• Посилання скопійовано

Щодо застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати

Лист Міністерства економіки України від 27.10.2021 р. №4711-06/52043-07

Щодо застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати

Суттєво. Премія, нарахована за період, що перевищує місяць, відноситься частинами до заробітку місяців, кількість яких відповідає кількості місяців, за які така премія нарахована.

! Працедавцям

Міністерство економіки України розглянуло лист <...> щодо застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. №100 (зі змінами) (далі — Порядок), та в межах компетенції повідомляє.

Питання 1, 3. Згідно з частиною першою абзацу третього пункту 3 Порядку премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Тобто при обчисленні середньої заробітної плати всі види премій, в тому числі й за місяць, враховуються частинами шляхом додавання до заробітку працівника частини премії протягом тієї кількості місяців, за який вони нараховані (за місяць — місяць, за квартал — три місяці, за півріччя — шість місяців, за рік — дванадцять місяців тощо), починаючи з місяця їх нарахування.

Частиною другою абзацу третього пункту 3 Порядку встановлено, що для врахування премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період необхідно до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додати частину, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Отже, для визначення частини премії, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, необхідно суму нарахованої працівнику премії розділити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів у тому періоді, за який премія нарахована, та помножити на кількість відпрацьованих працівником робочих днів у місяцях розрахункового періоду, до якого відноситься премія з урахуванням положень частини першої абзацу третього пункту 3 Порядку.

Разом з тим зазначаємо, що проведення розрахунків за наведеними прикладами не належить до компетенції Мінекономіки.

Питання 2. Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні дванадцять календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Згідно з частиною першою абзацу третього пункту 3 Порядку премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Отже, премія, нарахована за попередні місяці (періоди), включається до розрахунку середнього заробітку з місяця нарахування. Премія, нарахована за період, що перевищує місяць, відноситься частинами до заробітку місяців, кількість яких відповідає кількості місяців, за які така премія нарахована. Відлік таких місяців ведеться вперед від місяця нарахування премії.

У зазначеному в листі випадку працівник звільняється у жовтні 2021 року, тому премія за квартал, яка нарахована в жовтні 2021 року, не враховуватиметься при обчисленні середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, оскільки жовтень не відноситься до розрахункового періоду для нарахування компенсації.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Заступник міністра економіки України С. ГЛУЩЕНКО

До змісту номеру