• Посилання скопійовано

Порядок блокування ПН/РК далі вдосконалять

Проєктом постанови КМУ запропоновано внести зміни до окремих норм автоматизованого моніторингу відповідності ПН та РК критеріям оцінки ступеня ризиків. А саме: до ознаки безумовної реєстрації та переліку показників позитивної податкової історії платника ПДВ.

Мінфін все вірить, що може допомогти платникам ПДВ у питанні неправомірного блокування ПН та РК. Наразі на його сайті опубліковано черговий проєкт постанови КМУ щодо внесення змін до Порядку блокування ПН/РК.

Мета проєкту постанови КМУ

Його розроблено з метою виконання абзацу сьомого пункту 5 Закону №3219-ІХ щодо забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків (СМКОР) з урахуванням обсягу та питомої ваги його ризикових операцій. Це має запобігти набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового та удосконалити автоматизований моніторинг відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків. Буде доопрацьовано положення щодо ознаки безумовної реєстрації та показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Яких змін очікувати?

Проєктом постанови Мінфіну запропоновано внести зміни до окремих положень автоматизованого моніторингу відповідності ПН та РК критеріям оцінки ступеня ризиків, зокрема до підпункту 3 пункту 3 (ознака безумовної реєстрації) та додатка 3 до Порядку блокування ПН/РК (перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ).

У проєкті акта передбачається зміна однієї з одночасно виконуваних умов для безумовної реєстрації ПН/РК, зокрема, збільшення показника загальної суми сплати ПДВ за останні 12 місяців з 1 млн гривень до 10 млн гривень.

Показники позитивної податкової історії платника ПДВ

1. Обсяг постачання, зазначений платником ПДВ у ПН/РК (крім РК, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації в ЄРПН ПН/РК не перевищує 1 млн гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем — платником ПДВ, не перевищує 100 тис. гривень, та керівник — посадова особа такого платника ПДВ є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більш як у трьох (включно) платників ПДВ.

2. Платник податку реєструє на постійній основі протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести місяців в ЄРПН ПН/РК на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД/ДКПП.

3. Залишкова вартість ОЗ для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду становить понад 5 млн гривень та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника, за умови що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися.

4. Площа наявних у платника податку у власності (на праві власності/користування) орендованих земельних ділянок становить не менше ніж 200 га включно або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності — не менше ніж 0,5 га (станом на 1 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року та за які сплачено суму ПЗ з плати за землю у строки, передбачені законодавством, або платник ЄП IV групи сплатив ПЗ з ЄП у повному обсязі та у встановлені строки.

5. Сплачено суму ЄСВ на одного працівника, що перевищує суму ЄСВ з МЗП удвічі за останні 12 місяців, за умови що з початку попереднього року керівник та/або засновник платника податку не змінювалися та середньомісячна кількість працівників за останні 12 місяців становить не менше ніж 5 осіб.

6. Загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами, які подали ПН/РК для реєстрації в ЄРПН, становить понад 10 млн гривень.

Зміни у позитивній історії

Показник позитивної історії згідно з пунктом 2 буде доповнено умовами, які мають одночасно виконуватися:

1) у прийнятих для реєстрації та зареєстрованих в ЄРПН ПН/РК протягом шести послідовних місяців, що передують місяцю, в якому прийнято для реєстрації в ЄРПН податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку відображені операції з придбання товарів/послуг за чотирма кодами товару/послуги згідно з УКТЗЕД/ДКПП, обсяг за якими становить не менше 75% від загального обсягу придбання у цьому періоді;

2) операції з постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД/ДКПП, обсяг за яким становить не менше 75% від загального обсягу постачання у цьому періоді. При цьому значення показника Pпоточ є меншим ніж значення Рмакс.

За змінами умовою для відповідності позитивній історії передбачено, що середньомісячна сума сплаченого ПДФО з розрахунку на одну фізособу, якій нараховано дохід у вигляді заробітної плати, перевищує суму податку на доходи фізичних осіб, розраховану з подвійного розміру мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, за умови що з початку попереднього року керівник та/або засновник платника податку не змінювалися та середньомісячна кількість працівників за останні 12 місяців становить не менше ніж п’ять осіб.

При цьому період 12 місяців обчислюється від останнього звітного періоду, передбаченого для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, граничний термін подання якого настав.

Показник позитивної історії буде доповнено новими пунктами, якими передбачається, що:

1) одночасно виконуються такі умови:

загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому прийнято для реєстрації в ЄРПН податкову накладну / розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, які подали податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить понад 1 млн гривень, значення показника D становить понад 0,05. При цьому значення показника Pпоточ є меншим, ніж значення Рмакс;

2) для платника податку протягом 36 послідовних звітних (податкових) періодів, що передують поточному місяцю, одночасно виконуються такі умови:

— платник податку та його відокремлені підрозділи не мають заборгованості зі сплати ЄСВ та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС;

— податкова звітність та звітність щодо нарахованих сум ЄСВ подана до контролюючого органу без порушення строків для подання такої звітності;

— ПН/РК подано для реєстрації в ЄРПН без порушення визначених ПКУ строків;

— середньомісячний обсяг постачання, зазначений платником податку на додану вартість у ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, перевищує 
500 тис. гривень.

При цьому в поточному місяці:

— значення показника D становить понад 0,05;

— значення показника Pпоточ є меншим ніж значення Рмакс.

Нормативна база

  • Закон №3219 — Закон України від 30.06.2023 №3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».
  • Порядок блокування ПН/РК — Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 11.12.2019 №1165.

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру