• Посилання скопійовано

З якої дати застосовувати метод участі в капіталі?

Підприємство на початку 2021 р. (але не з 01.01) придбало корпоративні права (90%) іншого підприємства з метою подальшого продажу. Станом на квітень 2022 р. корпоративні права не продані і не плануються до продажу найближчим часом. З якого моменту вести облік придбаних корпоративних прав за методом участі в капіталі?

Усі фінансові інвестиції під час їх первісного визнання відображають у бухгалтерському обліку за собівартістю (п. 4 НП(С)БО 12).

А вже на кожну дату балансу вартість фінансових інвестицій переглядають, застосовуючи один із чотирьох методів оцінки:

  • за справедливою вартістю (п. 8);
  • за собівартістю з урахуванням зменшення корисності (п. 9);
  • за амортизованою собівартістю (п. 10);
  • за методом участі в капіталі (п. 11).

Фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства, які планується продати протягом дванадцяти місяців з дати придбання, обліковують за справедливою вартістю чи за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції (п. 8, 9, 17 НП(С)БО 12). Так само обліковують фінансові інвестиції, якщо асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

У решті випадків фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства обліковують за методом участі в капіталі.

Асоційованим називають підприємство, на яке інвестор має істотний вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора (п. 4 НП(С)БО 23). Одним зі свідчень істотного впливу є володіння 20% або більше статутного капіталу підприємства (див. п. 3 НП(С)БО 12).

На наш погляд, підприємство, корпоративні права якого придбані, є асоційованим підприємством стосовно підприємства, яке придбало корпоративні права.

Отже, на дату придбання корпоративних прав їх відображали за собівартістю.

Далі на дату балансу 31.12.2022 р. підприємство мало оцінити, чи будуть корпоративні права продані протягом 12 місяців з дати придбання. Або чи провадить діяльність асоційоване підприємство в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців. Наприклад, якщо придбали 11.01.2021 р., варто оцінити, чи будуть корпоративні права продані до 11.01.2022 р. Окрім того, слід з’ясувати, чи є можливість отримати від асоційованого підприємства кошти (дивіденди) до кінця 2022 року?

Якщо корпоративні права не будуть продані до 11.01.2022 р., але немає можливості отримати кошти від асоційованого підприємства до кінця 2022 року, то станом на 31.12.2022 р. корпоративні права не обліковують за методом участі в капіталі.

Якщо корпоративні права не будуть продані до 11.01.2022 р., але є можливість отримати кошти від асоційованого підприємства до кінця 2022 року, то станом на 31.12.2022 р. корпоративні права слід облікувати за методом участі в капіталі.

Таку перевірку слід робити на кожну дату балансу.

Також див. статтю «Доходи від участі в капіталі» в «ДК» №19/2019.

Нормативна база

  • НП(С)БО 12 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну від 26.04.2000 р. №91.
  • НП(С)БО 23 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затверджене наказом Мінфіну від 18.06.2001 р. №303.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру