• Посилання скопійовано

Документи на ліцензію на торгівлю пальним

Для отримання ліцензії на торгівлю пальним АЗС слід мати документи, які підтверджують право власності або введення в експлуатацію певного обладнання. Але чи є перелік, які документи треба подавати?

АЗС без обладнання для зберігання та заправляння транспорту не буває. І, щоб отримати ліцензію на торгівлю пальним, треба довести контролерам, що ви меєте готову матеріально-технічну базу для такої торгівлі.

Нагадаємо, що до 01.01.2022 госпсуб’єкти (у т. ч. іноземні госпсуб’єкти, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) могли отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або роздрібної торгівлі пальним чи на право зберігання пального на відповідне місце провадження такої діяльності без подання акта введення в експлуатацію об’єкта, або акта готовності об’єкта до експлуатації, або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об’єктів, необхідних для провадження відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна, виданих у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року (ст. 18 Закону №481).

А в коментованій нами справі1 суди чітко визначили, які саме об’єкти та обладнання мають бути підтверджені документами про право власності, у т. ч. й щодо об’єктів, отриманих у процесі приватизації, а на які достатньо актів про введення в експлуатацію.

1 Постанова ВС від 23.02.2023 у справі №140/1784/22.

Зміст справи

28.12.2021 ТзОВ подало до контролюючого органу заяву щодо ліцензії на право оптової торгівлі за наявністю місць оптової торгівлі за зазначеною у заяві адресою та належним чином засвідчені копії відповідних документів. Проте отримало рішення ГУ ДПС від 13.01.2022 про відмову у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним через неподання документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію, право власності на такі об’єкти нерухомого майна.

Заявник вважає: позаяк склад паливно-мастильних матеріалів, що його ТОВ мало намір використовувати у діяльності з оптової торгівлі пальним, було набуто на праві власності у процесі приватизації ще 2001 року (згідно з реєстраційним посвідченням ОБТІ від 18.07.2001) та з урахуванням того, що позивач звернувся до відповідача 28.12.2021, то згідно з  ч. 3 ст. 18 Закону №481 у ТОВ немає обов’язку надавати документи, що підтверджують введення в експлуатацію. Це стосується й документів, що підтверджують право власності на АЗС чи будь-який інший об’єкт оптової торгівлі пальним, виданих у встановленому законодавством порядку до 01.01.2014.

Орган ДПС мав урахувати документи на дату подання заяви

Суд першої інстанції з урахуванням ст. 15 та 18 Закону №481 вважає, що при поданні заяви про отримання ліцензії на торгівлю пальним до 01.01.2022 подання документів, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію, не є обов’язковою умовою, без якої неможливо було б отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Проте, за відсутності зазначених документів, законом установлено за необхідне подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна.

Апеляційна інстанція цілком підтримала цей висновок та нагадала, що до 01.01.2022 подання документів, які підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію, не було обов’язковою умовою, без якої неможливо було б отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Проте за відсутності зазначених документів законом установлено необхідність подання копій документів, що підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна. І таким документом є реєстраційне посвідчення ОБТІ від 18.07.2001. Тож податковий орган зобов’язаний був видати ліцензію на право оптової торгівлі пальним за зазначеним місцем торгівлі.

Проте ВС скасував усі ці рішення та спрямував справу на новий розгляд, під час якого позов знову ж таки був задоволений.

Проте у чому ж проблема?

Суди мають з’ясувати, чи є АЗС об’єктом будівництва, — ВС

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги ТОВ, дійшли висновку, що у цій справі воно набуло права власності на об’єкт — склад пально-мастильних матеріалів до 01.01.2014, а саме: у процесі приватизації ще 2001 року, що підтверджується реєстраційним посвідченням ОБТІ від 18.07.2001.

Саме тому ТОВ не мало обов’язку додати до заяви про видачу ліцензії документи, що підтверджують прийняття об’єкта в експлуатацію. Проте колегія суддів вважає такі висновки передчасними.

Справді, реєстраційне посвідчення підтверджує право власності ТОВ на відповідні приміщення та склад. Але це посвідчення не підтверджує права власності, набутого до 01.01.2014, на інші об’єкти, розміщені в місці оптової торгівлі пальним за зазначеною у заяві адресою, а саме: резервуари наземні V-50 куб. м, вузол обліку та інше обладнання, розташоване у місці оптової торгівлі пальним.

ВС звертає увагу на судову практику з цього питання

I. Обов’язок з подання документів про право власності не виникає, якщо АЗС розміщено на бетонному майданчику як цілісний заводський виріб і для його встановлення не передбачено будь-яких будівельних робіт, зокрема улаштування фундаменту1.

Тому для визначення того, чи належить АГЗП до об’єкта будівництва у розумінні містобудівного законодавства та чи потребує введення в експлуатацію, необхідно визначити вид цього АГЗП.

Що каже Закон

Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (крім трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем).

