• Посилання скопійовано

Про надання індивідуальної податкової консультації

Iндивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 08.11.2021 р. №4227/IПК/99-00-07-05-01-06

Про надання індивідуальної податкової консультації

Суттєво. СГ, які застосовують РРО, зобов'язані забезпечити безумовне виконання вимог Положення №13, які були чинними на момент введення РРО в експлуатацію.

! СГ, які застосовують РРО

Державна податкова служба України за результатами розгляду звернення товариства з обмеженою відповідальністю <...> (далі — Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, повідомляє таке.

Товариство з метою практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, звернулось із такими запитаннями:

Чи діють норми абзацу першого пункту третього Наказу Міністерства фінансів України від 18.06.2020 р. №306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 р. №13» (далі — Наказ №306) щодо нерозповсюдження вимог до форми та змісту розрахункових документів, що створюються реєстратором розрахункових операцій (далі — РРО) та які перебували на обліку в контролюючих органах до набрання чинності з урахуванням норм Наказу №306?

Чи діють норми пункту другого Наказу Міністерства фінансів України від 08.06.2021 г. №329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів» (далі — Наказ №329) щодо нерозповсюдження вимог до форми та змісту розрахункових документів, що створюються РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах, до дня набрання чинності з урахуванням норм Наказу №329?

Чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які перебували на обліку в контролюючих органах до набрання чинності Наказом №306, у частині створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; повного найменування платіжної системи; QR-коду?

У випадку необхідності доопрацювання наведених вище РРО, таке доопрацювання стосується паперових чи електронних розрахункових документів, створених РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах, до 01 серпня 2021 р.?

Чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах, до 01 жовтня 2021 р. у частині забезпечення можливості виконання всіх вимог і змісту розрахункових документів?

У випадку необхідності доопрацювання наведених вище РРО таке доопрацювання стосується паперових чи електронних розрахункових документів, створених РРО, що включені до Державного реєстру РРО та які перебували на обліку в контролюючих органах, до 01 серпня 2021 р. і 01 жовтня 2021 р. відповідно?

Щодо питань 1 та 2

Відповідно до частини другої статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Частиною сьомою статті 15 Закону України від 17 березня 2011 року №3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» визначено, що накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Відповідно до пункту 5 Наказу №306 встановлено, що цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Також пунктом 4 Наказу №329 визначено, що цей наказ набирає чинності з 01 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Враховуючи викладене, на сьогодні положення Наказів №306 та №329 набрали чинності (є діючими).

Щодо питань 3 — 6

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон №265). Його дія поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Статтею 8 Закону №265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО та/або програмних РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до пункту 1 розділу I Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. №13 (далі — Положення №13), визначено, що форми і зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, які в обов'язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням Iнтернету, при здійсненні розрахунків суб'єктами господарювання для підтвердження факту: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, мають відповідати його вимогам.

Наказами №306 та №329 було внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.

Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються і друкуються РРО та програмними РРО.

Наказ №329 стосується виключно наявності з 01.10.2021 року у фіскальних касових чеках, які формуються всіма без виключення РРО та програмними РРО, цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Додатково звертаємо увагу Товариства, що за своєю суттю індивідуальна податкова консультація є роз'ясненням контролюючого органу, яке надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган.

Також відповідно до пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України одним із основних реквізитів звернення на отримання індивідуальної податкової консультації є, зокрема, наведення фактичних обставин.

Водночас інформації (фактичних обставин), наведеної у зверненні, недостатньо для надання остаточної відповіді щодо порушених питань, а тому з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства та з метою встановлення реального обсягу обов'язків, пов'язаних із необхідністю доопрацювання РРО, що використовуються Товариством, слід виходити із такого:

встановити дату введення в експлуатацію кожного екземпляра РРО, який перебуває на обліку в органах ДПС; рекомендуємо Товариству порівняти можливості таких РРО із чинною, на момент введення їх в експлуатацію, редакцією Положення №13;

забезпечити безумовне виконання вимог Положення №13, які були чинними на момент введення РРО в експлуатацію;

отримати від виробника через акредитовані Центри сервісного обслуговування інформацію про технічну можливість доопрацювання РРО або її відсутність, по кожній моделі РРО та їх версій програмного забезпечення, з урахуванням дати введення в експлуатацію.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України податкова консультація діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультації, має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

До змісту номеру