• Посилання скопійовано

Що нового

Діє Закон про енергетичну ефективність

! Усім

У зв'язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 12.11.2021 р. наступного дня набрав чинності Закон «Про енергетичну ефективність».

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади відносин, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії, і регулює відносини, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності, та спрямований на посилення енергетичної безпеки, скорочення енергетичної бідності, сталий економічний розвиток, збереження первинних енергетичних ресурсів та скорочення викидів парникових газів.

Законом визначено основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель; засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади.

Законом також визначено:

особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель чи придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;

вимоги до екодизайну продуктів, пов'язаних зі споживанням енергії;

засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;

особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;

стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;

стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання;

основні засади здійснення енергосервісу;

популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;

відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Закон України від 21.10.2021 р. №1818-IX чинний з 13.11.2021 р.


Діє Закон щодо розвитку виробництва біометану

! Виробникам біометану, газівникам

У зв'язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 10.11.2021 р. наступного дня набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану».

Закон передбачає запровадження реєстру біометану — електронної системи облікових записів, призначеної для реєстрації поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану. Веде реєстр Міністерство енергетики.

Створення облікового запису в реєстрі біометану здійснюється після проведення незалежного аудиту об'єкта виробництва біометану, що підтверджує його спроможність здійснювати виробництво біометану. Незалежний аудит об'єкта виробництва біометану здійснюється у порядку, передбаченому Порядком функціонування реєстру біометану. Зазначений Порядок має бути прийнятий КМУ протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Надання доступу виробникам біометану до газотранспортної або газорозподільної системи здійснюється з дотриманням вимог Закону «Про ринок природного газу» та у порядку, передбаченому кодексом газотранспортної системи або кодексом газорозподільних систем.

Гарантія походження біометану формується за допомогою реєстру біометану центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, відповідно до Порядку функціонування реєстру біометану.

Гарантія походження біометану формується безоплатно та надається виробнику біометану протягом 5 робочих днів з дня внесення інформації до реєстру біометану.

Гарантія походження біометану формується в електронному вигляді з урахуванням вимог Закону «Про електронні документи та електронний документообіг».

Підставами для відмови у формуванні гарантії походження біометану є подання до реєстру недостовірної інформації або подання інформації не у повному обсязі.

Гарантія походження біометану може підлягати передачі, розподілу та анулюванню.

Одночасно з анулюванням гарантії походження біометану Міністерство енергетики формує сертифікат походження біометану.

Закон України від 21.10.2021 р. №1820-IX чинний з 11.11.2021 р.


Дитячому харчуванню — європейську якість

! Виробникам дитячого харчування, рекламникам

У зв'язку з офіційним опублікуванням у газеті «Голос України» 12.11.2021 р. наступного дня набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері забезпечення дитячим харчуванням у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу».

Законом визначено спеціальні вимоги до дитячого харчування, вимоги до його реклами та перелік обов'язкової додаткової інформації про дитяче харчування, яка має міститися у маркуванні.

Установлено, що дитяче харчування, яке відповідало вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що діяли до введення в дію цього Закону, але не відповідає вимогам цього Закону, може вироблятися та/або вводитися в обіг протягом 3 років після набрання чинності цим Законом. Таке дитяче харчування може перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності або дати «вжити до...».

Висновки санітарно-гігієнічної експертизи на дитяче харчування та затверджені етикетування, які були чинними на день введення в дію цього Закону, залишаються чинними до закінчення зазначених у них термінів дії.

Водночас втрачає чинність Закон від 14.09.2006 р. №142-V «Про дитяче харчування».

Закон України від 21.10.2021 р. №1822-IX
чинний з 13.11.2021 р. та вводиться в дію з 13.05.2022 р.


Затверджено форму спрощеної податкової декларації з ПДВ

! Нерезидентам — платникам ПДВ

Міністерство фінансів затвердило форму спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість та форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також Порядок заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість.

Порядок визначає особливості заповнення і подання спрощеної податкової звітності з ПДВ, дія якого поширюється на осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники ПДВ відповідно до п. 208-1.2 ст. 208-1 розд. V ПКУ.

Податкову звітність подає особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до п. 208-1.2 ПКУ, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів-нерезидентів, які надають електронні послуги, визначені пп. 14.1.56-5 ПКУ, місце постачання яких розташоване на митній території України, шляхом електронної ідентифікації, протягом 40 к. д., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізособам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Наказ Мінфіну від 21.10.2021 р. №555
набирає чинності з 01.01.2022 р., але не раніше дня офіційного опублікування,
станом на 17.11.2021 р. офіційно не опублікований


Розширено перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

! Працівникам і працедавцям

Міністерство охорони здоров'я доповнило Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, затверджений наказом МОЗ від 04.10.2021 р. №2153, постановивши, що обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають також працівники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. №83.

Наказ МОЗ від 01.11.2021 р. №2393 набирає чинності 09.12.2021 р.


Зміни в Порядку надання спецдозволів на користування надрами

! Надрокористувачам

Кабмін вніс зміни до п. 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, якими передбачено доповнення переліку підстав для внесення змін до дозволу, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 р. №615.