Абзац 2 ч. 1 ст. 4 Закону про містобудівну діяльність

II. Щодо необхідності отримання документа про введення в експлуатацію АГЗП колегія суддів зазначає, що розміщення виконаного цілісним заводським виробом стаціонарного заправника газом належить до будівельних робіт і потребує отримання дозволу органу державного архітектурно-будівельного контролю2.

III. Колегія суддів у коментованій нами справі також враховує правовий висновок ВС3, відповідно до якого правомірною є відмова у видачі ліцензії госпсуб’єкту на роздрібну торгівлю пальним у разі неподання таким суб’єктом акта введення в експлуатацію об’єкта, акта готовності об’єкта до експлуатації або сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а саме: стаціонарного заправного комплексу.

1 Постанова ВС від 09.08.2022 у справі №580/2513/21.

2 Постанова ВС від 21.08.2019 у справі №823/1850/16.

3 Постанова ВС від 08.06.2022 у справі №340/3135/20.

Отже, для правильного вирішення справи суди мали встановити:

1) чи було ТОВ набуто право власності до 01.01.2014 на інші об’єкти, розміщені в місці оптової торгівлі пальним, а саме на резервуари наземні V-50 куб. м, вузол обліку та інше обладнання, яке розташоване у місці оптової торгівлі пальним;

2) чи потребувало розміщення складу пально-мастильних матеріалів отримання дозволу на будівництво та подальше введення в експлуатацію, адже податкові органи стверджують, що експлуатація АЗС без отримання відповідного акта або сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації може призвести до негативних наслідків для життя та здоров’я людей, бо цей об’єкт має ознаки об’єктів підвищеної небезпеки;

3) з’ясувати тип АГЗП, до складу якого входять вищезазначені резервуари та інше обладнання.

Що з’ясував суд першої інстанції під час розгляду справи?

ТОВ мало такі документи:

1) дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин підвищеної небезпеки — діє до 09.12.2026, дозвіл на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухонебезпечних зонах; зливання, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.

При цьому склад пально-мастильних матеріалів із наземним або надземним (далі — наземним) розташуванням резервуарів зберігання палива, технологічне обладнання якого призначене для заправляння автотранспорту рідким моторним паливом (бензином, дизельним паливом) та яке відповідно до дозволу ГУ Держпраці від 09.12.2021 підлягає експлуатації;

2) документи щодо права користування земельною ділянкою, договір суборенди землі №12 від 01.11.2021;

3) витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №290645199 від 16.12.2021;

4) документи щодо права користування об’єктом оптової торгівлі за договором суборенди нерухомого майна та обладнання — частини складу пально-мастильних матеріалів;

5) реєстраційне посвідчення на приватизоване нерухоме майно.

Щодо резервуарів по 50 куб. м та вузла обліку, то суд зазначає таке. Модульна автозаправна станція, тимчасова споруда не є об’єктами, що підпадають під визначення об’єктів завершеного будівництва, у зв’язку з тим що будь-яких будівельних робіт щодо їх створення не здійснювалося. Виконання будівельних робіт щодо АГЗП не є об’єктом будівництва у розумінні містобудівного законодавства1.

1 Постанова ВС від 26.06.2018 у справі №816/1533/17.

Відповідно до паспортів резервуарів, ці об’єкти з наземним розташуванням передбачені для зберігання палива. При цьому будь-яких будівельних робіт щодо їх створення не здійснювалося. Резервуари та вузол обліку не є об’єктами нерухомого майна, що потребує отримання документа про введення в експлуатацію, адже таке майно не є результатом закінчення будівельних робіт.

Розміщення резервуарів та вузла обліку, встановлення та монтаж (складання) яких проводилися без здійснення будівельних робіт і без улаштування фундаменту, не потребують документів, що дають право на їх виконання, а після закінчення робіт з їх установлення та монтажу (складання) не підлягають прийняттю в експлуатацію в розумінні Закону про містобудівну діяльність.

Щодо іншого обладнання, то, зокрема, на рівнеміри нафтопродукту є акт введення в експлуатацію (разом із сертифікатом перевірки відповідного типу та сертифікатом відповідності, декларацією відповідності). Позаяк це обладнання відповідає технічним умовам, а також відповідно до висновків є придатним для експлуатації за цільовим призначенням, його було введено в експлуатацію.

І після повторного перегляду справи суд першої інстанції, як і під час першого розгляду, зобов’язав видати ліцензію на право оптової торгівлі пальним за зазначеним місцем торгівлі.

Отже, у коментованому нами рішенні суди ретельно з’ясували всі обставини справи, які дають чітке розуміння, які саме документи слід додати органу ДПС при поданні заяви на отримання ліцензії на торгівлю пальним, та дозволяють запобігти спору з податковими органами у майбутньому.

Нормативна база

  • Закон №481 — Закон України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».
  • Закон про містобудівну діяльність — Закон України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».
  • Закон про об’єкти підвищеної небезпеки — Закон України від 18.01.2001 №2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
  • Правила №1442 — Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 №1442.

Автор: Канарьова Наталія

До змісту номеру