• Посилання скопійовано

Продаж та дарування акцій члену сім’ї

Які податкові наслідки для фізосіб при продажу та при даруванні акцій приватного акціонерного товариства одним з акціонерів (фізособою) своїй дружині і своєму синові (17 років) (окремо при продажу й окремо при даруванні)?

Продаж

Фізособа, яка купує акції, несе тільки витрати, незалежно від того, хто їх продає — підприємство чи інша фізособа. Такі витрати не спричинюються до інвестиційного доходу, тому не буде оподаткування.

А от у фізособи, яка продає акції, може виникнути інвестиційний дохід.

Згідно з пп. 170.2.2 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається зі суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу або вартістю інвестиційного активу, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9-4 розділу XX ПКУ з урахуванням норм пп. 170.2.4 — 170.2.6 ПКУ (крім операцій з деривативами).

Для потреб оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Крім того, такий дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Отже, фізособа-продавець повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму визначеного податкового зобов’язання.

Якщо при продажу виникає інвестиційний збиток, то він не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Проте незалежно від того, що буде отримано інвестиційний збиток, декларацію потрібно буде подати.

Родинні зв’язки між сторонами договору значення не мають.

Дарування

Об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ПКУ, зокрема об’єкти комерційної власності (корпоративне право), подаровані платникові податку іншою фізособою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими IV розділом ПКУ для оподаткування спадщини (п. 174.6 ПКУ).

У фізособи, яка дарує акції, жодного доходу не виникає, а лише витрати на їх придбання. Якщо фізособа дарує інвестиційний актив, то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого дарування, не враховується фізособою під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (пп. 170.2.5 ПКУ). Тобто фізособа не має права врахувати такий збиток, визначаючи фінансовий результат операцій з інвестиційними активами. Тож дарування акцій на загальний результат оподаткування дарувальника ніяк не впливає. Отже, і подавати декларацію про доходи за такою операцією фізособі-дарувальнику не потрібно.

У фізособи, яка отримала подарунок у вигляді акцій, навпаки, виникає дохід на вартість подарунка. Позаяк акції подаровані членом сім’ї першого ступеня спорідненості, то ПДФО в отримувача не буде, бо ставка в цьому разі є нульовою  (пп. «а» пп. 174.2.1 ПКУ). Відповідно не буде і ВЗ.

Якщо об’єкти дарування оподатковуються ПДФО за нульовою ставкою, то особа — отримувач дарунка не подає річну декларацію про майновий стан і доходи (п. 179.2 ПКУ).

Автор: Щербина Світлана

До змісту номеру