Методрекомендації з бухобліку змінять

Мінфін підготував зміни до Методрекомендацій з бухобліку ОЗ, біологічних активів, запасів, НМА, щодо облікової політики. Розгляньмо, що пропонують змінити.

Методрекомендації з бухобліку ОЗ

Зміни в Методрекомендаціях №561 спричинені змінами в НП(С)БО 7, внесеними Наказом №119 і Наказом №148. Їх ми докладно розглянули в «ДК» №22/2022 і «ДК» №30/2022. Інша причина змін — зміни в Законі про бухоблік, внесені Законом №2435.

Більшість змін косметичні і неістотні. Наприклад, ОЗ вважаються активи для використання у процесі виробництва або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг тощо (див. змінений п. 2 розд. І Методрекомендацій №561).

Раніше згадки про виконання робіт не було. Але це не означає, що активи не вважалися ОЗ, якщо використовувалися для виконання робіт. Тобто така зміна косметична і на порядок обліку ОЗ не впливає.

Інша подібна зміна — в п. 5 розд. І Методрекомендацій №561 щодо обов’язкових реквізитів первинних документів, якими мають оформлятися операції з ОЗ. Тепер такий документ має містити посади і прізвища відповідних осіб. Раніше йшлося тільки про посади.

Дивимося далі.

До груп ОЗ належать не просто тварини і багаторічні насадження та плодоносні рослини (див. відповідно пп. 1.7 і 1.8 п. 7 розд. 2 Методрекомендацій №561), а тільки ті з них, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю. І це знову-таки уточнювальна зміна. Адже і раніше до складу ОЗ не належали такі тварини і рослини. Вони належали до складу біологічних активів.

Інші зміни до Методрекомендацій, пов’язані із внесенням змін до НП(С)БО 7 (ми їх теж докладно розглянули в «ДК» №30/2022):

— строк корисного використання та ліквідаційну вартість ОЗ переглядають на кінець звітного року;

— нараховану амортизацію відображають як збільшення суми витрат, крім випадків включення до собівартості іншого активу;

— переоцінку ОЗ із нульовою залишковою вартістю слід робити в загальному порядку тощо.

У розділі 5 Методрекомендацій №561 з’явиться новий пункт 28, за яким зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ відображається як зміна облікових оцінок. Це означає, що у разі зміни цих показників не потрібно перераховувати доходи і витрати попередніх періодів, застосовуючи змінені показники.

Так само зазначав і Мінфін у листі від 02.11.2009 р. №31-34000-20-23-5535/5708. І це повністю відповідає поняттю облікових оцінок, наведеному в НП(С)БО 6.

Але чомусь у Методрекомендаціях №635 метод амортизації записано до елемента облікової політики. Що, звісно, суперечить НП(С)БО 6.

Тому появу в Методрекомендаціях №561 пункту 28 вважаємо досить доречною.

І ще: згідно зі змінами (див. п. 41 Методрекомендацій №561) визначати непридатність ОЗ може не постійно діюча комісія, як було раніше, а просто — створена комісія. Тобто вона може створюватися періодично, під конкретні операції списання.

Зміни до інших методрекомендацій

У Методрекомендаціях №1327 слово «Положення» у всіх відмінках замінили словами «Національне положення» у відповідних відмінках.

У п. 2.22 Методрекомендацій №635, де розглядаються критерії розмежування об’єктів інвестиційної нерухомості та операційної нерухомості, уточнили, що:

— інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності;

— операційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва або постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг або ж з адміністративною метою.

Методрекомендації з бухобліку біологічних активів

Зміни до Методрекомендацій №1315 також спричинені змінами до НП(С)БО 30, внесеними Наказом №119, і теж значною мірою уточнювальні. Наприклад, з п. 1.2 Методрекомендацій №1315 забрали згадку про необхідність затвердження Держкомстатом первинних документів, якими оформляються операції з БА.

Первинні документи вже не мають обов’язково містити місце їх складання. Вони мають містити як посади, так і прізвища відповідальних осіб.

Сади, виноградники, ягідники тощо названі плодоносними рослинами, а не багаторічними насадженнями (див. зміни до п. 3.2 Методрекомендацій №1315).

БА за загальним правилом під час первісного визнання оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо (тоді оцінюють за первісною вартістю, згідно з НП(С)БО 7) (див. змінений п. 4.1 Методрекомендацій №1315).

Тобто Методрекомендації №1315 у цій частині приведені у відповідність до НП(С)БО 30.

БА відображають на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, передбачених п. 11 НП(С)БО 30 (п. 5.1 Методрекомендацій №1315). Раніше згадки про п. 11 не було. Що також є уточнювальною зміною.

У Методрекомендаціях №1315 зазначалося про можливість оцінки біологічних активів на дату балансу за первісною вартістю, якщо підприємство є платником податку на прибуток.

Але завдяки змінам до НП(С)БО 30 такої можливості вже немає. За первісною вартістю тепер можна оцінювати, тільки якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість.

Отже, змінено й відповідні норми Методрекомендацій №1315.

Слово «знос» замінено «накопиченою амортизацією».

І так далі, зроблено інші уточнювальні зміни, які привели Методрекомендації №1315 у відповідність до НП(С)БО 30.

Методрекомендації з бухобліку запасів

З Методрекомендацій №2 вилучили згадку про Держстат, про типові форми документів з обліку сировини і матеріалів: №М-11, М-4, М-7 та інші «М-…», затверджені наказом Мінстату від 21.06.1996 р. №193, що втратив чинність з 22.10.2021 р.

У п. 5.3 Методрекомендацій №2 уточнено, що аналітичний облік запасів ведуть у розрізі місць зберігання, матеріально відповідальних осіб та видів запасів у вартісному та кількісному виразі.

У п. 6.8 Методрекомендацій №2 уточнено, що під час інвентаризації тари може застосовуватися типова форма інвентаризаційного опису, затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2015 р. №572.

Уточнено й інші норми Методрекомендацій №2.

Нормативна база

  • Методрекомендації №2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. №2.
  • Методрекомендації №561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561.
  • Методрекомендації №635 — Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №635.
  • Методрекомендації №1315 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2006 р. №1315.
  • Методрекомендації №1327 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. №1327.
  • Наказ №119 — Наказ Мінфіну від 21.04.2022 р. №119 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату

Автор:
Олександр Золотухін
Теги:
Біологічні активи , Нематеріальні активи , Облікова політика , Основні засоби , Облік , Запаси