Що є базою оподаткування акцизним податком з роздрібної торгівлі при реалізації суміші для кальяну: вартість всієї суміші чи вартість лише складових частин (елементів) суміші, які належать до підакцизних товарів?».

Продаж тютюнової продукції, яка була на залишках станом на 01.01.2022 р.

Яким чином оподатковуються операції з постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни?

Операції з постачання з 01 січня 2022 року залишків тютюнової продукції (тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, у тому числі ТВЕН, та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), виготовленої до 31 грудня 2021 року, крім продукції, на яку до вказаної дати вже поширювались вимоги щодо встановлення та декларування максимальних роздрібних цін (сигарети без фільтра, з фільтром, цигарки, сигарили), на всіх етапах постачання таких залишків від виробника до кінцевого споживача оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20%, при цьому база оподаткування ПДВ за такими операціями визначається виходячи з договірної вартості такої продукції.

ЗІР, підкатегорія 101.07

Ліцензування роздрібної торгівлі тютюновими виробами

Роздрібна торгівля тютюновими виробами підлягає ліцензуванню згідно з нормами Закону №481. Ліцензію потрібно отримувати незалежно від того, чи роздрібний торговець сплачує акциз з тютюну, чи ні.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими КМУ органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в органі доходів і зборів, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта господарювання.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, в якій зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (зокрема, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).

У заяві додатково уточнюють адреси місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які розташовані у місці торгівлі, а також інформацію про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які розташовані у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДПС.

Документи подають в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.

Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим КМУ видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, — тобто ДПС. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з позначкою банку про сплату.

Подати документи для отримання ліцензії можна і через електронний кабінет платника податків.

Подання заяви на ліцензію через е-кабінет

Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику надіслати листа, який містить заяву та документи, необхідні для отримання ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пального, зберігання пального, крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам.

Форма підготовки такої кореспонденції передбачає вибір таких реквізитів: регіон, в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється лист, тип документа (із списку обирається «Лист»), тематика (зі списку обирається «Ліцензування певних видів господарчої діяльності»), а також передбачає заповнення короткого змісту та завантаження сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру до 5 МБ).

Інформацію щодо отримання та дати реєстрації листа в органі ДПС платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету. Дата реєстрації листа вважається днем його отримання органом ДПС.

ЗІР, підкатегорія 113.04

Звільнення від оподаткування ПДВ

Відповідно до п. 197.27 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, крім операцій:

а) з першого постачання таких товарів їх виробниками;

б) з першого постачання таких товарів суб’єктами господарювання, які пов’язані відносинами контролю з виробниками у розумінні Закону №2210. Перелік таких суб’єктів затверджено Постановою КМУ від 29.12.2021 р. №1423;

в) із ввезення таких товарів на митну територію України та їх першого постачання імпортером на митній території України.

Ця норма набрала чинності з 01.01.2022 р. Отже, в разі роздрібної торгівлі зазначеними виробами починаючи з 01.01.2022 р. такі операції звільняються від оподаткування ПДВ. По суті, це тютюнові вироби, які ми навели в таблиці 1. Решта виробів, яких немає в таблиці 1, а також ті, які є і для яких у п. 197.27 встановлено виняток із загального правила, оподатковуються ПДВ у загальному порядку.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Закон №481 — Закон України від 19.12.1995 р. №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
  • Закон №674 — Закон України від 04.06.2020 р. №674-IX «Про Митний тариф України».
  • Закон №2210 — Закон України від 11.01.2001 р. №2210-III «Про захист економічної конкуренції».
  • Закон №4765 — Закон України від 17.05.2012 р. №4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
  • Закон про РРО — Закон України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
  • Наказ №14 — Наказ Мінфіну від 23.01.2015 р. №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».
  • Постанова №1423 — Постанова КМУ від 29.12.2021 р. №1423 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» з виробниками тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни».

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру