• Посилання скопійовано

Щодо відповідальності за порушення строку прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення та подання заяви-розрахунку

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 11.10.2021 р. №2369-11-1

Щодо відповідальності за порушення строку прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення та подання заяви-розрахунку

Суттєво. 10-денний термін для призначення застрахованій особі комісією (уповноваженим) із соціального страхування матеріального забезпечення починається через 7 днів після дати закінчення періоду дії листка непрацездатності.

! Працедавцям

Розглянувши лист щодо відповідальності за порушення строку прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення та подання заяви-розрахунку, виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі — виконавча дирекція Фонду) в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон №1105) документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються роботодавцем (комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства) не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Пунктом 2 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 р. №12 (далі — Порядок №12), передбачено, що у разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов'язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону №1105, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.

Згідно з положеннями частини першої статті 34 Закону №1105 робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

Відповідно до статті 32 Закону №1105 та пункту 9 Порядку №12 після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника останній зобов'язаний здійснити виплату матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Згідно із Порядком видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.06.2021 р. №1234, е-листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності.

Отже, десятиденний термін для призначення застрахованій особі комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства матеріального забезпечення починається через сім днів після дати закінчення періоду дії листка непрацездатності.

Що стосується відповідальності за порушення роботодавцем строку призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, а також неподання у 5-денний термін заяви-розрахунку, то ні Законом №1105, ні Порядком №12 така відповідальність не передбачена.

Директор Т. МИХАЙЛЕНКО

До змісту номеру