• Посилання скопійовано

Облік відшкодування за браковані імпортовані товари

Підприємство імпортувало ножі і втулки для використання у виробництві продукції. Згодом з’ясувалося, що вони браковані. Уклали додаткову угоду з нерезидентом про повернення договірної вартості товарів і частково мита. А бракований товар буде здано на металобрухт. Чи потрібно нараховувати компенсувальне ПЗ з ПДВ? Як відобразити у бухгалтерському обліку?

Списання бракованого товару

Позаяк браковані імпортовані ножі і втулки не використовуватимуться за призначенням, їх списують з балансу: Д-т 947 К-т 20 — за собівартістю.

Нагадаємо, що до собівартості запасів включаються суми, які сплачуються постачальникові, суми ввізного мита, транспортно-заготівельні витрати тощо (п. 9 НП(С)БО 9).

За умовами запитання постачальник відшкодовує повну вартість самих запчастин та 10% мита.

Водночас, на наш погляд, підприємству потрібно нарахувати компенсувальне ПЗ з ПДВ за пп. «г» пп. 198.5 ПКУ на вартість таких товарів, бо вони використані в операціях, що не є господарською діяльністю.

А база оподаткування, на наш погляд, має визначатися виходячи з митної вартості ввезених товарів. Наприклад, таку думку читаємо в ІПК ДФСУ від 06.12.2018 №5129/6/99-99-15-03-02-15/ІПК (див. «ДК» №52/2018, коментар «ДК»). Адже саме з такої вартості сплачувався на митниці ПДВ з цих товарів.

Також, на наш погляд, якщо до складу первісної вартості списаних товарів включалися інші товари, послуги, що придбавалися з ПДВ (наприклад, послуги перевезення), то на вартість таких складових також потрібно нарахувати компенсувальне ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ.

Проте податкова служба може мати іншу думку з цього питання, тому може бути доречним отримати індивідуальну податкову консультацію.

Оприбуткування металобрухту

Якщо підприємство здаватиме списані ножі і втулки на металобрухт, цей металобрухт слід оприбуткувати як актив: Д-т 209 К-т 719.

Оприбутковують за чистою вартістю реалізації металобрухту (див. пп. 2.13 Методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 №2). Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за мінусом очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Тобто це очікувана ціна продажу металобрухту.

Отримання відшкодування від постачальника

На дату укладення додаткової угоди з постачальником на повернення договірної вартості товарів і частково мита у бухгалтерському обліку роблять проведення: Д-т 375 К-т 716 — на суму відшкодування, передбачену угодою.

Якщо оплата буде в іноземній валюті, заборгованість фіксують як у такій іноземній валюті, так і в гривнях, за курсом НБУ на цю саму дату (п. 5 НП(С)БО 21).

Заборгованість на субрахунку 375 буде монетарна, адже вона погашатиметься коштами. А тому на дату отримання оплати та на дату балансу потрібно в загальному порядку визначати курсові різниці (п. 7, 8 НП(С)БО 21). Курсові різниці відображають на субрахунках 945 та 714.

Отримання відшкодування від постачальника: Д-т 312 К-т 375.

Причому на суму отриманого відшкодування ПДВ не нараховується, тому що це не є операцією постачання товарів, послуг. В п. 188.1 ПКУ прямо зазначено, що сума відшкодування шкоди не включається до договірної вартості. Тобто вона не включається до бази оподаткування.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру