• Посилання скопійовано

Стосовно порядку реєстрації ПРРО

Iндивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 09.11.2021 р. №4236/IПК/99-00-07-05-01-06

Стосовно порядку реєстрації ПРРО

Суттєво. Фактична адреса господарської одиниці, де застосовується ПРРО, має відповідати адресі, зазначеній у реєстраційному посвідченні ПРРО та розрахунковому документі, що створює ПРРО.

! СГ, які застосовують ПРРО

Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ (далі — Товариство) про надання індивідуальної податкової консультації щодо практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення Товариство планує в своїй діяльності використовувати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі — ПРРО), в зв'язку з чим просить надати роз'яснення стосовно порядку реєстрації ПРРО.

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або ПРРО (далі — РРО та/або ПРРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг встановлені Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон №265).

Пунктами 1 та 2 статті 3 Закону №265 передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Iнтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО, QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).

Місце продажу у розумінні Закону №265 є господарським об'єктом (господарською одиницею).

Процедура реєстрації ПРРО в контролюючих органах регулюється Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 р. №317, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 р. за №635/34918 (далі — Порядок №317).

Адреса господарської одиниці є обов'язковим реквізитом реєстраційного посвідчення, форма якого встановлена Порядком №317, та фіскального касового чека, форма якого затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за №220/25350 (далі — Наказ №13).

Відповідно до пункту 2 розділу IV Порядку №317, ПРРО може застосовуватись лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

Пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого Наказом №13, визначено обов'язкові реквізити фіскального касового чека на товари (послуги), зокрема:

назва господарської одиниці — найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику «Типи об'єктів оподаткування» та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);

адреса господарської одиниці — адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3).

Враховуючи викладене, фактична адреса господарської одиниці, де застосовується ПРРО, має відповідати адресі, зазначеній у реєстраційному посвідченні ПРРО та розрахунковому документі, що створює ПРРО.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер, діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультації, і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

До змісту номеру