Новою підставою є отримання юрособою в концесію об'єктів права державної власності, власності АРК чи комунальної власності, а також майна госптовариств, 100% акцій (часток) яких належать державі, АРК, територіальній громаді або іншому госптовариству, 100% акцій (часток) якого належать державі, якщо згідно з умовами концесійного договору, укладеного у період до 31.12.2021 р., концесіонер стає правонаступником надрокористувача.

У цьому випадку заявник має додати до відповідної заяви, окрім інших документів, визначених п. 17 Порядку, засвідчену копію концесійного договору.

Постанова КМУ від 28.10.2021 р. №1151 чинна з 16.11.2021 р.


Порядок видачі юрособам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації удосконалено

! Iнкасаторам

Нацбанк затвердив зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою НБУ від 24.12.2015 р. №926.

Так, рішення з питань видачі ліцензій юрособам на надання банкам послуг з інкасації, надання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки прийматиме Правління НБУ, а не Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ.

Юрособа-заявник повинна мати головного бухгалтера, який, своєю чергою, повинен відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

Крім того:

уточнено вимоги до фінансового становища юрособи;

визначено строки та умови, за яких у разі нездійснення юрособою діяльності з надання банкам послуг з інкасації або непроведення операцій з оброблення та зберігання готівки НБУ має право прийняти рішення про анулювання дії відповідної ліцензії чи погодження;

визначено вимоги до професійної придатності та бездоганної ділової репутації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки;

уточнено вимоги та перелік документів, які юрособа зобов'язана подати до НБУ для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

розширено перелік умов, у разі порушення яких Нацбанк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юрособою операцій з оброблення та зберігання готівки;

визначено нову форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації.

Встановлено, що НБУ розглядає документи юросіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, що надійшли до набрання чинності цією постановою, без урахування внесених нею змін.

Постанова НБУ від 08.11.2021 р. №115 чинна з 11.11.2021 р.


Мінцифри займеться «Дія Сіті»

! Резидентам «Дія Сіті»

Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою КМУ від 18.09.2019 р. №856, розширивши перелік основних завдань та функцій Міністерства.

Так, до основних завдань Мінцифри віднесено формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку та функціонування правового режиму «Дія Сіті».

Згідно зі змінами Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань:

приймає рішення про набуття статусу резидента «Дія Сіті», про залишення заяви про набуття статусу резидента «Дія Сіті» без розгляду, про відмову в набутті статусу резидента «Дія Сіті», про втрату статусу резидента «Дія Сіті» в порядку, передбаченому Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», а також вживає заходів щодо забезпечення внесення відповідних записів до реєстру «Дія Сіті»;

вживає організаційних заходів щодо забезпечення функціонування реєстру «Дія Сіті» та є його держателем;

здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення реєстру «Дія Сіті», відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист інформації, що міститься в реєстрі «Дія Сіті», або делегує ці повноваження державному унітарному підприємству, що належить до сфери його управління;

здійснює в порядку та межах, що визначені Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», контроль за відповідністю заявників та резидентів «Дія Сіті» вимогам, визначеним ст. 5 зазначеного Закону;

здійснює розгляд звітів про відповідність, незалежних висновків та іншої інформації про резидентів «Дія Сіті» щодо наявності ознак, що можуть бути підставою для прийняття рішення про втрату статусу резидента «Дія Сіті».

Мінцифри для виконання покладених на нього завдань має право отримувати від інших державних органів, компетентних органів іноземних держав та міжнародних міжурядових організацій інформацію з метою накопичення відомостей про відповідність чи невідповідність заявників та резидентів «Дія Сіті» вимогам, визначеним ст. 5 Закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Постанова КМУ від 03.11.2021 р. №1162 чинна з 13.11.2021 р.


Управлінню охороною праці — електронний документообіг

! Працедавцям

Міністерство економіки України затвердило Порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці.

Порядок є обов'язковим для всіх роботодавців за умови прийняття ними рішення щодо впровадження електронного документообігу, створення та використання якого передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, шляхом видання відповідного наказу або розпорядження.

Дія цього Порядку не поширюється на відносини, врегулювання яких здійснюється в іншому порядку відповідно до вимог актів вищої юридичної сили.

Одночасно з прийняттям вищезазначеного рішення роботодавець зобов'язаний затвердити:

1) перелік документів, ведення яких передбачається у електронній формі (далі — Перелік);

2) порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів, зазначених у Переліку.

Наказ Мінекономіки від 28.10.2021 р. №839-21
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 17.11.2021 р. офіційно не опублікований


Є форма заявки на держпідтримку селян на меліорованих землях

! Сільгоспвиробникам на меліорованих землях

Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до п. 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, затвердженого постановою КМУ від 11.10.2021 р. №1070, затвердило форму заявки на отримання державної підтримки сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують меліоровані землі.

Заявку слід подати до Мінагрополітики у паперовому або електронному вигляді до 01.12.2021 р.

Наказ Мінагрополітики від 02.11.2021 р. №330 чинний з 12.11.2021 р.

Новини підготувала Анастасія ПОРИТКО, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру