• Посилання скопійовано

Щодо подання документів про страховий стаж

Лист Пенсійного фонду України від 07.09.2021 р. №26471-25682/О-05/8-2800/21

Щодо подання документів про страховий стаж

Суттєво. Скановану копію трудової книжки та інших документів про стаж можна подати засобами вебпорталу ПФУ, скориставшись пунктом меню особистого кабінету користувача «Комунікації з ПФУ» — «Відомості про трудові відносини».

! Працівникам і працедавцям

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV (далі — Закон №1058), який набув чинності з 1 січня 2004 року, визначено поняття страховий стаж.

Згідно зі статтею 24 Закону №1058 страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Частиною 2 цієї статті визначено, що з 01.01.2004 р. страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону №1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом №1058.

Види трудової діяльності, за період до 01.01.2004 р., що зараховуються до стажу роботи, який дає право на пенсію, визначені статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон №1788).

Згідно зі статтею 62 Закону №1788, основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній підтвердження наявного трудового стажу здійснюється у Порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. №637, а саме: на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Для забезпечення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі у повному обсязі постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1084 було затверджено Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок).

Пунктом 6 Порядку визначено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються Пенсійному фонду України через вебпортал у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов'язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису.

Пунктом 8 Порядку передбачено надання сканованих копій документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. №637.

Враховуючи викладене, скановану копію трудової книжки та інших документів про стаж можна подати засобами вебпорталу, скориставшись пунктом меню особистого кабінету користувача «Комунікації з ПФУ» — «Відомості про трудові відносини».

Заступник директора Департаменту — начальник управляння О. БОНДАРЕНКО

До змісту номеру