• Посилання скопійовано

Як відкрити мініАЗС: отримання ліцензії

ТОВ є платником акцизного податку, має ліцензію на зберігання пального та є розпорядником акцизного складу. Пальне використовується виключно для власних потреб. Підприємство планує відкрити ще одну мініАЗС для заправляння власного автотранспорту, за адресою, відмінною від адреси місця зберігання пального, зазначеної в наявній ліцензії. Також буде зареєстровано ще один акцизний склад. Чи потрібно внести зміни до чинної ліцензії, чи отримати нову? Чи обов’язково має бути зазначено загальну місткість резервуарів у ліцензії на зберігання пального? Які документи подати для отримання ліцензії на зберігання пального та реєстрації ще одного акцизного складу?

Скільки ліцензій?

Зберігання пального здійснюється суб’єктами господарювання (далі — СГ) всіх форм власності за наявності ліцензії (ч. 1 ст. 15 Закону №481). СГ отримують ліцензії на право зберігання пального за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років.

Місце зберігання пального — місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування (ст. 1 Закону №481).

Ліцензію на право зберігання пального не отримують на місця зберігання пального, що використовуються:

— підприємствами, установами й організаціями, які повністю утримуються за кошти державного або місцевою бюджету;

— підприємствами, установами й організаціями системи державною резерву;

— суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Також СГ має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального у місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які вже отримано відповідні ліцензії (ст. 15 Закону №481).

Таким чином, якщо підприємству, враховуючи виключення щодо отримання ліцензії, все ж треба отримати ліцензію, то орієнтуємося саме на територію розташування місця зберігання.

Так, ДПС зазначає: якщо на одній земельній ділянці розташовано декілька споруд або ємностей для зберігання пального, СГ отримують одну ліцензію на право зберігання пального на місце (територію), що використовується для зберігання такого пального.

У цьому випадку треба внести зміни до чинної ліцензії, зазначивши новий обсяг зберігання пального.

Якщо мініАЗС буде розташована на іншій земельній ділянці за іншою адресою, то потрібно отримати ще одну ліцензію на зберігання пального, бо ліцензія отримується на кожне місце зберігання пального — так консультують податківці.

Консультують податківці

...ліцензія отримується на кожне місце оптової або роздрібної торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального. За відсутності місць оптової торгівлі пальним отримується одна ліцензія на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Роз’яснення Центрального міжрегіонального управління ДПС
по роботі з великими платниками податків від 29.07.2022

Документи для отримання ліцензії на зберігання пального при реєстрації нового АС

Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним чи на право зберігання пального разом із заявою додатково подають засвідчені заявником копії таких документів:

— документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою чи інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним чи зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

— акт введення в експлуатацію об’єкта, або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним чи зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним чи зберігання пального;

— дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки й експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

СГ, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі СГ у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження (ст. 15 Закону №481).

Отже, якщо підприємство використовує пальне виключно для власного споживання, для отримання ліцензії на нове місце зберігання воно подає заяву, де зазначає дані щодо ємностей та резервуарів, зокрема обсяг та місце зберігання.

Увага: в ліцензії обов’язково зазначається загальна місткість резервуарів та ємностей.

Реєстрація акцизного складу

Для реєстрації нових акцизних складів, внесення змін до даних про акцизні склади, анулювання реєстрації акцизних складів, усунення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників щодо акцизних складів платник акцизного податку подає заяву про внесення відповідних змін (п. 11 Порядку №408).  Заява надсилається контролюючому органу та приймається у порядку, встановленому для реєстрації.

Що писати в заяві на реєстрацію нового АС

У разі введення в експлуатацію нових акцизних складів після реєстрації особи як платника акцизного податку платник акцизного податку — розпорядник акцизного складу подає заяву з відміткою про реєстрацію акцизного(их) складу(ів) та зазначає в ній дані про ті акцизні склади, які підлягають реєстрації. <...>

У разі введення нового(их) акцизного(их) складу(ів) в експлуатацію:

— у розд. 2 «Дія та вид діяльності» (далі — Розділ 2) проставляється позначка «Реєстрація акцизного(их) складу(ів)» та позначка для відповідного виду діяльності — «Реалізація пального» або «Реалізація спирту етилового»;

— у розд. 5 «Відомості про акцизні склади» (далі — Розділ 5) зазначається інформація про ті акцизні склади, що введені в експлуатацію після реєстрації особи платником акцизного податку і підлягають реєстрації;

— графи 7 — 11 (інформація про документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням та/або територією, що належить до акцизного складу) Розділу 5 заповнюються лише у разі подання заяви із позначкою «Реєстрація акцизного складу» з обраним видом діяльності «Реалізація пального». У разі зазначення даних про Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у графі 10 «початок» розділу 5 Заяви зазначається дата державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно. У графі 11 «закінчення» розділу 5 Заяви зазначається дата, яка визначається з урахуванням можливого (прогнозованого) періоду дії права на таке майно, який може бути необмеженим. <...>

ЗІР, підкатегорія 114.11.01

Нормативна база

  • Закон №481 — Закон України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
  • Порядок №408 — Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затверджений постановою КМУ від 24.04.2019 №408.

Автор: Пантюхова Анна

До змісту номеру