• Посилання скопійовано

Внесення ОЗ до СК без первинних документів

Директор ТОВ планує внести до статутного капіталу придбані ним за готівку основні засоби (верстати та інструмент). Первинних документів на придбання немає. Як визначити вартість таких ОЗ та змінити установчі документи? Які документи потрібні для взяття ОЗ на облік? Чи є інші варіанти взяття таких ОЗ на облік?

Оцінка вкладу до статутного капіталу ТОВ

Відповідно до ст. 13 Закону про госптовариства, вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Деякі випадки, коли грошова оцінка вкладу підлягає незалежній експертній перевірці:

— створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

— реорганізація, банкрутство, ліквідація державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);

— визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;

— внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічними, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску до статутного капіталу господарських товариств;

— за згодою сторін установчого договору товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону про оцінку майна

У випадку, який ми розглядаємо, найімовірніше, експертна оцінка може проводитися лише за згодою засновників ТОВ. Якщо такої згоди немає, вклад директора засновники оцінюють самостійно. При цьому зверніть увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 86 ГКУ порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 86 ГКУ, майнове становище засновників-громадян має бути підтверджене довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію про майнове становище і доходи (податкову декларацію). Але жодної відповідальності за невиконання цієї умови не встановлено.

Таблиця

Відображення додаткового внеску в бухгалтерському обліку емітента


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Д-т К-т
1. Збільшено статутний капітал на суму заборгованості учасника у національній валюті 46 401
2. Отримано основні засоби від засновника 152 46
3. Введено в експлуатацію обладнання 104 152

Документальне оформлення збільшення статутного капіталу

Якщо директор уже створеного ТОВ хоче внести основні засоби до статутного капіталу, така дія оформляється як збільшення статутного капіталу на вартість основних засобів, що визначена учасниками товариства.

Рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ оформляється протоколом загальних зборів учасників. Ці загальні збори затверджують нову редакцію статуту — з урахуванням нового вкладу. Якщо учасник товариства — одна юридична або фізична особа, її рішення про збільшення статутного капіталу оформлюється рішенням власника.

У протоколі загальних зборів учасників (рішенні власника) зазначається така інформація:

— джерело збільшення статутного капіталу — додаткові внески;

— розмір збільшення статутного капіталу — вартість ОЗ, що вносяться;

— перерозподіл часток учасників, якщо він станеться у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу;

— форма, в якій відбуватиметься збільшення статутного капіталу, — основні засоби.

Внесення додаткового внеску до статутного капіталу потребує нової редакції статуту ТОВ, яка реєструється держреєстратором. Відомості про розмір статутного капіталу і частки кожного учасника відображаються в Єдиному держреєстрі (пп. 15 п. 2 ст. 9 Закону про держреєстрацію). Для реєстрації змін держреєстратору слід подати такі документи (п. 4 ст. 17 Закону про держреєстрацію):

1) заяву про держреєстрацію змін у відомостях про юрособу, що містяться в ЄДР;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів;

3) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), — у випадку змін, пов'язаних із входженням до складу засновників (учасників) іноземної юрособи;

4) документ про сплату адміністративного збору;

5) установчий документ (статут) у новій редакції.

Разом з цими документами подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), що засвідчує повноваження представника, який подає документи, крім випадків, коли відомості про його повноваження вже містяться в Єдиному держреєстрі (п. 19 ст. 17 Закону про держреєстрацію).

Подати ці документи слід протягом трьох днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів (ч. 2 ст. 7 Закону про госптовариства).

На підставі протоколу загальних зборів або рішення власника оформляється акт приймання-передачі ОЗ у статутний капітал за вартістю, що визначена у протоколі або рішенні. Форма такого акта може бути довільною з урахуванням норм ст. 9 Закону про бухоблік. Первинні документи про походження основних засобів не потрібні.

Відображення додаткового внеску в бухгалтерському обліку емітента показано в таблиці.

Iнші варіанти взяття основних засобів на облік можуть бути такими:

1) придбання основних засобів у директора за кошти. У цьому разі з купівельної вартості основних засобів слід буде сплатити податок на доходи фізосіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%, а директору виплатити кошти за мінусом цих сум;

2) безоплатне надання основних засобів від директора товариству. У цьому разі товариство отримує дохід від безоплатно отриманих основних засобів: Д-т 10 К-т 745 з відповідним оподаткуванням такого доходу податком на прибуток.

В обох випадках вартість основних засобів визначається за згодою сторін договору.

Нормативна база

  • ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.
  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • Закон про госптовариства — Закон України від 19.09.91 р. №1576-XII «Про господарські товариства».
  • Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».
  • Закон про оцінку майна — Закон України від 12.07.2001 р. №2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру