• Посилання скопійовано

Зміна юрадреси: куди і як звітувати?

ТОВ — платник ЄП у травні 2022 р. змінило юрадресу (з Херсона на Одесу). З якого періоду звітувати до Одеси за ЄП, об’єднаною звітністю, сплачувати ЄП, ЄСВ, ПДФО та ВЗ? Чи подавати ф. №20-ОПП? З якого періоду починати в Одесі звітувати до статуправління та до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю?

Об’єднана звітність та сплата податків

Податкові агенти і платники ЄСВ подають податковий розрахунок (з розбивкою за місяцями звітного кварталу) до контролюючого органу за основним місцем обліку (пп. «б» пп. 176.2 ПКУ).

Відповідно до п. 3 р. ІІ Порядку №4, у разі переїзду СГ до нового адміністративного району об’єднану звітність він подає за новим основним місцем обліку.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ).

У разі зміни місцезнаходження податки і збори сплачують за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (п. 8 ст. 45 БКУ).

Відповідно до пп. 10.13 розд. X Порядку №1588, у разі зміни місцезнаходження СГ — платник податків сплачує визначені законодавством податки і збори після такої реєстрації за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Отже, у разі зміни місцезнаходження підприємство:

— об’єднану звітність за ІІ квартал 2022 року — подає за новим місцезнаходженням (Одеса);

— ЄСВ — сплачує за новим місцезнаходженням (Одеса);

— ПДФО та ВЗ — до закінчення поточного бюджетного року сплачує за попереднім місцезнаходженням (Херсон).

Єдиний податок та декларація

ДПС у Житомирській області повідомляє, що у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району юрособою — платником ЄП 3-ї групи, подання податкової декларації платника ЄП 3-ї групи (юрособи) та сплата ЄП здійснюються за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новою податковою адресою (основним місцем обліку).

Проте підприємству-«єдиннику» доведеться внести зміни до даних Реєстру платників ЄП. Повідомлення податківців з боку держреєстратора буде замало. Згідно з п. 299.8 ПКУ зміни до Реєстру платників ЄП вносяться шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи за формою, затвердженою Наказом №308. У заяві слід проставити позначку в клітинці «Внесення змін». Причому заяву подають як у разі зміни податкової адреси, так і в разі зміни місця провадження господарської діяльності.

«Єдинникам» четвертої групи не треба подавати заяву про внесення змін до Реєстру платників ЄП, бо їх до такого реєстру не включають.

Форма №20-ОПП

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме зміни типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Подається вона протягом 10 р. д. після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п. 8.4 розд. VIII Порядку №1588). Пунктом 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ цей строк зупинений на час дії воєнного стану.

Перевірити подані відомості про об’єкти можна в особистому кабінеті платника податків.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, подають через спеціалізоване клієнтське ПЗ або через Електронний кабінет повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. №20-ОПП — за ідентифікатором J(F)1312002.

Тобто форму №20-ОПП підприємство подає до податкової в Херсоні з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. Так, у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема місцезнаходження, до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

Крім того, потрібно подати форму №1‑ОПП. 

Коли подавати заяву за ф. №1-ОПП

... платник податків подає заяву за ф. №1-ОПП у 10-денний строк з дня виникнення змін у облікових даних платника податків до контролюючого органу, у якому він перебуває за основним місцем обліку платника податків на дату подання заяви за ф. №1-ОПП.

ГУ ДПС у Тернопільській області, 08.01.2020 р.

Звітування до статуправління

Чинне законодавство не містить чіткої норми, до якого органу статистики подавати фінансову звітність у разі зміни місцезнаходження підприємства. На практиці кожен орган статистики наполягає на своєму: один — аби подавали за попереднім місцезнаходженням, інший — за новим.

Вважаємо, якщо підприємство має подавати декларацію до кінця бюджетного року за попереднім місцезнаходженням, то й подати останню фінансову звітність за 2022 р. потрібно за попереднім місцезнаходженням.

Позаяк питання не врегульоване, радимо звернутися до управління статистики за роз’ясненням.

Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю

У разі зміни місцезнаходження підприємство має зареєструватись у Фонді за новим місцезнаходженням (п. 3 Порядку №70). Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відповідну заяву за формою, що затверджується Мінпраці.

Подати заяву потрібно протягом 10 робочих днів після держреєстрації змін до установчих документів юрособи.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, а в разі надсилання поштою — дата на поштовому штемпелі.

Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію.

Тож якщо підприємство подавало Звіт за формою №10-ПІ щороку до 1 березня чи було зареєстроване у Фонді, бо середньооблікова кількість штатних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи, за попередній рік — 8 і більше, то обов’язково потрібно зареєструватися у Фонді за новим місцезнаходженням. І вже наступний звіт подати за новим місцезнаходженням.

Нормативна база

  • Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
  • Наказ №308 — Наказ Мінфіну від 16.07.2019 р. №308 «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку».
  • Порядок №4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4.
  • Порядок №70 — Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. №70.
  • Порядок №1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. №1588.

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру