• Посилання скопійовано

Не провели в обліку накладну на повернення товару: як виправити помилку?

У лютому 2020 р. мікропідприємство отримало повернення товару від покупця на суму 12000 грн (собівартість 6000 грн), у т. ч. ПДВ 20% — 2000 грн. Накладну на повернення було складено, але не проведено у бухобліку. РК до ПН на основі накладної на повернення було складено та своєчасно зареєстровано в ЄРПН, РК до ПН був включений до декларації ПДВ за лютий 2020 р. Підприємство у балансі 2020 року не врахувало повернення товару на суму 12000 грн, внаслідок чого було завищено дохід на 4000 грн та податок на прибуток на 720 грн. Але врахувало РК до ПН на суму 12000 грн (у т. ч. ПДВ 20% 2000 грн), були зроблені проведення: Д-т 6432 К-т 6412 -2000 грн. У 2021 році помилку було виявлено. Як її виправити у бухобліку та звітності?

За умовами запитання в обліку потрібно було зробити такі записи, як показано в таблиці.

Таблиця

№ рядка Зміст операції та первинний документ, на підставі якого зроблено запис в обліку Д-т К-т Сума
1 Відвантажено товар покупцю (видаткова накладна) 361 702 12000,00
2 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ (видаткова накладна) 702 6432 2000,00
3 Зареєстровано податкову накладну в ЄРПН 6432 6412 2000,00
4 Списання собівартості проданого товару (видаткова накладна) 902 281 6000,00
5 Повернення товару від покупця (накладна на повернення) 704 361 12000,00
6 Оприбутковано повернений товар на склад (накладна на повернення) 902 281 (6000,00)
7 Відкориговано податкове зобов’язання з ПДВ (накладна на повернення) 704 6432 (2000,00)
8 Зареєстровано РК до ПН 6432 6412 (2000,00)
9 Формування фінрезультату: списання витрат 791 791 902 902 6000,00 (6000,00)
10 списання доходів 702 791 791 704 10000,00 10000,00

За умовами запитання, підприємство не провело в обліку накладну на повернення (рядки 5, 6, 7 у таблиці).

Оскільки йдеться про помилку минулого звітного періоду (помилка була у 2020 році, а виявлена у 2021 році), і вона зачіпала рахунки доходів та витрат, то, згідно із НП(С)БО 6, її треба було виправити шляхом коригування сальдо рахунку 44 станом на початок року, у якому цю помилку виявили.

Тобто станом на 01.01.2021 р. ці суми потрібно було провести за рахунком 44:

  • Д-т 441 К-т 361 на суму 12000,00 — відновлення заборгованості перед покупцем за повернений товар;
  • Д-т 441 К-т 281 на суму сторно (6000,00) — відновлення залишку поверненого товару на складі;
  • Д-т 441 К-т 6432 на суму сторно (2000,00) — закриття залишку на рахунку 6432.

У результаті цих записів сума нерозподіленого прибутку на рахунку 441 буде зменшена на 12000 - 6000 - 2000 = 4000 грн.

Ці записи робляться в бухобліку на підставі бухгалтерської довідки. Докладніше про це читайте у статті «Бухдовідка на сторожі обліку» в «ДК» №17-18/2017.

Проте самих бухгалтерських проведень недостатньо. Згідно з п. 4 НП(С)БО 6, виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Це означає, що в балансі на початок того року, в якому виправляється помилка, слід зробити такі зміни:

в активі:

  • збільшити залишки товарів на складі на 6000 грн (рядок 1100);
  • зменшити дебіторську заборгованість у розрахунках з покупцем, який повернув товар, на 12000 грн (рядок 1125);

в пасиві:

  • зменшити сальдо нерозподіленого прибутку на 4000 грн (рядок 1420);
  • зменшити залишок непідтвердженого ПДВ на 2000 грн (рядок 1690).

Оскільки запитання про те, як виправити раніше знайдену помилку, задане у 2022 році, можна дійти висновку, що ані проведення, ані коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) станом на початок 2021 року зроблено не було. А фінансова звітність вже могла бути подана без такого виправлення.

У такому разі або доведеться перездати фінансову звітність, або ж перенести виправлення помилки на 2022 рік. Тобто провести ті самі виправлення, але станом на 01.01.2022 р.

Про те, як виправити помилку у декларації з податку на прибуток, ми писали у статтях «Виправлення помилок у декларації з прибутку» в «ДК» №19/2019 та №9/2020.

Зокрема, якщо подавати уточнюючу декларацію, то її рядки 01, 02, 03 (за наявності), 04, 06, 17, 18, 19 слід заповнити правильними даними. У рядку 26 уточнюючої декларації слід зазначити суму зменшення податку на прибуток, тобто вказати цю суму з мінусом (за умовами запитання -720 грн). Рядки 27 — 30 у цьому випадку заповнювати не потрібно.

Але при цьому може виникнути один нюанс.

Справа в тому, що податківці не визнають бухгалтерський спосіб внесення виправлень до фінансової звітності. Тобто просто коригування сальдо на початок року їх не влаштовує — вони в разі виявлення помилки у фінзвітності наполягають на її перездачі з правильними показниками. Адже фінзвітність наразі є додатком та невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток.

Тож для засновників та інших користувачів фінзвітності спрацює спосіб, встановлений НП(С)БО 6.

А от для податківців — ні. Доведеться скласти фінзвітність за 2020 рік (або ж і за звітні періоди самого 2020 року, в яких були зазначені помилкові дані, якщо декларація з податку на прибуток складалася щоквартально).

Відповідно, якщо помилка не була виправлена у фінзвітності станом на 01.01.2021 р. (за бухгалтерським методом), то фінзвітність, подана ДПС за 2021 рік, теж містить хибні дані. Тому і її доведеться перездати (разом із уточнюючою декларацією з податку на прибуток, адже окремо, без декларації, перездати уточнюючу форму додатку не вдасться).

Нормативна база

  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • НП(С)БО 6 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну від 28.05.1999 р. №137.

Автор: Єгорова Юлія

До змісту номеру