• Посилання скопійовано

Чи брати волонтерів до штату?

У благодійному фонді (неприбуткова організація) є особи, які допомагають розвозити допомогу потерпілим від російської агресії, військовим тощо. Чи повинні ці особи бути офіційно прийняті на роботу до благодійного фонду працівниками, щоб їм видати посвідчення від благодійного фонду? Яка процедура реєстрації волонтером?

Співпраця волонтерів із благодійним фондом

Волонтер — фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги (ч. 1 ст. 7 Закону про волонтерську діяльність).

Організації й установи, які є неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, можуть на підставі ч. 1 ст. 5 Закону про волонтерську діяльність залучати до своєї діяльності волонтерів.

Зі ст. 1 Закону про волонтерську діяльність випливає, що волонтерська діяльність — це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога — роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Тож, якщо люди добровільно беруть участь у роботі благодійної організації на волонтерських засадах, то вони не є працівниками такої організації і заробітна плата їм за це не нараховується та не виплачується. Відповідно, робота волонтерів не обмежується в часі, не потребує обліку та не впливає на статус благодійної організації.

Звісно, такі люди можуть працювати у благодійній організації і як наймані працівники, яким потрібно нараховувати зарплату за виконану роботу з дотриманням усіх норм трудового законодавства. Тобто, якщо благодійна організація бажає, щоб такі люди дотримувалися трудового розпорядку, а самі люди бажають отримати робоче місце, знаряддя праці, надані благодійною організацією, гарантований час відпочинку, страховий стаж, оплату праці, лікарняні та відпусткові, — для цього з ними треба укласти трудовий договір (його форму замінює звичайний наказ про прийняття на роботу). Але тоді займатися волонтерством вони зможуть у вільний від роботи час.

При цьому неприбуткова організація має право:

залучати до своєї діяльності волонтерів на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору (ч. 2 ст. 7 Закону про волонтерську діяльність);

видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації (ч. 2 ст. 5 Закону про волонтерську діяльність);

відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені ст. 11 цього Закону (ч. 2 ст. 5 Закону про волонтерську діяльність), а саме:

— на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця провадження волонтерської діяльності;

— на отримання візи;

— на харчування, коли волонтерська діяльність триває понад 4 години на добу;

— на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме понад 8 годин;

— на поштові і телефонні послуги, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

— на медичний огляд, вакцинацію та інші лікувально-профілактичні заходи, безпосередньо пов’язані з наданням волонтерської допомоги.

Волонтеру такі витрати неприбуткова організація відшкодовує на підставі підтвердних документів. Але спочатку, якщо організація планує відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги, між волонтером та неприбутковою організацією обов’язково укладається договір про провадження волонтерської діяльності, і він має відповідати вимогам законодавства, зокрема, визначеним у ст. 9 Закону про волонтерську діяльність.

Крім того, відшкодування неприбутковою організацією особі-волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу на підставі пп. 165.1.64 та 165.1.65 ПКУ. ЄСВ також не буде. Адже витрати, що відшкодовуються, не є ані зарплатою, ані винагородою за виконані роботи, надані послуги за цивільно-правовим договором.

Страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону про страхування (ч. 2 ст. 5 Закону про волонтерську діяльність) тощо.

Тож для того, щоб благодійна організація могла видати волонтеру своє посвідчення, із ним треба укласти договір (але не трудовий, а про провадження волонтерської діяльності).

Процедура реєстрації волонтером

Згідно зі ст. 7 Закону про волонтерську діяльність волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Неповнолітні особи здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальників. Неповнолітні особи не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абз. 8, 10, 13 — 15 ч. 3 ст. 1 цього Закону, а також у медичних закладах.

Волонтери можуть надавати допомогу індивідуально. Проте, згідно зі ст. 7 Закону про волонтерську діяльність, індивідуальні волонтери зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів. Посвідки таким волонтерам видають підрозділи Територіальної оборони, Збройні сили України, Держслужба з надзвичайних ситуацій та органи місцевої влади.

Також зверніть увагу на те, що в Україні існує податковий реєстр волонтерів, який має на меті реєстрацію волонтерів-благодійників в органах ДПС виключно для того, щоб звільнити від оподаткування благодійні кошти, які волонтер збирає на особисті рахунки.  Тож якщо волонтер не займається збором коштів із благодійною метою, йому не потрібно ніде реєструватися.

Роз’яснюють податківці

Для включення до Реєстру волонтерів благодійник-фізособа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі — контролюючий орган), у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). Включення до Реєстру волонтерів здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених п. 2 прим. 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, забороняється. <...>

До доопрацювання відповідного програмного забезпечення заяви подаються в паперовій формі, за формою №1-РВ з позначкою «Включення до реєстру»...

При цьому, з метою забезпечення дотримання положень Закону №2757, контролюючі органи приймають заяви, подані у паперовій формі, без додатків.

ГУ ДПС у Тернопільській області, 09.01.2023

Нормативна база

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру