• Посилання скопійовано

Що нового

Опубліковано Закон щодо збереження українських лісів

! Лісокористувачам

В офіційному виданні «Голос України» від 06.10.2018 р. опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».

Зокрема, Закон «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» доповнено новою статтею 4, якою передбачено, що відповідно до п. «g» ст. XX «Загальні винятки» Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) на строк дії заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (товарна позиція 4403 згідно з УКТЗЕД), визначений ст. 2-1 цього Закону, встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів м3 на рік.

Обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів м3 на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.

Законом:

— посилюється адмінвідповідальність за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку (нова редакція ст. 65 КУпАП);

— встановлюється кримінальна відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України (нова стаття 201-1 ККУ);

— посилюється кримінальна відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяло істотної шкоди (нова редакція ст. 246 ККУ).

Закон України від 06.09.2018 р. №2531-VIII набирає чинності з 01.01.2019 р.


Критерії оцінювання ступеня ризику в галузі використання земель

! Землекористувачам

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру. Такими критеріями є:

— категорія землі за її основним цільовим призначенням;

— дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель;

— площа землі, на якій провадиться господарська діяльність;

— місце розташування земельної ділянки.

Віднесення СГ до ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за проведенням суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на 5 років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів держнагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх 6 років для СГ, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для СГ, які віднесені до незначного ступеня ризику, у СГ не виявлено істотних порушень вимог законодавства у сфері господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, наступний плановий захід щодо такого СГ здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 разу.

Постанова КМУ від 03.10.2018 р. №801
чинна з дня офіційного опублікування,
станом на 16.10.2018 р. офіційно не опублікована


Критерії оцінювання ступеня ризику від провадження охоронної діяльності

! Охоронним фірмам

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ.

Такими критеріями є:

— строк провадження суб'єктом господарювання, який має ліцензію на провадження охоронної діяльності, охоронної діяльності;

— дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;

— кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів держнагляду (контролю);

— кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів держнагляду (контролю);

— наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів держнагляду (контролю);

— вид об'єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх 2-х років, що передують плановому періоду.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів держнагляду (контролю) протягом останніх 6 років для ліцензіатів, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для ліцензіатів, які віднесені до незначного ступеня ризику, у діяльності ліцензіата не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, наступний плановий захід держнагляду (контролю) щодо такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 разу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 р. №825 чинна з 13.10.2018 р.


Ліцензійні умови провадження діяльності з виробництва ветпрепаратів

! Виробникам ветпрепаратів

Кабмін затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів.

Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів.

Дія Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юрособи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів, та на ФОПів, які провадять чи мають намір провадити таку діяльність.

Для отримання ліцензії СГ подає органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, в якій зазначаються всі місця провадження виду господарської діяльності, що ліцензується. До заяви додаються:

1) підтвердні документи щодо кожного місця провадження госпдіяльності з виробництва ветпрепаратів:

— відомості щодо наявності матеріально-технічної бази та спеціалістів, що мають необхідний освітній і кваліфікаційний рівень;

— копія затвердженого СГ досьє дільниці виробника ветпрепаратів;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи);

3) інформація про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб — резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

4) опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках.

Постанова КМУ від 03.10.2018 р. №808
набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування,
станом на 16.10.2018 р. офіційно не опублікована


Виробництво амоналу підлягає ліцензуванню

! Виробникам вибухових матеріалів

Кабмін постановою від 03.10.2018 р. №790 розширив перелік вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню, затверджений постановою КМУ від 23.12.2015 р. №1137.

Підрозділ «Вибухові речовини» розділу I переліку («Вибухові матеріали, що виготовляються на спеціалізованих підприємствах») доповнено новою позицією — «AMONAL».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. №790 чинна з 09.10.2018 р.


Затверджено Правила про безпеку постачання електроенергії

! Учасникам ринку електроенергії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило Правила про безпеку постачання електричної енергії.

Ці Правила визначають:

1) мінімальні критерії безпеки постачання електроенергії;

2) вимоги щодо організації та проведення моніторингу безпеки постачання електроенергії;

3) критерії/види порушень безпеки постачання електроенергії;

4) заходи із забезпечення безпеки постачання електроенергії;

5) заходи, яких вживатимуть у разі виникнення ризику порушення безпеки постачання електроенергії;

6) заходи, яких вживатимуть у разі порушень безпеки постачання електроенергії;

7) процедуру ініціювання та інформування про вжиття необхідних заходів;

8) порядок застосування необхідних заходів та строк їх дії;

9) обов'язки суб'єктів владних повноважень та учасників ринку електроенергії щодо забезпечення безпеки постачання електроенергії.

Положення Правил обов'язкові для виконання учасниками ринку та поширюються на суб'єктів владних повноважень у межах їхньої компетенції, визначеної законодавством України.

Наказ Міненерговугілля від 27.08.2018 р. №448 чинний з 09.10.2018 р.


Нові норми видачі спецодягу працівникам електроенергетичної галузі

! Підприємствам електроенергетики

Міністерство соціальної політики України затвердило Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі.

Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування, які виконують роботи з експлуатації, ремонту, налагодження електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів, та встановлюють для роботодавця вимоги щодо безоплатної видачі ЗIЗ (тип, вид, захисні властивості) та строки носіння чи використання працівниками, для яких їх використання є обов'язковим під час трудового процесу.

За контроль та своєчасність забезпечення працівників ЗIЗ відповідають органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

Водночас втрачають чинність попередні Норми, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.11.2004 р. №241.

Наказ Мінсоцполітики від 27.08.2018 р. №1224
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 16.10.2018 р. офіційно не опублікований


Вимоги щодо безпеки праці на видобувних підприємствах

! Видобувним підприємствам

Міністерство соціальної політики України затвердило Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств із підземним і відкритим способами видобування.

Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з добуванням корисних копалин підземним або відкритим способом, пошуком (розвідкою) з метою подальшого видобування, а також підготовкою видобутих корисних копалин до продажу і не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з переробкою видобутих корисних копалин.

Водночас втрачають чинність Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств, затверджені наказом Мінчорнобиля від 19.07.2006 р. №459.

Наказ Мінсоцполітики від 02.07.2018 р. №943
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 16.10.2018 р. офіційно не опублікований


Оновлено Положення про систему BankID Нацбанку

! Банкам та іншим фінустановам

Нацбанк виклав у новій редакції Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, затверджене постановою Правління НБУ від 30.08.2016 р. №378. Тепер цей документ називається Положення про систему BankID Національного банку України.

Положення визначає порядок функціонування національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі — Система BankID Нацбанку), порядок підключення, зупинення та відновлення роботи абонентів Системи BankID Нацбанку, порядок передачі ідентифікаційних даних у Системі BankID Нацбанку.

Вимоги Положення поширюються на відносини, що виникають у абонентів та користувачів Системи BankID Нацбанку щодо використання Системи BankID Нацбанку.

Постанова Національного банку України від 03.10.2018 р. №105 набирає чинності з 05.11.2018 р.


Оновлено Iнструкцію про ведення касових операцій банками

! Банкам і їхнім клієнтам

Нацбанк затвердив Iнструкцію про ведення касових операцій банками в Україні.

Ця Iнструкція:

— установлює порядок і вимоги здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті;

— регулює відносини банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті з Нацбанком, іншими банками та клієнтами банків;

— установлює вимоги щодо оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів та оброблення банкнот (монет);

— установлює порядок здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Нацбанку;

— установлює порядок видачі (приймання) банками (філіями, відділеннями) банкнот у касетах, обміну банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спеціальний пристрій для зберігання цінностей.

Установлено, що банки України до 1 грудня 2018 року повинні розробити (унести зміни до чинних) та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, а до затвердження внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій мають керуватися в роботі чинними внутрішніми положеннями (інструкціями) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Водночас втрачає чинність попередня Iнструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 01.06.2011 р. №174.

Постанова Національного банку України від 25.09.2018 р. №103 чинна з 01.11.2018 р.


Зміни в Порядку надання ідентифікаторів доступу до реєстрів Мін'юсту

! Усім

Мін'юст наказом від 05.10.2018 р. №3140/5 затвердив зміни до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Мін'юсту від 15.12.2015 р. №2586/5.

Зміни покликані привести Порядок у відповідність до Закону «Про електронні довірчі послуги», який набирає чинності з 07.11.2018 р.

Установлено, що до набрання чинності Законом «Про електронні довірчі послуги» для доступу користувачів до реєстрів застосовується ЕЦП з використанням захищеного носія особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа ЕЦП, що відповідають вимогам, визначеним Законом про ЕЦП, та є сумісними з ПЗ Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

Наказ Мін'юсту від 05.10.2018 р. №3140/5 чинний з 09.10.2018 р.

Новини підготував Андрій ПОРИТКО, головний редактор

До змісту номеру