• Посилання скопійовано

Особливості нарахування ПЗ з ПДВ за ст. 199 ПКУ

Підприємство має оподатковувану діяльність і тимчасово звільнену від оподаткування (є рядок 5 декларації) та може більшість операцій чітко розмежувати за напрямами використання. Як застосовувати норму ст. 199 ПКУ? Чи можливо у разі чіткого розподілу операцій за напрямами не застосовувати додаток 6 декларації?

Компенсувальні ПЗ з ПДВ за ст. 199 ПКУ

Компенсувальний ПДВ за ст. 199 ПКУ нараховується тільки за тими товарами, послугами, необоротними активами, які використовуються в оподатковуваних операціях частково, причому тільки за умови, що такі товари, послуги, необоротні активи придбані з ПДВ.

Наприклад, це стосується різноманітних офісних витрат.

Наприклад, підприємство придбаває електроенергію, використану для потреб власного офісу. Позаяк офіс працює для здійснення як оподатковуваної, так і неоподатковуваної діяльності, то придбана електроенергія вважається такою, що частково використовується в оподатковуваній діяльності.

Нехай придбано електроенергії на 6000 грн, у т. ч. ПДВ 1000 грн.

А частка використання в неоподатковуваній діяльності, визначена згідно з нормами ст. 199 ПКУ і розрахована в додатку 6 до декларації з ПДВ, становить 5%. Це означає, що потрібно нарахувати компенсувальне податкове зобов’язання з ПДВ у сумі 50 грн (1000 х 5%).

Але якщо підприємство здійснює якісь офісні витрати без ПДВ, наприклад придбаває офісний папір у неплатника ПДВ, то на такі витрати без ПДВ компенсувальне податкове зобов’язання з ПДВ за ст. 199 ПКУ не нараховується.

Компенсувальні ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ

Компенсувальний ПДВ за п. 198.5 ПКУ нараховується тільки за тими товарами, послугами, необоротними активами, які повністю використовуються у звільнених від оподаткування операціях тощо. Причому тільки за умови, що такі товари, послуги, необоротні активи придбані з ПДВ.

Наприклад, підприємство придбало товари за 12000 грн, у т. ч. ПДВ 2000 грн. Ці товари повністю використовуються у звільнених від оподаткування операціях. Тоді підприємство нараховує компенсувальне податкове зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ПКУ в розмірі 2000 грн.

Але якщо підприємство придбало ці товари без ПДВ, то й нараховувати компенсувальні податкові зобов’язання з ПДВ не потрібно.

Як визначити, повністю чи частково використані товари, послуги, необоротні активи у звільнених від оподаткування операціях?

Якоїсь інструкції з цього питання немає. Підприємство вирішує індивідуально щодо кожного виду витрат, які понесені з ПДВ, враховуючи особливості кожної конкретної ситуації.

Якщо всі понесені витрати можна чітко розмежувати за здійсненими напрямами використання (оподатковуваними та звільненими від оподаткування), то ПЗ з ПДВ за ст. 199 ПКУ не нараховується.

Як документувати рішення про нарахування компенсувальних ПЗ з ПДВ за п. 198.5 та/або ст. 199 ПКУ?

Це питання нормативними документами не встановлено.

Тож кожне підприємство вирішує його на власний розсуд.

Здебільшого таке рішення приймає бухгалтер, розрахунок ПДВ робить у бухгалтерській довідці. Докладніше про складання бухгалтерської довідки читайте у статті «Бухдовідка на сторожі обліку» в «ДК» №17-18/2017.

Але якщо бухгалтер самостійно не може здійснити розподілу витрат для нарахування компенсувальних податкових зобов’язань з ПДВ, це може зробити інший відповідальний працівник, призначений наказом керівника підприємства, або сам керівник у наказі про розподіл.

Про розподіл ПДВ при одночасному використанні товарів в оподатковуваних та звільнених від оподаткування операціях ми писали в статті «Розподіл податкового кредиту з ПДВ» у «ДК» №10-11/2018.

Про складання додатка 6 до декларації з ПДВ — у статті «Складаємо додаток 6 до декларації з ПДВ» у «ДК» №40/2020.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру