• Посилання скопійовано

Різниця між ціною договору та ціною «витягнутої руки» — не дивіденди

Компанія придбала на позабіржовому ринку держоблігації США (допущені до обігу на ринку України) у нерезидента (ОАЕ), який опосередковано володіє 24% СК компанії. Нерезидент надав довідку для уникнення подвійного оподаткування. Угода підпадає під контрольовану операцію. На виконання умов принципу «витягнутої руки» компанія наприкінці року має відкоригувати ціну. Чи прирівнюватиметься до дивідендів різниця між вартістю за ціною договору та ціною, що відповідає принципу «витягнутої руки», згідно з пп. 14.1.49 ПКУ? Чи оподатковувати різницю податком на доходи нерезидентів?

Для потреб оподаткування до дивідендів прирівнюються також суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки» (пп. 14.1.49 ПКУ).

Про які цінні папери (корпоративні права) тут ідеться?

Дивимося відповідь на запитання 2 в розділі ІІ УПК від 20.08.2021 №480 (див. «ДК» №36/2021).

ДПС зазначає, що з огляду на контекст норми (в дужках після фрази «цінні папери» зазначаються «корпоративні права») під цінними паперами в абзаці 4 пп. 14.1.49 ПКУ потрібно розуміти ті цінні папери, які посвідчують корпоративні права, а не будь-які цінні папери. Отже, для потреб оподаткування дивідендів «цінними паперами» вважаються пайові цінні папери, визначені у ч. 7 ст. 8 Закону від 23.02.2006 №3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які перебувають в управлінні емітента) та надають власникові зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. До пайових цінних паперів належать:

— (а) акції;

— (б) інвестиційні сертифікати;

— (в) сертифікати фондів з управління нерухомістю;

— (г) акції корпоративного інвестиційного фонду.

А в наведеній у запитанні ситуації компанія придбала держоблігації США, а не пайові цінні папери, тому різниця, яка виникає між ціною договору і ціною «витягнутої руки», не належить до дивідендів.

Таким чином, з цієї різниці, на наш погляд, податок не доходи нерезидентів не стягується.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру