• Посилання скопійовано

Про оподаткування ПДВ

Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.09.2018 р. №3967/6/99-99-15-03-02-15/IПК

Про оподаткування ПДВ

Суттєво. Податківці роз'яснили порядок складання РК до зведених ПН, складених за операціями постачання товарів/послуг, база оподаткування яких перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг.

! Платникам ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунків коригування до зведених податкових накладних, складених відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПКУ платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операції з постачання товарів/послуг.

Згідно з пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. №1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за №137/28267 (далі — Порядок №1307), у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи зі ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / звичайна ціна / балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

У податковій накладній (у тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 Порядку №1307 (15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеної в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованої в ЄРПН.

Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, що, зокрема, не видаються отримувачу, підлягають реєстрації в ЄРПН таким платником податку.

Згідно з пунктом 21 Порядку №1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком №1307.

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної на виконання вимог пункту 201.4 статті 201 ПКУ, платник податку виявляє помилку у такій податковій накладній, такий платник може скласти розрахунок коригування до такої накладної, в якому у першому рядку зі знаком «-» зазначити показники рядка податкової накладної, які виправляються. При цьому у графі 1 зазначається номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої податкової накладної платник податку зазначає виправлені показники, при цьому у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було у податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку з таким коригуванням, зазначається причина коригування — «Коригування податкової накладної, складеної відповідно до абзацу 11 пункту 201.4 статті 201 ПКУ».

Iндивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

До змісту номеру