• Посилання скопійовано

Оподаткування доходу за ОВДП

Фізособа придбала облігації внутрішньої державної позики. Потім отримала проценти (купонний дохід) на ці ОВДП. Наприкінці звітного року облігації погашено. Як визначати витрати, доходи та прибуток? При цьому військовий збір з цієї операції утримав банк. Як це зазначити у декларації?

Податок на доходи фізосіб

Згідно з пп. 165.1.52 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць.

Згідно з пп. 165.1.2 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, та на боргові зобов’язання Національного банку України тощо.

Відповідно до п. 3 ст. 16 Закону про ринки капіталу, облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Пунктом 3 Постанови №80 встановлено, що емітентом державних облігацій виступає Міністерство фінансів України.

Таким чином, ані відсотки, ані дохід від погашення облігацій внутрішньої державної позики України не включаються до оподатковуваного доходу фізособи. А тому не оподатковуються податком на доходи фізосіб та військовим збором.

Аналогічно консультує податкова, зокрема відповідаючи на запитання в ЗІР, підкатегорії 103.04 і 103.10.

Консультують податківці

Яким чином оподатковується ПДФО дохід у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого ФО-резидентом від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик?

Дохід, отриманий фізичною особою — резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, емітованих Міністерством фінансів України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 16 Закону України від 23 лютого 2006 року №3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону України від 19 червня 2020 року №738-IX) облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року №80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» зі змінами та доповненнями встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Статтею 165 ПКУ визначено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Так, згідно з пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, з урахуванням курсових різниць.

Роз’яснення Головного управління ДПС у Волинській області від 11.05.2022 р.

Причому згідно з пп. «б» пп. 170.2.8 ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному пп. 165.1.52 ПКУ. У цьому разі платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

Військовий збір

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). Тобто ті самі доходи, які оподатковуються податком на доходи фізосіб.

Причому відповідно до пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізосіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 3 і 4 п. 170.13-1 ПКУ.

Позаяк доходи у вигляді процентів на облігації внутрішньої державної позики звільнені від оподаткування податком на доходи фізосіб, вони не оподатковуються і військовим збором.

Але до 23.05.2020 р. пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ діяв в іншій редакції, згідно з якою звільнення від оподаткування ВС не поширювалося на доходи, наведені в пп. 165.1.2 і 165.1.52 ПКУ. Тобто в період до 23.05.2020 р. як доходи від операцій з ОВДП так і доходи у вигляді процентів на облігації внутрішньої державної позики не оподатковувалися податком на доходи фізосіб, але оподатковувалися ВЗ.

Проте починаючи з 23.05.2020 р. Законом №466 із зазначеної норми вилучено посилання на пп. 165.1.2 і 165.1.52 ПКУ. Це означає, що починаючи з 23.05.2020 р. військовий збір з таких доходів більше не утримується.

Можливо, банк не врахував цих змін і утримав військовий збір, або він міг нарахувати цей дохід до 23.05.2020 р. Тож рекомендуємо звернутися до банку, аби з’ясувати це питання і, можливо, повернути зайво утриманий військовий збір, якщо він був утриманий безпідставно.

Нормативна база

  • Закон №466 — Закон України від 16.01.2020 р. №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (чинний з 23.05.2020 р.).
  • Закон про ринки капіталу — Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону України від 19.06.2020 р. №738-IX, чинній з 16.08.2020 р.).
  • Постанова №80 — Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. №80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик».

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру